Молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

Студентський науковий гурток "Біологія мікроорганізмів"

ГУРТОК «БІОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ»

 Запрошуємо учнів середніх шкіл взяти участь у роботі гуртка.

З метою організації та проведення спільних заходів серед учнів шкіл, спрямованих на здійсненні ранньої професійної орієнтації серед учнів, проведення робіт з інтеграції вищою та середньою рівнів освіти як сучасного фактору освіти, на організацію на базі школи роботи фахівцями кафедри з орієнтацією вступу учнів шкіл на факультет захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України.

Науковий керівник: доцент, к.с.-г.н Феделеш – Гладинець М.І. кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.

Староста: Бабій Сергій Вікторович

Місце проведення: кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

  Мікробіологія – це простір до розуміння неймовірного невидимого світу мікроорганізмів, що кожного дня нас оточують. Людині складно уявити сьогодення без наукового багажу знань і досвіду, про мікроорганізми та їх вплив на навколишнє середовище життя рослин, тварин та людини. Кожної хвилини, щогодини, кожного дня ми поглинаємо велику кількість мікробів разом з їжею, водою, повітрям. Неймовірно велика кількість знаходиться на нашій шкірі, в ротовій порожнині, кишечнику тварин та людини, живе і проявляє свою діяльність безліч мікроорганізмів. Велика кількості мікроорганізмів несуть захворювання і навіть смерть людям, тваринам і рослинам. Часто викликані ними захворювання розповсюджуються з великою швидкістю.
    Розвиток та вдосконалення наукової діяльності студентів гуртка є однією з форм якісної підготовки майбутніх спеціалістів. Робота в науковому гуртку з мікробіології це, передусім, робота самостійна, яку студенти виконують під контролем досвідченого викладача, що сприяє формуванню творчої особистості майбутніх агрономів, захисників, біотехнологів - практиків та захисників, агрономів - науковців. Кафедра вважає головним принципом добровільності обдарованих студентів, які виявляють інтерес до мікробіології та молекулярної біології, активної науково-організаційної та дослідницької праці.

             
Метою гуртка є розвиток професійних навичок, логічно-послідовного мислення, творчого підходу, умінь в користуванні різноманітними джерелами знань, логічному опрацюванні та відтворюванні потрібної інформації, а також поглибленні теоретичних знань з мікробіології, розвивати загальний і професійний кругозір майбутніх фахівців, вчити їх самостійності, аналізу проблем, оволодіння сучасними методами лабораторних і практичних досліджень.
До роботи у студентському гуртку залучаються студенти другого та третього курсів денної форми навчання напряму підготовки:
162 – “Біотехнології та біоінженерія”;
202 – “ Захист і карантин рослин ”;
201 – “Агрономія”;
203 – “Агрономія ”, які виявили бажання взяти участь в науковій діяльності за визначеною тематикою.

Крім того, заняття гуртка є допоміжними для підготовки до іспитів і заліків, а також написання дипломних робіт. 

                            
  
       
   
 
Студентам, які беруть участь у роботі гуртка, пропонуються на вибір теми і плани до них. Гурток проводиться за темами, обраними студентами.
Крім того, за ініціативою студентів на розгляд і обговорення можуть бути винесені питання поза планом. Гурток є додатковим і не входить до обов'язкового навчального навантаження.
 
 
 
 
Відвідування занять рекомендується студентам 2-3 курсів вище вказаних напрямків, але в роботі гуртка можуть брати участь студенти будь-якого курсу і форми навчання.
 
 
 
Склад гуртка– завжди формується за добровільним бажанням студентів і кількістю ніколи не обмежується.
 
 
Форма роботи студентського наукового гуртка– презентації, круглі столи, під час проведення яких обговорюються актуальні питання та проблеми становлення і розвитку законодавства відповідного профілю і практики його застосування. До участі в роботі наукового гуртка залучаються практики і науковці – фахівці у відповідній галузі сільського господарства. Круглий стіл починається з доповіді (до 15 хвилин) та співдоповідей (до 7-10 хвилин) і подальшим обговоренням визначеної проблематики всіма учасниками засідання.
 
Проведення засідань – засідання проводяться двічі на місяць. Про дату, час та місце проведення засідання наукового гуртка розміщується інформація на дошці об`яв кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки дисциплін не пізніше ніж за тиждень до дня проведення засідання. Засідання не повинно співпадати з часом проведення занять згідно з затвердженим розкладом занять академічних груп. Термін проведення круглого столу часом не обмежується.
 
