Захист дисертації Звонарьової Юлії Вячеславівни на тему: «Фінансово-правове регулювання обігу цінних паперів в Україні»

3 квітня 2018, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Звонарьової Юлії Вячеславівни
на тему: «Фінансово-правове регулювання обігу цінних паперів в Україні»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право».

 

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Яра Олена Сергіївна, декан юридичного факультету; доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Дмитренко Емілія Станіславівна, завідувач кафедри фінансового права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України

кандидат юридичних наук Губанова Тамара Олексіївна, директор Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій