Ретельна перевірка якості рукописів, підготовлених НПП факультету ветеринарної медицини, в центрі уваги навчально-методичної комісії

18 травня 2018 року

17 травня відбулося чергове засідання Навчально-методичної комісії (НМК) факультету ветеринарної медицини. Голова НМК, проф. Володимир Костюк виніс на розгляд комісії рукописи навчально-методичної літератури, підготовлені науково-педагогічними працівниками факультету. Особлива увага акцентувалася на відповідності рукописів програмам навчальних дисциплін, недопущенні плагіату та самоплагіату матеріалів, включенні до них нових наукових розробок вітчизняних та зарубіжних вчених, молодих науковців тощо.


Членами комісії було висловлено низку зауважень щодо суті окремих рукописів, внесено та схвалено окремі пропозиції щодо поліпшення їх якості. Акцентовано увагу не на кількості та обсязі навчально-методичної літератури для підготовки фахівців, а на її якості й відповідності сучасним вимогам.

Проф. Володимир Костюк ознайомив членів НМК з пропозиціями, висловленими на спільному засіданні Ради деканів факультетів ветеринарної медицини України та членами підкомісій зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» і 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», а також проінформував про роботу семінару «Європейські правові стандарти щодо забезпечення благополуччя тварин, розвитку племінної справи й організації годівлі у тваринництві», що відбувався 15 та 16 травня у Науково-методичному центрі «Агроосвіта».


НМК факультету ветеринарної медицини було розглянуто питання підготовки ситуаційних завдань для оцінювання професійної придатності майбутніх фахівців під час їх державної атестації.
Наприкінці прийнято відповідні рішення для виконання поставлених завдань.
 

Володимир  Костюк, Ірина  Деркач

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій