Патика Микола Володимирович

Завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії Національної академії аграрних наук України "За видатні досягнення в аграрній науці, академік Академії Наук Вищої Школи України, Віце-президент Товариства Мікробіологів України
Патика Микола Володимирович

Тел.: (044) 527-85-17

Електронна пошта: [email protected]

Освіта – повна вища:

- спеціаліст, вчений агроном (Кримський державний аграрний університет, 2001);

- доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. Тема дисертації «Мікробіологічні основи підвищення родючості підзолистих і дерново-підзолистих ґрунтів».

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць. Серед них: 79 статей у фахових виданнях; 1 монографія, 1 навчальний посібник; 3 науково-методичних праці, 2 патенти, 4 навчально-методичні розробки.

 

Навчальна робота.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: біологія ґрунтів, біодіагностика родючості ґрунту – для студентів напряму підготовки «Агрономія»;прикладна генетика з основами цитології, популяційна генетика, біобезпека біотехнологій для студентів ОКР «Магістр» за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»,

 

Науково-дослідна робота.

Наукові інтереси пов’язані з вирішенням фундаментальних і прикладних наукових проблем сільськогосподарської мікробіології, молекулярної біології, екології, ґрунтознавства, вивчення мікробної структури, різноманіття та функціональної спрямованості мікробних угруповань різних ґрунтів, збереження метагеноміки ґрунтів.

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015