Нові знання та уміння отримали лікарі ветеринарної медицини

6 квітня 2018 року

З 26 березня по 6 квітня 2018 року згідно плану-графіку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, керівників і спеціалістів державних установ, які належать до сфери управління Держпродспоживслужби, в НУБіП України підвищували кваліфікацію лікаі ветеринарної медицини за чотирма напрямками:
1.    Керівники і спеціалісти Держпродспоживслужби.
2.    Керівники та спеціалісти регіональної служби ДВСКН на державному кордоні та транспорті.
3.    Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної медицини.
4.    Лікарі ветеринарної медицини-токсикологи.
Заняття проходили на базі факультету ветеринарної медицини спільно з ННІ післядипломної освіти, Українською лабораторією якості і безпеки продукції АПК та Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Навчально-тематична програма підвищення кваліфікації включала наступні розділи:
Перспективи ветеринарної освіти і науки в Україні, як фактор забезпечення здоров'я нації в умовах глобалізації світової економіки.

Післядипломна освіта лікарів ветеринарної медицини в Україні.

Музейна справа у ветеринарній медицині.

Шляхи інноваційного розвитку АПК України.

Клітинні технології у ветеринарній медицині.


Історія ветеринарної медицини.

Засади та порядок здійснення державного контролю за харчовими продуктами та іншими об’єктами санітарних заходів. Повноваження та обов’язки державних інспекторів. Вимоги законодавства ЄС, України та Кодекс Аліментаріус, щодо безпечності та якості харчових продуктів.

Менеджмент стартап-проектів.

Теоретичні аспекти системи НАССР. Підходи до практичного впровадження НАССР. Найбільш поширені невідповідності під час впровадження системи НАССР.

Планування та організація здійснення основних протиепізоотичних заходів в Україні. Державних контроль за їх виконанням. Профілактика і заходи боротьби зі сказом в Україні, країнах СНД і світі.

Державний контроль та нагляд за якістю ветеринарних імунобіологічних засобів, що застосовуються в Україні. Роль державних інспекторів ветеринарної медицини в недопущенні несанкціонованого обігу в Україні ветеринарних препаратів.

Найбільш небезпечні паразитарні хвороби. Організація протипаразитарних заходів. Нові методичні підходи до діагностики та лікування інвазійних хвороб тварин.

Гармонізація системи хіміко-токсикологічних та моніторингових досліджень до європейських вимог. Вимоги європейського законодавства при проведені моніторингу за продукцією тваринного походження та кормів.

Вимоги стандартів ISO/IEC 17025 до лабораторій, які проводять дослідження. Вимоги рішення ЕС 657/2002 року та рішення EC 98/83 щодо правильності проведення вимірювань.

ВООЗТ (МЕБ) – єдиний список інфекційних та інвазійних хвороб. Профілактика і заходи боротьби з АЧС.

Основи роботи інформаційної системи «Центр моніторингу благополуччя у скотарстві».

Нормативне законодавче забезпечення здійснення державного контролю. Про порядок видачі ветеринарних документів та відповідальність за правопорушення в галузі ветеринарної медицини.

Слухачів підвищення кваліфікації було ознайомлено з перевагами навчання і правилами прийому до НУБіП України. Особливо акцентовано увагу на спеціальностях 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», за якими ведеться підготовка на факультеті ветеринарної медицини.

Після вручення кваліфікаційних свідоцтв відповідальний за післядипломну освіту на факультеті ветеринарної медицини Григорій Бойко акцентував увагу на можливості комерційного стажування фахівців ветеринарної медицини як державних, так і приватних структур на базі факультету ветеринарної медицини та ННІ післядипломної освіти НУБіП України. Крім того, висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю щодо донесення інформації на місцях до майбутніх студентів про перспективи навчання в НУБіП України, а також в сприянні зміцненню кадрового потенціалу Держпроспоживслужби України в якості роботодавців майбутніх випускників факультету ветеринарної медицини.

Слухачі подякували керівництву і колективу Національному університеті біоресурсів і природокористування України за належну організацію навчання та доброзичливе ставлення. Адже отримані знання можуть стати у нагоді їм найближчим часом у їх практичній діяльності.

Григорій Бойко

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015