Практикується – під час засідання відкрите і вільне обговорення нагальних проблем з мікробіології, вільне поширення отриманої інформації згідно з тематикою засідання, створення умов для отримання студентами навичок наукової діяльності (підготовка наукових доповідей, оформлення наукових публікацій та інші).
 
Результати роботи - оформляються презентаціями, науковими доповідями, які рекомендуються для участі у науково-практичних конференціях.
Список гуртківців:
1. Чмара Поліна Олександрівна
2. Бабій Сергій Вікторович
АБФ 2 курс 1 група
3. Богданець Владислав Олександрович
4. Горобець Денис Олегович
5. Довбня Ірина Миколаївна
6. Калашник Карина Юріївна
7. Колісник Євгеній Олександрович
8. Малиш Олександр Сергійович
9. Омельчук Владислав Сергійович
10.      Товстоліс Наталія Володимирович
11.      Усик Іван Юрійович
12.      Яновська Олександра Андріївна
13.      Ярема Тетяна Яна Андріївна
АБФ 2 курс 2 група
14.      Атаманчук Віталія Сергіївна
15.      Балахтар Родіон Русланович
16.      Долошко Максим Олександрович
17.      Кулинич Юрій Миколайович
АБФ 2 курс 3 група
18.      Бодюл Альона Валентинівна
19.      Глущенко Едуард Олександрович
20.      Грушко Олександр Васильович
21.      Заскальнюк Анастасія Сергіївна
22.      Коноваленко Олеся Олексіївна
23.      Манолій Єлизавета Вікторівна
24.      Мостовий Роман Олегович
25.      Муравська Юлія Олександрівна
26.      Подкур Аліна Віталіївна
27.      Ткаченко Іван Володимирович
28.      Хомазюк Віктор Сергійович
29.      Шліхта Іванна Володимирівна
АБФ 2 курс 4 група
30.      Омельчук Світлана Володимирівна
АБФ 2 курс 5 група
31.      Ящук Тетяна Ігорівна
АБФ 2 курс 6 група
32.      Губін Михайло Олександрович
33.      Жук Лілія Михайлівна
34.      Китайчук Ольга Володимирівна
35.      Клименко Артем Олександрович
36.      Назаренко Дар’я Євгеніївна
37.      Ратошнюк Віктор Вікторович
38.      Смертюк Кароліна Петрівна
39.      Ткачук Богдан Миколайович
АБФ 2 курс 7 група
40.      Барановський Олег Федорович
41.      Науменко Анатолій Романович
42.      Придатко Ольга Олександрівна
43.      Рудь Владислав Сергійович
44.      Терещенко Олександр Володимирович
 
Склад гуртка– завжди формується за добровільним бажанням студентів і кількістю ніколи не обмежується.
 
   Форма роботи студентського наукового гуртка– презентації, круглі столи, під час проведення яких обговорюються актуальні питання та проблеми становлення і розвитку законодавства відповідного профілю і практики його застосування. До участі в роботі наукового гуртка залучаються практики і науковці – фахівці у відповідній галузі сільського господарства. Круглий стіл починається з доповіді (до 15 хвилин) та співдоповідей (до 7-10 хвилин) і подальшим обговоренням визначеної проблематики всіма учасниками засідання.
 
Проведення засідань – засідання проводяться двічі на місяць. Про дату, час та місце проведення засідання наукового гуртка розміщується інформація на дошці об`яв кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки дисциплін не пізніше ніж за тиждень до дня проведення засідання. Засідання не повинно співпадати з часом проведення занять згідно з затвердженим розкладом занять академічних груп. Термін проведення круглого столу часом не обмежується.
 
Практикується – під час засідання відкрите і вільне обговорення нагальних проблем з мікробіології, вільне поширення отриманої інформації згідно з тематикою засідання, створення умов для отримання студентами навичок наукової діяльності (підготовка наукових доповідей, оформлення наукових публікацій та інші).
 
Результати роботи - оформляються презентаціями, науковими доповідями, які рекомендуються для участі у науково-практичних конференціях.
 
 
 
 
К.с.-г.н , доцент кафедри
 
молекулярної біології
 
мікробіології та біобезпеки……………………..Феделеш-Гладинець М.І.
 
 
 

 

Круглий стіл студентів агробіологічного факультету групи 1 – 7, які брали участь у гуртку «Біологія мікроорганізмів» у І семестрі 2019-2020 н.р.

 

 

 

ЗВІТ ГУРТКА 2019-2020

sites/default/files/u308/zviti_2020.pdf

 

 
 

sites/default/files/u308/zvit_studentiv_gurtka_2-kv.18r_4.pdf

Витяг про засідання кафедри.pdf

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook