Молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

Основні публікації

Монографії:
 

Монографія: Інвазійні види молей в Україні (моніторинг, екологія, контроль чисельності)./ М.М. Лісовий, В.М. Чайка, І.П. Григорюк -Київ: Компринт. - 2019. -  19 с.

Монографія: Наноматеріали: властивості та перспективи їх практичного використання./ М.В. Савчук, О.П. Таран, М.Ф. Стародуб - Київ: Прінтеко. - 2019 р. - 136 с.
Монографія: Молекулярна діагностика вірусів рослин. / І.О. Антіпов, К.В. Гринчук  - К.: Компринт. - 2017 р. - 300 с.
Монографія Ентомологічне біорізноманіття агроландшафтів України в умовах змін клімату / М,М. Лісовий, В.М. Чайка, І.П. Григорюк - 435 с.
Молекулярна діагностика та ідентифікація вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка: Монографія / К. В. Гринчук, І. О. Антіпов. – К.: 2016 – 200 с.
Starodub N.F. Porous Silicon Based Biosensors: Some features of Design, Functional Activity and Practical Application. Chapter 5 in: Porous Silicon: From Formation to Application. Taylor and Francis Group, LLC, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, Florida 33487, U.S.A, October 2015
Romanov V.O., Starodub N.F., Galeljuka I.B. Portable device for express diagnostics of acute viral infections. Book “Distributed Diagnosis and Healthcare”, ed. E.Y.K.Ng, U. Rayendra Acharya, Toshiyo Tamura, Amer. Sci. Publishers, 2011, v. 3, Chapter 13.
Starodub N.F. Photopolymerisable Materials in Biosensorics. Book “Environmental Monitoring”, Ed. Emma O. Ekundyo, ISBN 978-953-307-661-4, InTech, November 2011, Chapter 18.

Starodub Nickolaj F. Biosensors for the Express Evaluation of the Level of Genotoxicity of Chemical Substances./ In:  Advanced Sciences and Technologies for Security Applications book series (ASTSA), Dimitrios P. Nikolelis, Georgia-Paraskevi Nikoleli (eds.)/ Springer International Publishing Switzerland, 2016. – pp 181-199.

 Nickolaj F. Starodub, Yulia O. Ogorodniichuk and Oleksandra O. Novgorodova Efficiency of Instrumental Analytical Approaches at the Control of Bacterial Infections in Water, Foods and Feeds / In:  Advanced Sciences and Technologies for Security Applications book series (ASTSA), Dimitrios P. Nikolelis, Georgia-Paraskevi Nikoleli (eds.)/ Springer International Publishing Switzerland, 2016. рр 199-231.

Starodub Nickolaj F. and Shpirka Nelja F. Efficiency of Non-label Optical Biosensors for the Express Control of Toxic Agents in Food/ In:  Advanced Sciences and Technologies for Security Applications book series (ASTSA), Dimitrios P. Nikolelis, Georgia-Paraskevi Nikoleli (eds.)/ Springer International Publishing Switzerland, 2016. – pp.  385-413.

 Навчальні посібники:

Войціцький В.М., Стародуб М.Ф., Хижняк С.В. Аналітичні методи досліджень. Електрохімічні методи аналізу:теоретичні основи іметодики: Навч. посіб. – К : : Навч. посіб. – К :Компринт, 2017. – 232с.
 Войцицький В.М., Стародуб М.Ф., Хижняк С.В., Іщенко Л.М. Аналітичні методи досліджень. Імунологічні методи аналізу та методи виявлення генетично-модифікованих організмів і їх інградієнтів. Теоретичні основи та методи. K: CP "Kомпринт", 2018, 158 c.

           Науково-методичні рекомендації «Скринінгові методи виявлення генотоксичності об’єктів довкілля і використання оптичних біосенсорів (науково-методичні рекомендації)/ М.Ф.Стародуб, ,М.В.,, О.П. Таран. К., 2018. – 35 с.

           Наукова концепція «Розробка алгоритмів використання базових варіантів оптичних біосенсорів для контролю генотоксичності об’єктів довкілля / М.Ф. Стародуб, ,М.В.,, О.П. Таран, 2018. – 65 с.

         Лобова О.В., Гончар Л.М. Біотехнологічні мікробні препарати в сільському господарстві. Навчальний посібник. - КОМПРИНТ, 2017. - 750 с. 

 
Практикум з мікробіології. - К.: КОМПРИНТ 2016. -122с. /І.І. Кошевський, М.І.Феделеш - Гладинець
 
Лобова О.В., Гончар Л.М. Біотехнологія в сільському господарстві. Навчальний посібник, Компринт. - 2016. - 700 с.
 
Методичні розробки:
 
Стародуб М.Ф, Таран О.П., Прилуцький М.П. Функціоналізація поверхні трансдюсерів оптичних біосенсорів. - Київ: Прінтеко - 2019р., 26 С.
 
Феделеш –Гладинець М.І. Українсько-англійський словник мікробіологічних термінів. – Київ: НУБіП України, 2019., 527 с.
 
 
Стародуб М.Ф., Савчук М.В., Таран О.П. Розробка алгоритмів використання базових варіантів оптичних біосенсоріів для контролю генотоксичності об'єктів довкілля.- Київ: Копмпринт - 2018р., 64 С.
 
Феделеш-Гладинець М.І.,Стародуб М.Ф.  Словник мікробіологічних та генетичних термінів.- Київ: Копмпринт - 2017р.
 
Феделеш-Гладинець М.І., Словник мікробіологічних термінів. – 2015.
 
Кошевський І.І., Феделеш М.І., Патика М. В. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт із загальної мікробіології для студентів напрям підготовки 6.09.01.05 " Захист рослин" Київ, 2015 рік, 75 С.
 
Кошевський І.І., Феделеш М. І., Патика М. В. Мікробіологія. Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів заочників напрям підготовки 6.09.01.03. "Лісове та садово парковегосподарство" Київ, 2015 рік, 46С.
 
Феделеш-Гладинець М. І., Патика М. В. Рекомендації до написання реферативної роботи з курсу "Мікробіологія" для студентів 6.09.01.03. "Лісове та садово парковегосподарство" Київ, 2015 рік, 18 с.
 
Феделеш М.І., Кошевський І.І., Патика М. В. Зошит для лабораторних робіт з дисципліни мікробіологія. Навчальне видання перероблене та доповнене.Київ, 2015, 65С.
 
Феделеш М.І. Комплекс навчально – методичних матеріалів з курсу «ЕКОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ (екологія мікроорганізмів)» для студентів напрям підготовки: 6.04.01.06 - “екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Київ, 2015 рік, 60 с.
 
Феделеш М.І. Комплекс навчально – методичних матеріалів з курсу «МІКРОБІОЛОГІЯ» для студентів напрям підготовки:6. 090103 - «Лісове та садово-паркове господарство» Київ, 2015 рік, 66 С.
 
Іващенко І. В., Феделеш М.І. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Мікробіологія» для студентів спеціальності «Агрономія» Житомир 2015 рік, 73 С.
 
Конспект лекцій із навчальноі дисципліни "Мікробіологія", напрям підготовки: «Лісове і садово-паркове господарство». Навчальневидання 1. 90с.
 
Koshevsky I.I., Fedelesh M.I, Methodical instructions for carring out laboratory work on general microbiology for the students of biotechnological specialities (ecology and Environmental protection" and Biotechnology) K. 2015. 38 pp.
 
Koshevsky I.I., Fedelesh M.I. Methodical instructions for carring out laboratory work on general microbiology for the students of biotechnological specialities (ecology and Environmental protection" and Biotechnology) K. 2015. 38 pp.
Fedelesh-Gladynets M.I., Glossary of the most used microbiological expressions. – 2011, – P. 41
 
Феделеш-Гладинець М.І., Методичні вказівки щодо вивчення самостійної роботи із дисципліни "Екологія біологічних систем мікробіологія (мікробіологія і вірусологія)" напрям підготовки: 6.04.01.06 – “екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – 2011. – 23 с.
 
Публікації у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus:
Roman Viter, Maryna Savchuk, Nickolay Starodub and all. Photoluminescence Immunosensor Based on Bovine Leukemia Virus Proteins Immobilized on the ZnO Nanorods// Sensors and Actuators B: Chemical Volume 285, 15 April 2019, Ps 601-606. DOI: 10.1016/j.snb.2019.01.054
Starodub, N. F., Novgorodova, O., & Ogorodnijchuk, Y. Biosensors and Express Control of Bacterial Contamination of Different Environmental Objects/ Microbial Contamination and Food Degradation, Handbook of Food Bioengineering /Ed Alina Maria Holban, Alexandru Mihai Grumezescu, Academic Press.: London Wall, United Kingdom. – 2018. - P. 367–394. doi:10.1016/b978-0-12-811515-2.00012-3
Roman Viter, Alla Tereshchenko,Valentyn Smyntyna,Julia Ogorodniichuk, Nickolay Starodub, RositsaYakimovad, Volodymyr Khranovskyy, Arunas Ramanaviciuse. Toward development of optical biosensors based on photoluminescence of TiO2 nanoparticles for the detection of Salmonella 2017 Sensors & Actuators: B. Chemica, Volume 252, November 2017, Pages 95-102.
 
Viter, R.; Savchuk M, Iatsunskyi I., Pietralik Z., Starodub N., Shpyrka N., Ramanaviciene A., Ramanavicius A. Analytical, Thermodynamical and Kinetic Characteristics of Photoluminescence Immunosensor for the Determination of Ochratoxin A". 2017 Biosensors and Bioelectronics, Volume 99, 15 January 2018, ac-2017-008107. Pages 237-243.
 
V. Myndrul, R. Viter, M. Savchuk, M. Koval, N. Starodub, V. Silamiķelis, V. Smyntyna, A. Ramanavicius, I. Iatsunskyi Gold Coated Porous Silicon Nanocomposite as a Substrate for Photoluminescence-based Immunosensor Suitable for the Determination of Aflatoxin B1 2017 Talanta Volume 175, 1 December 2017, Pages 297-304 .
 
N.F. Starodub, O. Novgorodova, Y. Ogorodniichuk Biosensors and express control of bacterial contamination of different enviromantal objacts. 2017 Microbial Contamination and Food Degradation 1st Edition Editors: Alexandru Grumezescu Alina Maria Holban Paperback ISBN: 9780128115152 pp.367-394.
 

 Tereshchenko A.V., Smyntyna V.A., Konup I.P., Geveliuk S.A., and Starodub M.F. Metal Oxide Based Biosensors for the Detection 2 of Dangerous Biological Compounds. Chapter 22 In: Springer Science+Business Media Dordrecht 2016 J. Bonca, S. Kruchinin (eds.), Nanomaterials for Security, NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, ISBN 978-94-017-7593-9 (e-book), DOI 10.1007/978-94-017-7593-9_22.


Starodub Nickolaj F. Biosensors for the Express Evaluation of the Level of Genotoxicity of Chemical Substances./ In: Advanced Sciences and Technologies for Security Applications book series (ASTSA), Dimitrios P. Nikolelis, Georgia-Paraskevi Nikoleli (eds.)/ Springer International Publishing Switzerland, 2016. – pp 181-199. ISBN 978-3-319-28926-7 (eBook), http://b-ok.cc/book/2677879/bd349b

Nickolaj F. Starodub, Yulia O. Ogorodniichuk and Oleksandra O. Novgorodova Efficiency of Instrumental Analytical Approaches at the Control
of Bacterial Infections in Water, Foods and Feeds / In: Advanced Sciences and Technologies for Security Applications book series (ASTSA), Dimitrios P. Nikolelis, Georgia-Paraskevi Nikoleli (eds.)/ Springer International Publishing Switzerland, 2016. – pp. 199-231. ISBN 978-3-319-28926-7 (eBook) http://b-ok.cc/book/2677879/bd349b

Starodub Nickolaj F. and Shpirka Nelja F. Efficiency of Non-label Optical Biosensors for the Express Control of Toxic Agents in Food/ In: Advanced Sciences and Technologies for Security Applications book series (ASTSA), Dimitrios P. Nikolelis, Georgia-Paraskevi Nikoleli (eds.)/ Springer International Publishing Switzerland, 2016. – pp. 385-413. ISBN 978-3-319-28926-7 (eBook) http://b-ok.cc/book/2677879/bd349b

Starodub N.F. and Taran M.V. Analsis of the Efficiency of Fiber Optic Sos-Type Biosensor Work at the Different Ways of the Sensitive Layer Formation// Austin J Biosens & Bioelectron. – 2016. – V.2, № 2. – Р.1-3, ISSN : 2473-0629, www.austinpublishinggroup.com

Starodub N.F., Taran M.V., Shpirka N.F., Shavanova K.E. Fiber optic SOS-type biosensor for the control of the genotoxicity of some environmental objects // World J. of Eng Res and Technol. – 2016. – V. 2. – P. 123-130. http://www.wjert.org/home/article_abstract/88.

 

 
OksanaTaran. Necrotic and common strains of Potato virus Y and resistance of plants Nicotiana tabacum, L. and Nicotiana rustica L. / O. Taran, M. Lisovyy, O. Savina, L. Mishchenko Biodiversity. The scientific proceedings of the International network AgroBioNet. – 2017. P. 422-427.
 
A. M. Kyrychenko, I. O. Antipov Phylogenetic analysis of Ukrainian BYMV isolates from soybeans and beans Цитологія і генетика том. 51 №3. –2017. – с.173-178.
 
Kyrychenko A., Shcherbatenko І., Antipov I., Hrynchuk K. Typing of plum pox virus isolates in the central Ukraine Мікробіологічний журнал. – 2017. – Т.79. - № 3. – p.115-124.
 
Mischenko L.T., Dunich A.A., Schevchenko T.P., Budzanivska I.G., Polischuk V.P, Andriychuk O.M., Molchanets O.V., Antipov I.O. Detection of soybean mosaic virus in some left-bank forest-steppe regions of Ukraine Мікробіологічний журнал. – 2017. – Т.79. - № 3. – 2017. – p.125-136.
Phylogenetic relationships of two Ukrainian tomato isolates of potato virus M and genetic variability analysis of its population/ L Mishchenko, A Dunich, O Taran, A Dashchenko, V Polischuk, O Kondratyuk//Acta virologica. – 2018. -62 (2), 214-219
 
Сommon wheat: ecological plasticity by biological and technological markers / [T. Z. Moskalets, V. V. Moskalets, S. P. Vasylkivskyi, I. V. Grynyk, A. G. Vovkohon, O. V. Lobova, О. А. Shеvchuk, О. V. Knyazyuk] // Український екологічний журнал (Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University). – 2016. – Vol. 6(3). – Р. 311–318.
 Публікації у фахових виданнях:
 
Савчук М. В., Кацев А. М., Стародуб М. Ф. Оцінка впливу Nb - вмісних нанокомпозитів на мікроорганізми // Біоресурси і природокористування. 2017. Т. 9. № 1 – 2. С. 37–44.
 
Савчук М. В., Стародуб М. Ф. Вплив Nb - вмістних нанокомпозитів на основі сапоніту на індукцію флуоресценції хлорофілу у листках кукурудзи: [електронний ресурс] //Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2017. № 3 (67).
 
О.Ю. Новгородова, М.Ф. Стародуб, В.О. Ушкалов. Підготовка компонентів селективної поверхні трансдюсера імунного біосенсору для індикації Pseudomonas aeruginosa 2017 Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 77 http://nvlvet.com.ua/ doi:10.15421/nvlvet7741 ISSN 2518–7554 print ISSN 2518–1327 online 190-193.
 
Прилуцький М. П., Стародуб М.Ф. Якісний та кількісний аналіз поліамнів сперміну та спермідину, як маркерів раку грудної залози з використанням біосенсора на основі ППР». 2017 Наукові записки НАУКМА.-2017. С.-66-80.
 
Савчук М.В., Феделеш-Гладинець М.І., Стародуб М.Ф. «Визначення генотоксичності нанокомпозитів з використанням SOS-типу біосенсору» К.: Науковий вісник.НУБІПУ Ж.№ 270.Ст. 186-192. Серія "Біологія, біотехнологія, екологія". - К.: 2017р.
 
М.Ф. Стародуб, М.В. Савчук, М.І. Феделеш-Гладинець. Формування поверхнево запрограмованих хімічних сайтів і шляхи оцінювання селективності до окремих мікотоксинів// К.: Науковий вісник.НУБІПУ Ж.№ 270.Ст. 208-2015. Серія "Біологія, біотехнологія, екологія". - К.: 2017 р.
 
Сильчук О.І. Членистоногі-фітофаги рослин роду Sambucus L. та екологічно-безпечні препарати для регулювання їх чисельності у Лісостепу та Поліссі// О.І. Сильчук, М.М. Лісовий П.Я. Чумак, С.М. Вигера, В.П. Ковальчук, О.П. Таран // Вісник аграрної науки. К., 2017. – № 5. – C. 44-48.

Лісовий М.М. Молі-строкатки (Lepidoptera: Glacillarіidae) – небезпечні фітофаги деревних та чагарникових рослин ботанічних садів та насаджень м. Києва// М.М. Лісовий, О.І. Сильчук, П.Я. Чумак, В.П. Ковальчук, // Вісник аграрної науки. К., 2017. – № 9. – C. 25-30.

Григорюк І.П. Системи фоторецепторів як маркери орієнтації Каштанової мінуючої молі в просторі /І.П. Григорюк, М.М. Лісовий, О.С. Пентелюк // Науковий вісник НУБіП України: Серія “Біологія, біотехнологія, екологія” / ред. кол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2017. – Вип. – С.76-83.

Лісовий М.М. Концептуальні підходи досліджень ентомологічного різноманіття агроценозів України / М.М. Лісовий, В.М. Чайка // Агроекологічний журнал. – К., 2017. – № 2. – С. 188-194.

Таран О.П. Оцінка стійкості рослин Nicotiana tabacum L. та Nicotiana rustica L. до некротичного і звичайного штамів Y-вірусу картоплі// О.П. Таран, М.М. Лісовий, О.І. Савіна, Л.Т. Міщенко // Вісник аграрної науки. К., 2017. – № 6. – C. 52-59.

Fedelesh-Gladynets M.I., Kanarsky E.R. Pheromones monitoring lystokruto grapes in transcarpathia. Modern scientific research and their practical application./http://www.sworld.com.ua/e-journal/J31201.pdf
 
СонькоР.В., МарченкоО.А., Коломієць В.М., Стародуб М.Ф.Вплив технології вирощування на показники індукції флуоресценції хлорофілу за вирощування рослин кукурудзи // НауковийвісникНУБіП.Серія«Біологія, біотехнологія, екологія. – № 178
 
Moroz M. S., Starodub M.F., Maksin V.I. Nano aqua citrates as Biogenic Chemical Elements: Optimization of the Macrolophus nubilus h.-s. Trophicity in the Artificial Biotechnical System. International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), ISSN: 2394-3661, Volume-2, Issue-7, July 2015, pp. 89-92. https://www.ijeas.org/vol/Volume-2-Issue-7
 
Starodub N. F. Genotoxiticy: Modern instrumental approaches for its control in environmental objects. J. Biosensors & Bioelectronics, 2015, 169, 6:2, http://dx.doi.org/10.4172/2155-6210.1000169. - http://www.omicsonline.org/open-access/genotoxicity-modern-instrumental-approaches-for-its-control-in-environmental-objects-2155-6210-1000169.php?aid=56482
 
Starodub N.F., Shavanova K.E., Taran M.V., Son'ko R.V. Ways for the Control of the Total Toxicity of Environmental Objects and their Instrumental Providing. J. Biosensors & Bioelectronics, 2015, 6: 180. doi:10.4172/2155-6210.1000180 http://www.omicsonline.org/open-access/ways-for-the-control-of-the-total-toxicity-of-environmental-objects-and-their-instrumental-providing-2155-6210-1000180.php?aid=60677
 
Starodub N., Ogorodnijchuk Ju.O., Sitnik Ju.A., Slishik N.F. Biosensors for the control of some toxins, viral and microbial infections to prevent actions of bioterrorists. In Proceeding: “Portable Sensors for the Rapid Determination of Chemical and Biological Agents and other Weapons of Terrorism”, Ed. D. Nicolelies, NATO Ser. For Peace, Ser. B – Physics and Biophysics, Chapter 5, 2012, pp. 95-117.
 
Starodub N.F , Ogorodnijchuk J. O. Immune Biosensor Based on the ISFETs fir the Express Determination of Salmonella typhimurium. J. Electroanalysis, 24, 3, 600-606, 2012.
 
Viter R., Smyntyna V., Starodub N., Tereshchenko A., Kusevitch A., Doycho I., Geveluk S., Slishik N., Buk J., Duchoslav J., Lubchuk J., Konup I., Ubelis A. and Spigulis J. Novel immune TiO2 photoluminescence biosenors for leucosis detection. Sensor and Actuators, Ser. B, in press.
 
Viter R., Smyntyna V., Starodub N., Tereshchenko A., Kusevitch A., Doycho I., Geveluk S., Slishik N., Buk J., Duchoslav J., Lubchuk J., Konup I., Ubelis A. and Spigulis J. Novel immune TiO2 photoluminescence biosenors for leucosis detection. Sensor and Actuators, ser. B. 2012.
 
Білько Д., Ньютон К., Стародуб М. Ф. Аналіз експресії над родини ліганд-активованих рецепторів у злоякісних клітинних лініях різного походження. Вісник НУБіП України, 2009, вип. 134, т. 3, c. 228-233.
 
Cамохіна Л.М., Стародуб М.Ф., Ломако В.В. Активність окремих ферментів альтернативного утворення ангіотензину ii та деструкції ендотелію у щурів під впливом аміназину. Укр. біофармацевтичний журнал, 2011, 4(15), с. 4-9.
 
Ситник Ю.А., Стародуб М.Ф. Розробка ефективних біодатчиків на основі наноструктурованого поруватого кремнію для діагностики ретровірусного лейкозу. Науковий вісник, т.151, серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продовольчих товарів» – 2011, ч. 2, с. 183-189.
 
Стародуб М.Ф., Огороднійчук Ю.А., Романов В.О., Галелюка І. Б., Кушнір І.М., Коцюмбас І.Я. Оптичний імунний біосенсор на основі поверхневого плазмонного резонансу для контролю рівня Salmonella tiphimurium в розчинах. Науковий вісник, т.151, серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продовольчих товарів», ч. 2, 2010, с. 183-189.
 
Стародуб М.Ф., Слишик Н.Ф., Пилипенко І.В., Пилипенко Л.М., Брезвін О.М., Коцюмбас І.Я. Сучасні інструментальні підходи на основі біосенсорики для аналізу мікотоксинів. Науково Технічний Бюлетень: Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту Ветпрепаратів і кормових добавок, випуск 12, № 3-4, Львів, 2011, c. 472-477.
 
Luchenko A.I., Melnichenko M.M., Starodub N.F., Shmyryeva O.M. A new nanostructured Silicon biosensor for diagnostics of bovine leucosis. Biosensing III, edited by Hooman Mohseni, Manijeh Razeghi, Proc. of SPIE Vol. 7759, 77590Q • © 2010 SPIE • CCC code: 0277-786X/10/$18 • doi: 10.1117/12.860235.
 
Romanov V., Starodub M., Galelyuka I., Hrusha V. Biosensors for Express-Diagnostics of Photosynthesis and Acute Viral Infections. In Chapter in Book: Intelligent Information and Electronic Technology, IIET, v. 9, 2010, pp. 104-118
 
Romanov V.O., Starodub M.F., Galelyuka I. B. Biosensors for express-diagnostics of photosynthesis and acute viral infections. Proceedings: Measurements Control Computers in Economy and Environment Protection, N3, 2010, pp. 3-7.
 
Romanov V.O., Starodub N.F., Galeljuka I.B. Portable device for express diagnostics of acute viral infections. Book “Distributed Diagnosis and Healthcare”, Eds. E.Y.K.Ng, U. Rayendra Acharya, Toshiyo Tamura, Amer. Sci. Publishers, 2011, v. 3, Chapter 13, pp. 1-13.
 
Starodub N. F., Sitnik J., Melnichenko M. M. Efficiency of the nanostructured silicon based biosensors at the express biochemical diagnostics of the retroviral bovine leucosis. In book: “Lecture Notes of the ICB”, 2010, v. 86, pp. 63-74.
 
Starodub N., Melichenko N., Shmireva A., Shuljak L.N. Development and practical application of biosensors based on the nanostructured silicon. In:. Book of the TechConnect World Conference and Expo 2010, June 21-25, 2010, Anaheim, California, U.S.A., Nanotech 2010 Vol. 3, Chapter 1: Bio Sensors. Diagnosrics and Imaging, pp. 114 - 117.
 
Starodub N.F. Express Instrumental Diagnostics of Diseases Caused by Retroviral Infections. In: Proc. NATO Sci. for Peace “Biodefence: Materials and Methods for Health Protection”. Chapter II “Methods of Detection and Analysis”, Springer, 2010, pp. 210-215.
 
Starodub N.F. Express Instrumental Diagnostics of Diseases Caused by Retroviral Infections. NATO Book “Biodefence”, S. Mikhalovsky and A. Khajibaev (Eds.), Sciences for Peace and Science, ser. A, Chemistry and Biology, Springer Science+Business Media, Chapter 8, 2010, pp. 77-85.
 
Starodub N.F. Modern biooptical instruments for the express control of total toxicity, individual chemicals, viral and bacterial infections to prevent bio- and medical threats. In: NATO Science for Peace and Security Series E: Human and Social Dynamics, eds. A. Trufanov et.a., v. 62, “Pandemics and Bioterrotism”, IOS Press, 2010, pp. 127-133.
 
Starodub N.F. Photopolymerisable Materials in Biosensorics. Chapter in Book “Environmental Monitoring”, Ed. Emma O. Ekundyo, ISBN 978-953-307-661-4, InTech, November 2011, Chapter 18, pp. 299-326.
 
Starodub N.F., Ogorodnijchuk Ju. A., Romanov V. O. Optical immune biosensor based on SPR for the detection of salmonella typhimurium. In book: “The SENSOR +TEST 2011”, AMA Service GmBH, Nurenberg, 2011, pp. 139-144.
 
Starodub N.F., Ogorodnijchuk Ju.A. Immune biosensors based on the ISFETs for express determination of Salmonella thyphimurium. Electroanalysis, 2012, v. 24, N. 3, pp. 1-7.
 
Starodub N.F., Ogorodnijchuk Ju.O., Sitnik Ju. A., Slishek N.F. Biosensors for the control of some toxins, viral and microbial infections to prevent actions of bioterrorists. D.P. Nicolelis (Ed.) Portable Chemical Sensors: Weapons against Bioterrorism, NATO Science for the Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, Springer Science +Business Media B.V., 2012, pp. 95-117.
 
Starodub N.F., Pylypenko I.V., Pylypenko L.N., Melnichenko M. M., Nabok A.V. Biosensors for the Determination of Mycotoxins: development, efficiency at the analysis of model samples and in case of the practical applications. In book: “Lecture Notes of the ICB”, 2010, v. 86, pp. 81-101.
 
Starodub N.F., Shmiryeva A. N. Immune-enzymatig biosensors based on the oxide cerium isfets: some physical and functional characteristics at the determination of somazine and T2-mycotoxin. In Book: “The SENSOR+TEST 2011”. AMA Service GmBH, Nurenberg. – 2011, pp. 680-685.
 
Starodub N.F., Shulyak A.M., Shmyryeva A.B., Pylypenko I.V., Pylypenko L.N., Melnichenko M.M. Nanostructured silicon and its application as a transducer in immune biosensor. NATO Book “Biodefence”, S. Mikhalovsky and A. Khajibaev (Eds.), Sciences for Peace and Science, ser. A, Chemistry and Biology, Springer Science+Business Media, Chapter 9, 2010, pp. 87-98.
 
Starodub N.F., Sitnik J. A., Melnichenko M. M., Shmyryeva O. M. Optical immune biosensors based on the nanostructured silicon and intended the diagnostics of retroviral bovine leucosis. In Book: “The SENSOR+TEST 2011”, AMA Service GmBH, Nurenberg. – 2011, pp. 127-132.
 
Starodub N.F., Sonko R. V., Romanov V. O., Galelyuka I. P. Complex of optical biosensors for control of total state of vegetables and estimation of their loading by viruses. In book: “The SENSOR+TEST 2011”, AMA Service GmBH, Nurenberg, 2011, pp. 133-138.
 
Starodub N.F., Ogorodnijchuk J.O. Efficiency of immune biosensor based on total internel reflection ellipsometry at the determination of Salmonella. Abstract of Chemical Sensors, May 21, 2012, DOI 10.5162?IMCS2012/P1.1.24.
 
Ogorodnijchuk J.O., Starodub N.F. Cerium oxide ISFET based immune biosensor for control bacterial contamination. Abstract of Chemical Sensors, May 21, 2012, DOI 10.5162?IMCS2012/P1.1.23.
 
Viter R., Smyntyna V., Starodub N., Tereshchenko A., Kusevitch A., Doycho I., Geveluk S., Slishik N., Buk J., Duchoslav J., Lubchuk J., Konup I., Ubelis A. and Spigulis J. Novel immune TiO2 photoluminescence biosenors for leucosis detection. Abstract of Chemical Sensors, May 21, 2012, DOI 10.5162?IMCS2012/P1.3.11.
 
Shavanova K., Bakakina Y., Burkova I., Shtepliuk I., Viter R., Ubelis A., Beni V., Starodub N., Yakimova R., Khranovskyy V. Application of 2D Non-Graphene Materials and 2D Oxide Nanostructures for Biosensing Technology. Sensors 2016, 16, 223. http://www.mdpi.com/1424-8220/16/2/223. - 100 год.
 
Starodub N. F., Ogorodniichuk Y.O, Novgorodova O.Y. “Efficiency of Instrumental Analytical Approaches at the Control of Bacterial Infections in Water, Foods and Feeds” In book: Biosensors for Security and Bioterrorism Application. Edited by: D. Nikolelis and G. Nikoleli, 2016. P. 199-229. - 100 год.
 
Starodub N.F., Taran M.V., Shpirka N.F., Shavanova  K.E. Fiber optic sos-type biosensor for the control of the genotoxicity of some environmental objects.  World Journal of Engineering Research and Technology, 2016, V. 2, issue. 4, pp. 123-130. - 100 год.
 
Starodub N.F and Taran M.V. Analsis of the Efficiency of Fiber Optic Sos-Type Biosensor Work at the Different Ways of the Sensitive Layer Formation. Austin J Biosens & Bioelectron. 2016; 2(2): 1022, ISSN : 2473-0629 | www.austinpublishinggroup.com - 100 год.
 
Starodub N.F., Shavanova K.E., Shpirka N.F., Mel'nichenko M.M., Viter R.V. Nanostructured Materials as Biosensor Transducers: Achivements and Future Developments. In Book: Advanced surface engeeniring materials, Edited by Tiwari A., Wang R., Wey B., Scrivener Publ., Willey, 2016, pp. 439-496. - 100 год.
 
Starodub N.F. Porous Silicon-Based Biosensors Some Features of Design, Functional  Activity, and Practical Application. Chapter 5. In: G. Korotcenkov (ed.) Porous Silicon: From Formation to Application. Vol. 2: Biomedical and Sensor Applications,  CRC Press, Boca Raton, USA, 2016, pp. 107-134. - 250 год.
 
Starodub M. “Biosensors for the express evaluation of the level of genotoxicity of chemical substances”,in: “Biosensors for Security and Bioterrorism Applications”, D. P. Nikolelis, G. P.Nikoleli (eds.), Springer, 2016, 181-197. DOI: 10.1007/978-3-319-28926-7_9. - 250 год.
 
Starodub N. F., Taran M. V., A. M. Katsev, Bisio C., Guidotti M. “Nanomaterials: structural peculiarities, biological effects and some aspects of application”, in: “Intelligent Nanomaterials”, A. Tiwari, Y. KumarMishra, H. Kobayashi, A. P. F. Turner (Eds.), Advanced Materials Book Series, Scrivener, USA, 2016, pp. 161-198. ISBN: 978-1-119-24278-9. - 100 год.
 
Bisio C., Carniato F., Palumbo C., Safronyuk S. L., Starodub M. F., Katsev A. M., Marchese L., Guidotti M. “Metal Oxide Nanoparticles as Heterogeneous Catalysts for the Abatement of Chemical Warfare Agents”, Catalysis Today 277 (2016) 192-199. - 100 год.
 
Starodub N.F., Shpirka N.F. Efficiency of Non-label Optical Biosensors for the Express Control of Toxic Agents in Food. Chapter Book in  „Biosensors for Security and Bioterrorism Applications” (D. P. Nikolelis, G.-P. Nikoleli, Editors), Springer Verlag, Cham, Switzerland, 2016, pp. 385-12, doi: 10.1007/978-3-319-28926-7 - 100 год.
 
Starodub N.F., Novgorodova O., Ogorodniichuk Y. “Biosensors andexpress control of bacterial contamination of different environmental objects”. Chapter 12, In: Vol. 10: Microbial Contamination and Food Degradation. Editors: Grumezescu A. M. Holban A. M., Elsevier, 2016.
 
Novgorodova O., Starodub N. Development of the immunosensor system for express-diagnosis of Pseudomonas aeruginosa, «The Animal Biology», Lviv, 2016, vol.18, no.3, p. 66.
 
Novgorodova O., Starodub M., Ushkalov V. Immunosensors for the express detection of antibiotic resistant bacterial pathogens. Journal for Veterinary Medicine, biotechnology and Biosafety", 2016.
 
Prylutskyi M., Starodub N. Determination of the Concentration of Polyamines with SPR-based Immune Biosensor for Early Diagnostics of Breast Cancer. International Journal of Biochemistry, Biophysics & Molecular Biology. Vol. 1, No. 1, 2016, IJCOCR_2730008_20161113, http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijbbmb
 
Ogorodniichuk Y., Starodub N. Modern biosensorics – effective way to prevent salmonellosis dispersion. Materials of International scientific-practical conference  "Microbial Biodiversity: current problems and solutions", dedicated to the 25th anniversary  of Independence of the Republic of Kazakhstan , Astana, 2016, pp. 188-191.
 
Біоценотичні підходи при використанні ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis  під  час вегетації картоплі та в умовах зберігання продукції / Т.І. Патика, М.М. Лісовий, М.В. Патика, О.В. Колодяжний / Мікробіологічний журнал, Том 78 №3. –  2016.  – С. 69-77.
 
Kovalchuk V., et al. Microsphaera anbruntiana Ger. (Ascomycetes, Erysiphales) development on radioactive contamination areas/ Kovalchuk Victoria, Chumak Petro, Vygera   Sergiy, Sylchuk Olexandr, Lіsovyy Mykola / Biodiversity after the Chernobyl accident. Part 1. The scientific proceedings of the International network AgroBioNet. – 2016.  P.155-159.
 
Chayka V.State of entomological diversity of Chernobyl exclusion zone and radioactive contamination of surrounding areas/Chayka Volodymyr, Lіsovyy Mykola, Buntova Olena / Biodiversity after the Chernobyl accident. The scientific proceedings of the International network AgroBioNet. – 2016. P.46-50.
 
Species composition of viruses and their vectors on potation plants in a zone of intensified radiation / O. Taran, M. Lіsovyy, O. Bondus// Biodiversity after the Chernobyl accident. Part 2. The scientific proceedings of the International network AgroBioNet. – 2016.  р. 77-81.
 
Taran O. Study of  isolats potatovirus Y of different strain groups in Ukraine //Taran O.,  Lіsovyy M.// Agrobiodiversity for improving Nutrion, Health and Life Quality (AgroBioNet) – 2016. P. 75-80.
 
К. В. Гринчук, О. І. Антіпов, М. Ф. Парій, А. М. Кириченко Філогенетичний аналіз українського ізоляту вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку / Мікробіологічний журнал. – 2016. – Т.78. - № 2. – с.102-108  http://www.imv.kiev.ua/images/doc/MBJ/2016/MB_2_2016.pdf
 
Новгородова О.Ю., Стародуб М.Ф., Ушкалов В.О. Експрес-визначення патогенних бактерій на основі імунобіосенсорної тест системи. Вісник Білоцерківського Університету, 2016.
 
Taran M, Biological Effect of Some Metal Oxides Nanocomposites on Saccharomyces Cerevisiae / Taran M.,Shavanova K., Starodub N. // Вісникполтавськоїдержавноїаграрноїакадемії №3. – 2016. Ст.41-45.
 
Лісовий М. М. Особливості натурального (природного) захисту рослин для виробництва органічної продукції / М. М. Лісовий // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – Львів: Оброшино, 2016. – Вип. 57. – С. 137-143.
 
Лісовий М. М. Вплив інсектицидів за різних способів застосування на чисельність ентомофауни герпетобіонтів на пшениці озимій / М.М. Лісовий // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 3. – С.22-24.
 
Сильчук О.І. Шкідливі організми рослин роду Viburnum L. та природоохоронні заходи контролю їх чисельності  / О.І. Сильчук, В.П. Ковальчук, П.Я. Чумак, С.М. Вигера, М.М. Лісовий // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – Львів: Оброшино, 2016. – Вип. 58. – С. 98-103.
 
Таран О.П. Дослідження некротичного та ординарного ізолятів Y-вірусу картоплі// М.М. Лісовий, Р.А. Бондус// Вісник аграрної науки. К., 2016. – №10.  – C. 16-20.
 
Сюткіна Н.Г. Екологічні аспекти застосування інсектицидів за різних способів оброблення на чисельність ентомофауни герпетобіонтів агроценозів ріпаку озимого в умовах Лісостепу України //Сюткіна Н.Г., Лісовий М.М., Бережинський К.І. // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НТЛУ України. –  2016. – Вип. 26.4 – С. 192- 196.
 
І.О. Антіпов, Гринчук К.В., О.Т. Дупляк Розробка ПЛР-систем для ідентифікації вірусу звичайної мозаїки квасолі (Bean common mosaic virus) Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Серія 234 «Біологія, біотехнологія, екологія». – с.40-46.
 
Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків у ході практичної підготовки / Н.П. Антіпова, Н.М. Рідей, І.О. Антіпов // ScienceRise: PedagogicalEducation. – 2016. - № 3/5 (20). – С.8-13.
 
Методика організації проблемних інтегрованих лекцій для формування фахової компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків / Н.П. Антіпова, Н.М. Рідей, І.О. Антіпов // ScienceRise: PedagogicalEducation. – 2016. - № 10 (6). – С.35-41.
 
Формування фахових компетентностей з селекції і генетики агрокультур у майбутніх агрономів-дослідників / Н. Антіпова, Н. Рідей, І. Антіпов // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – Рівне: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2016. – №2, – С.
 
ЗДОРОВИЙ ГРУНТ – БАГАТСТВО КРАЇНИ/ М.В. Патика, М.І. Феделеш-Гладинець, Т.І. Патика// Науково-парактичний журнал. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ – К.: Мілениум, 2016. – 164 с. Ст.
 
Польчина С.М., Лобова О.В. Гумус у грунтах міських ландшафтів (на прикладі Чернівців) /Науковий вісник НУБіП України. Серія "Біологія, біотехнологія, екологія". - К.: ВЦ НУБіП України, 2016 - С. 215 - 222.
 
Борко Ю.П., Патика М.В., Колодяжний О.Ю. Мікробний ценоз чорнозему типового за біологічної та інтенсивної систем землеробства // Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Землеробство", 2016. - № 90 - С. 58-63.
 
Сильчук О.І. Міль-строкатка липова (Phyllonorycter issikii Kumata), Lepidoptera, Gracillariidae – небезпечний інвазійний фітофаг/  О.І. Сильчук, П.Я. Чумак, С.М. Вигера, В.П. Ковальчук, М.М. Лісовий / Агроекологічний журнал – К., 2016. – № 2. – С. 134-138.(Research Big Journal Database (Японія), РИНЦ (Російська Федерація), Index Copernicus (Польща), Googl Scholar (США), Ulrich's Periodicals Directory (США)  (Http:journalagroeco.org.ua)
 
Павленко А.В.  Реакція популяцій хижих тварин на природоохоронні заходи /А.В. Павленко, М.М. Лісовий, В.М. Чайка // Агроекологічний журнал. – К., 2016. – № 3. – С. 18-23.(Research Big Journal Database (Японія), РИНЦ (Російська Федерація), Index Copernicus (Польща), Googl Scholar (США), Ulrich's Periodicals Directory (США) (Http:journalagroeco.org.ua)
 
 
Участь у конференціях, семінарах,  зїздах:
 
Prylutskyi M. P, Starodub N. F. Analysis of polyamine levels in blood serum of patients with breast cancer using optical SPR-based immune biosensor. “International scientific conference on medicine”, 22 лютого 2019 року. м. Рига, Латвія.

         Стародуб М.Ф., Чуб О.Д., Шуляк Л.М.Біосенсори для експресної діагностики конкретних алергічних станів. Тези IV Всеукраїнського З’їзду алергологів України за тематикою „Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань”,Вінниця, 2019.

         Стародуб М. Ф., Самохіна Л. М., Ломако В. В.Активність кальпаїнів за умов природної гібернації. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л.Т. Малої, Харків, 11-12 квітня 2019 р., C. 332-333

        Прилуцький М.П., Стародуб М. Ф. Аналіз рівня поліамінів у сироватці крові хворих на рак молочної залози з використанням оптичного імунного біосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу.//Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Л.Т. Малої, Харків, 11-12 квітня 2019 р., c. 196-197.,
Б.М. Каліка, М.І. Феделеш-Гладинець, М.В. Патика. Перспективи біотехнологічного розмноження цінних сортів винограду Матеріали Міжнародної науково -практичної конференції «Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку». – Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 22-23 жовтня, Дніпропетровськ, 2015р. –С. 407-408.
 
Феделеш-Гладинець М.І., Каліка Б.М. / Біотехнологія вирощування екологічно-чистих чубуків винограду у контейнерах /Міжнародна науково-практична конференція – КПІ, 2016.
 
Феделеш-Гладинець М.І., Іванченко К.В. / Біолого-екологічні особливості винограду та Перспективи вирощування в Драбівському районі/ /Міжнародна науково-практична конференція – КПІ, 2016.
 
Kovalchuk V., et al. Microsphaera anbruntiana Ger. (Ascomycetes, Erysiphales) development on radioactive contamination areas/ Kovalchuk Victoria, Chumak Petro, Vygera   Sergiy, Sylchuk Olexandr, Lіsovyy Mykola / Biodiversity after the Chernobyl accident. Part 1. The scientific proceedings of the International network AgroBioNet. – 2016.  P.155-159.
 
Chayka V., Lіsovyy M., Buntova O. State of entomological diversity of Chernobyl exclusion zone and radioactive contamination of surrounding areas/Chayka Volodymyr, Lіsovyy Mykola, Buntova Olena / Biodiversity after the Chernobyl accident. Part 1. The scientific proceedings of the International network AgroBioNet. – 2016. P.46-50.
 
Гудзь О. В. Активні штамиBacillusthuringiensisvar.Kurstaki для біологічного захисту картоплі від картопляної молі (PhtorimeaоperculellaZel.) / О.В. Гудзь, М.М. Лісовий / Матеріали міжн. наук-практ. конференції “ Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві“, (27-28 квітня 2016 р.), – м. Київ – С. 147-148.
 
Сильчук О.І. Міль-строкатка липова (PhyllonorycterіssikiiKumata) небезпечний інвазійний фітофаг / О.І. Сильчук, П.Я. Чумак, С.М. Вигера, В.П. Ковальчук, М.М. Лісовий / Матеріали міжн. наук-практ. конференції “ Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві“, (27-28 квітня 2016 р.), – м. Київ – С. 76-77.
 
Пузік ЮВажливий продукт метанового зброджуваннябіогаз  / Ю. Пузік, М.М. Лісовий / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», (12-13 травня 2016 року, м. Київ) – Київ: ВЦ НУБіП України, 2016. – С. 27-28.
 
Taran O. Detection of common and necrotic isolates of Potato virus Y in potato seed // O. Taran, M. Lisovyy, R. Bondus//  Abstracts. VIII International conference. Bioresources and Viruses, (September 12-14, 2016 Kyiv, Ukraine), - P. 125-127.
 
Taran O. Evaluation of resistance plants Nicotiana tabacum L. and Nicotiana rustica L. to necrotic and common strains Potato virus Y // O. Taran, M. Lisovyy, O. Savina //  Abstracts. VIII International conference. Bioresources and Viruses, (September 12-14, 2016 Kyiv, Ukraine), - P. 127-130
 
Коваль І.О., Смолянінов Д.І., Таран О.П. Оптимізація приготування зразків для визначення вмісту мікотоксинів в зерні кукурудзи при біосенсорному тестуванні // Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»-2019. 15.11.2019. К.

        Чмара П.О., Федосенко А.М., Малінченко В.А., Таран О.П. дослідження збереження антигенних властивостей ізолятів y-вірусу картоплі при різних методах ліофілізації рослинних зразків// Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», 15.11.2019. К.

        Собченко С.А., Мандрика В.Р., Таран О.П. Дослідження застосування хлорхолінхлориду для передпосівної обробки пшениці озимої (Tr. estivum) //Міжнародна науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії»-2019.- 15.11.2019. К.

       Сахарова В.Г., Таран О.П Розробка ППР-біосенсорів для діагностування вірусів рослин //Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» присвяченої 185-річчю від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва. – Київ, 19 квітня 2019) [Електронне видання] / Міністерство освіти і науки України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – с.
 
Сильчук О.І. Членистоногі-фітофаги бузини  (рід SambucusL.) та екологічно-безпечне регулювання їх чисельності у Лісостепу та Поліссі. // М.М. Лісовий, С.М. Вигера //  Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроекології», (1листопада  2016 року, м. Миколаїв). – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2016. – С. 5. 
 
Феделеш-Гладинець М. І., Стародуб М. Ф. Оптимізація трансдюсерної поверхні оптичного біосенсора на основі ППР для експресної діагностики ретровірусного лейкозу ВРХ// Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя. Міжнародна науково-практична конференція: тези доповіді. Том 3. Київ, 2018. С.364-365.
 
Сильчук О.І. Членистоногі-фітофаги бузини  (рід Sambucus L.) та екологічно-безпечне регулювання їх чисельності у Лісостепу та Поліссі. // М.М. Лісовий, С.М. Вигера // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроекології», (1листопада  2016 року, м. Миколаїв). – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2016. – С. 5.
 
Taran O. Detection of common and necrotic isolates of Potato virus Y in potato seed // O. Taran, M. Lisovyy, R. Bondus//  Abstracts. VIII International conference. Bioresources and Viruses, (September 12-14, 2016 Kyiv, Ukraine), - P. 125-127.
 
Taran O. Evaluation of resistance plants Nicotiana tabacum L. and Nicotiana rustica L. to necrotic and common strains Potato virus Y // O. Taran, M. Lisovyy, O. Savina //  Abstracts. VIII International conference. Bioresources and Viruses, (September 12-14, 2016 Kyiv, Ukraine), - P. 127-130.
 
ГудзьО. В. Активніштами Bacillus thuringiensis var. kurstaki длябіологічногозахистукартоплівідкартопляноїмолі (Phtorimea оperculella Zel.) / О.В. Гудзь, М.М. Лісовий / Матеріалиміжн. наук-практ. конференціїРесурсозберігаючітехнологіїтаїхправоваіекономічнаоцінкавсільськогосподарськомувиробництві“, (27-28 квітня 2016 р.), – м. КиївС. 147-148.
 
СильчукО.І. Міль-строкаткалипова (Phyllonorycter іssikii Kumata) небезпечнийінвазійнийфітофаг / О.І. Сильчук, П.Я. Чумак, С.М. Вигера, В.П. Ковальчук, М.М. Лісовий / Матеріалиміжн. наук-практ. конференціїРесурсозберігаючітехнологіїтаїхправоваіекономічнаоцінкавсільськогосподарськомувиробництві“, (27-28 квітня 2016 р.), – м. КиївС. 76-77.
 
ПузікЮВажливийпродуктметановогозброджуваннябіогаз  / Ю. Пузік, М.М. Лісовий / МатеріалиВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференціїстудентів, аспірантівтамолодихвчених «Біотехнологія: звершеннятанадії», (12-13 травня 2016 року, м. Київ) – Київ: ВЦ НУБіПУкраїни, 2016. – С. 27-28.
 
Кошова О.А., Антіпов І.О., Гринчук К.В. Біоінформативний аналіз геному віруса жовтої мозаїки квасолі VВсеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія – звершення та надії» (12-13 травня 2016 г., м. Київ). – Київ 2016. – с. 106.
 
Серновська А.О., Антіпов І.О. Скринінг віруса смугастої мозаїки пшениці в агроценозах України VВсеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія – звершення та надії» (12-13 травня 2016 г., м. Київ). – Київ 2016. – с. 110.
 
Kyrychenko A., Antipov A., Hrynchuk K., Kraeva G. Discrimination of bean yellow mosaic virus Ukrainian isolates within the coat protein-derived phylogenetic groups 8th International conference Bioresources viruses (12-14 September, 2016, Kyiv) – Kyiv. – Р.103-106.
 
Климанський О.В. Досвід культивування Aztekium valdezii velazco в умовах асептичної культури  //  О.В. Климанський, О.В. Лобова, І.Л. Краснєнкова,          Р.В. Романніков / V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія – звершення та надії» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – C. 76.
 
Мичак Р.С. Теоретичні основи природоохоронної біотехнології  // Р. С. Мичак, О.В. Лобова / V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія – звершення та надії» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – C. 154.
 
Нинюк Ю.В. Введення та оптимізація процесів клонального мікророзмноження цінних Bromeliaceae Juss. на прикладі Ananas Comosus “Victoria” (L) Merr. // Ю.В. Нинюк, О.В. Лобова, І.Л. Краснєнкова / V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія – звершення та надії» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – C. 84.
 
Потар О.І. Морфогенез спорофітів папороті (Platycerium alcicorne (Willemet) desv. 1827) в умовах in vitro // О.І. Почтар, О.В. Лобова,  Н.С. Іваннікова / V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія – звершення та надії» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – C. 86.
 
Мазур М.В. Вплив біопрепаратів нового покоління на рослини томатів //  М.В. Мазур, О.В. Лобова, Ткач Є.Д. / V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія – звершення та надії» (12-13 травня 2016 р., м. Київ). – C. 28-29.
 
Taran O., Lisovyi M., Chumak V. Species Dsversity of Viruses and their vectors on Potato Plants in Zone of Intensified Radiaction Monitoring//Biodiversity after the Chernobyl Accident. Part II. -The sientific proceedings on the International AgroBioNet.-2016.- P.220-2205/
 
Taran O., Lisovyi M.,Savina O. Evalution of resistance plants Nicotiana tabacum and Nacotiana rustica L., to necrotic and common strains Potato virus Y//VII-International conference Bioresurses and Viruses.-2016.-P.127-130.
 
Taran O., Lisovyi M.,Bondus R. Defection of common and necrotic isolates of Potato virus Y in potato seed// VII-International conference Bioresurses and Viruses.-2016.-P.125-127.
 
Mishchenko L., Taran O., Glushchennko L., Dunich A. Detection of the pathogen of viral disease in Sambucus nigra plants//VII-International conference Bioresurses and Viruses.-2016.-P.110-113.
 
Taran Oksana, Lisoviy Mykola STUDY OF ISOLATS POTATOVIRUS Y OF DIFFERENT STRAIN GROUPS IN UKRAINE// AGROBIODIVERSITYfor Improving Nutrition, Health and Life Quality.-The sientific proceedings on the International AgroBioNet.-2016.- P...
 
Гудзь О. В. Активні штами Bacillus thuringiensis var. kurstaki для біологічного захисту картоплі від картопляної молі (Phtorimea оperculella Zel.) / О.В. Гудзь, М.М. Лісовий / Матеріали міжн. наук-практ. конференції “ Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві“, (27-28 квітня 2016 р.), – м. Київ – С. 147-148.
 
Сильчук О.І. Міль-строкатка липова (Phyllonorycter іssikii Kumata) небезпечний інвазійний фітофаг / О.І. Сильчук, П.Я. Чумак, С.М. Вигера, В.П. Ковальчук, М.М. Лісовий / Матеріали міжн. наук-практ. конференції “ Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві“, (27-28 квітня 2016 р.), – м. Київ – С. 76-77.
 
Сильчук О.І. Членистоногі-фітофаги бузини (рід Sambucus L.) та екологічно-безпечне регулювання їх чисельності у Лісостепу та Поліссі. // М.М. Лісовий, С.М. Вигера //  Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроекології», (1листопада  2016 року, м. Миколаїв). – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2016. – С. 5.
 
Колодяжний О.Ю. Сучасні молекулярно-біологічні методи аналізу метагеному прокаріотного комплексу грунтів аграрного використання/ V Всеукраїнська науково-практична конференція "Біотехнологія: звершення та надії" (пленарна доповідь) - 12-13 травня 2016 р., НУБіП України
 
Сучасні підходи щодо пошуку мікробних агентів для формування високоефективних рослинно-мікробних систем в адаптивних агроценозах/ М.В. Патика, О.Ю. Колодяжний, Л.В. Немерицька, В.В. Комісарук// IV Міжнародна науково-практична конференція "Органічне виробництво і продовольча безпека", 12-13 травня 2016 р., ЖНАЕУ, м. Житомир
 
Пузік Ю. Важливий продукт метанового зброджування – біогаз / Ю. Пузік, М.М. Лісовий / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», (12-13 травня 2016 року, м. Київ) – Київ: ВЦ  НУБіП України, 2016. – С. 27-28.
 
Використання Молекулярно-генетичних методів для вивчення мікробних ценозів чорноземів / О. Колодяжний, К. Гринчук // «Молодь і поступ біології». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – Львів, 2010. – С. 183–184. 
 
Оценка филотипического разнообразия прокариот черноземов типичных/ А. Ю. Колодяжный, Ю. П. Москалевская // Материалы 18 международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов – 2011», подсекция «Микробиология» – М.: МГУ, 2011 – С. 179.
 
 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook