Захист дисертації Брінцова Артема Ігоровича на тему: «Кодифікація аграрного законодавства України»

3 квітня 2018, 12:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Брінцова Артема Ігоровича
на тему: «Кодифікація аграрного законодавства України»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право»
.

 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Статівка Анатолій Миколайович, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України

кандидат юридичних наук, доцент Марченко Світлана Іванівна, доцент кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015