Провідні вчені фізіологічної науки презентували наукові здобутки на Міжнародній науково-практичній конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН»

6 травня 2018 року

3–5 травня 2018 року в місті Чернігів за ініціативи Національного університету біоресурсів і природокористування України та за підтримки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області і Чернігівської обласної державної адміністрації було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН», яка була присвячена 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України.
В рамках конференції, яка зібрала більше 100 фахівців з ветеринарної медицини, провідні вчені фізіологічної науки з України, Білорусі, Польщі, Угорщини, Албанії та Чехії разом із ветеринарними лікарями Чернігівської області розглядали сучасні досягнення у фізіології сільськогосподарських тварин та можливості впровадження новітніх наукових досліджень і розробок у виробництво та практику ветеринарної медицини.

Фізіологічну школу Національного університету біоресурсів і природокористування України представляли співзасновники асоціації фізіологів тварин вищих навчальних закладів і наукових установ України аграрного профілю доктор вет. наук, професор Карповський В.І., який одночасно є президентом асоціації, доктор с.-г.. наук, професор Трокоз В.О. та їх учні: канд. вет. н., доцент Криворучко В. І. та канд. вет. н., доцент, докторант Данчук О.В.

Президія першого пленарного зсідання (з ліва на право): Ткалич Ю.В., директор Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА; Павлішен Ю. В., начальник Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів України в Чернігівській області; Сергієнко С.Ф., заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації; Отченашко В. В., начальник науково-дослідної частини НУБіП України; Карповський В. І., президент асоціації фізіологів тварин вищих навчальних закладів і наукових установ України аграрного профілю; Радчиков В. Ф., завідувач лабораторії годівлі та фізіології живлення великої рогатої худоби Науково-практичного центру НАН Білорусі з тваринництва

Заступник голови Чернігівської ОДА Сергій Сергієнко у вступному слові розповів про розвиток тваринництва та інвестиційний потенціал Чернігівщини і зазначив важливу роль даного заходу для розвитку тваринництва.

Голова оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції, начальник науково-дослідної частини НУБІП України, професор Отченашко В. В., у своєму виступі серед іншого зазначив, не дивлячись на те, що фізіологія тварин є фундаментальною наукою, вона є основою для наукових здобутків у терапії, хірургії, фармакології і інших спеціальностях.

Валентин Іванович Карповський, президент асоціації фізіологів тварин вищих навчальних закладів і наукових установ України аграрного профілю, у своїй доповіді відзначив провідну роль асоціації у розвитку ветеринарної медицини. До основних здобутків асоціації за попередній рік, серед іншого, віднесено:

  • захист докторської дисертації Ткачова Олександра Володимировича та підготовку до захисту ще одної докторської дисертації;
  • захист чотирьох та підготовку до захисту двох кандидатських дисертацій;
  • публікація 5 статей в Scopus та Web of Science і 24 статей у інших міжнародних базах; у фахових виданнях України видано 37 статей;
  • видано 7 монографій;
  • опубліковано 187 тез наукових доповідей, із яких 80 у збірнику цієї конференції;
  • на даний час проходять підготовку 9 аспірантів і 5 докторантів за спеціальністю фізіологія людини і тварин;
  • молодих членів нашої асоціації – Брошкова М.М. і Шостю М.М. обрано академіками АН ВО України.

Серед основних планів асоціації фізіологів на наступний рік В.І. Карповський відмітив: захист докторської і п'яти кандидатських дисертацій; перевидання підручника «Фізіологія сільськогосподарських тварин»; публікації у виданнях Scopus і Web of Science; організація та проведення наступної конференції фізіологів у 2019 році. Організаторам і почесним гостям конференції за вагомий внесок у фізіологічну науку вручено подяку від Академії наук вищої освіти України.

В рамках Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗІОЛОГІЇ ТВАРИН», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України, було заплановано два пленарних та одне секційне засідання. Після виголошення усіх доповідей учасники зібрання за круглим столом підвели підсумки. Усі учасники конференції під час реєстрації отримали тези доповіді та програму конференції.

У першому пленарному засіданні завідувач кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського національного аграрного університету, д-р вет. наук, професор, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького, академік АН ВО України Камбур М. Д. доповіла про фізіологічні основи підвищення продуктивності корів. Саулко В.В., директор ТОВ «Сімекс Альянс Україна», лікар ветеринарної медицини у своїй доповіді «Здоров’я стада високопродуктивних корів» виклав сучасні досягнення у селекційній роботі, як в Україні, так і за її межами, що дозволяють у повній мірі використовувати генетичний потенціал великої рогатої худоби. Особливу зацікавленість у присутніх викликала доповідь Малюка М. О., завідувача кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка НУБіП України, д-р вет. наук, який розповів про системний підхід до застосування стовбурових клітин і продуктів клітинних технологій у ветеринарній медицині та створення банку крові тварин.

У другому пленарному засіданні серед цілого ряду цікавих презентацій слід виділити доповідь завідувач відділу імунофізіології інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, доктора біологічних наук, професора Янчія Р. І. щодо механізмів участі полі(АДФ-рибози)полімерази (ПАРП) у патогенезі імуноопосередкованих захворювань. Про стан і перспективи розвитку тваринництва в Білорусі розповів завідувач лабораторії годівлі та фізіології живлення великої рогатої худоби науково-практичного центру НАН Білорусі з тваринництва, д-р с.-г. наук, професор Радчиков В. Ф. Надзвичайно великий інтерес викликала доповідь завідувача кафедри паразитології та тропічної ветеринарії НУБіП України, доктора вет. наук, професора, академіка АН ВО України, Сороки Н.М., щодо хвороби Лайма, яка уражує організм як тварин так і людей. Степченко Л. М., завідувач кафедри фізіології та біохімії тварин Дніпровського державного аграрно-економічного університету, канд. біол. наук, професор розповіла учасникам конференції про механізм дії гумінових речовин на процеси травлення у сільськогосподарської птиці. Про вплив імуно- та цитогенетичних особливостей на фізіологічні показники сперми жеребців доповів старший науковий співробітник, доцент національного фармацевтичного університету (м. Харків), доктор с.-г. наук, Ткачов О.В.

Другий день конференції розпочався із секційного засідання у якому головували: Трокоз В. О., д-р с.-г. наук, професор; Степченко Л. М., канд. біол. наук, професор; Янчій Р. І., доктор біологічних наук, професор; Сорока Н.М., д-р вет. наук, професор; Кульбако В. Д., начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Чернігівській обл.
На секційному засіданні молоді та перспективні вчені, зокрема, Єфімов В. Г. Зінов’єв С. Г., Клюцук М. Р., Галузіна Л. І. Дяченко Л. М., та ін. виголошуючи актуальні для ветеринарної медицини доповіді довели, що провідні наукові школи України у галузі фізіології тварин мають вагомі здобутки, що визнано не лише в нашій державі, але і в усьому світі.

Головуючі на секційному засіданні: д-р с.-г. наук, проф. Трокоз В.О. та канд. біол. наук, проф. Степченко Л.М.

Найбільш цікаві та дискусійні доповіді були відмічені почесними грамотами і преміями.

Крім цього, за круглим столом, обговорюючи «Внесок фізіологічної науки в розвиток ветеринарної медицини та тваринництва», учасники конференціє відмітити щорічне зростання рівня організації та кількості учасників конференції. Було відмічено вірний підхід щодо проведення конференцій із участю практикуючих лікарів, що наближає сучасні наукові здобутки до виробництва. Крім іншого попередньо відмічено, що наступного року конференція пройде у м. Одеса. Усі учасники конференції, підводячи її підсумки, зазначили її високий науковий рівень та беззаперечне практичне значення. Відмічено вагому роль асоціації фізіологів тварин вищих навчальних закладів і наукових установ України аграрного профілю для розвитку ветеринарної медицини.

Слід зазначити, що окрім доповідей і круглого столу, учасники конференції у неформальній атмосфері насолоджувались історико-архітектурними пам’ятками під час екскурсій по старовинному місту Чернігову.

 

О.В. Данчук
В.І. Карповський


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)