Науковий гурток «Моделювання біотехнічних об’єктів в галузях АПК»

Керівник наукового гуртка:
к.т.н., доц. Мірошник Володимир Олександрович

 


 

ПОЛОЖЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентський науковий гурток (далі Гурток) «Моделювання біотехнічних об’єктів в галузях АПК» кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І.Мартиненка Навчально-наукового інституту (далі ННІ) енергетики, автоматики та енергозбереження Національного університету біоресурсів природокористування України (далі Університет) є добровільним науковим об'єднанням студентів утвореним з метою організації та сприяння їх науково-дослідницькій діяльності.
1.2. Гурток діє на засадах добровільності, рівноправності усіх його членів.
1.3. Гурток у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету та даним Положенням.
1.4. Гурток є незалежним від впливів політичних, релігійних та громадських об'єднань.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою діяльності Гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету;
2.2. Основними завданнями Гуртка є:
- організація науково-дослідницької діяльності у сфері автоматики, енергозбереження та інформаційних технологій;
- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів Гуртка;
- залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, експедиціях та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;
- створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової діяльності;
- сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;
- сприяння гармонійному розвитку студентів та формуванню високих моральних принципів;
- розвиток взаємозв'язків з благодійними фондами, організаціями і об'єднаннями в Україні та за її межами;
- забезпечення і захист прав та інтересів членів Гуртка;
- сприяння інноваційній діяльності членів Гуртка;
- участь у громадському житті Університету.
2.3. Гурток має право:
- організовувати науково-дослідну роботу студентів по розробці математичних і імітаційних моделей технологічних об’єктів керування і проведенню досліджень на них;
- надавати науково-дослідним інститутам Університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової і творчої діяльності студентів;
- організовувати і проводити наукові конференції, конкурси, круглі столи та виставки;
- сприяти виданню наукових праць членів Гуртка;
- представляти кандидатів та подавати пропозиції завідувачам кафедр ННІ на отримання іменних стипендій (премій), дипломів та інших заохочень для студентів-дослідників;
- сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного студентського наукового співробітництва;
- забезпечувати (налагоджувати) зв’язки з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю Гуртка;
- співпрацювати з науковими гуртками відокремлених підрозділів Університету та інших вищих навчальних закладів;
- вивчати питання міжнародного обміну студентів з метою проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових форумах та конференціях;
- здійснювати іншу діяльність, що не суперечить даному Положенню.

3. ЧЛЕНСТВО

3.1. Членом Гуртка може бути студент денної форми навчання, який активно займається науковою діяльністю та дотримується Положення про Гурток.
3.2. Член Гуртка має право:
- здійснювати наукову, науково-дослідницьку діяльність;
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Гуртка;
- обирати та бути обраним у керівні органи Гуртка;
- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі Гуртка;
- представляти результати своєї наукової роботи на засіданнях Гуртка;
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Гуртка.
3.3. Член Гуртка зобов’язаний:
- дотримуватись Положення про Гурток;
- систематично брати участь у роботі Гуртка шляхом проведення наукової роботи.
3.4. Членство припиняється у випадках:
- виходу із членів Гуртка за власним бажанням;
- відрахування з числа студентів Університету за наказом ректора.

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Для систематичної науково-дослідної роботи Гуртка із аудиторного фонду кафедри може надаватися у вільний від занять час приміщення із необхідними умовами для його ефективної діяльності.
4.2. Співробітники кафедри можуть сприяти інформаційному забезпеченню та науково-дослідній, інноваційній діяльності Гуртка.

 

 

Звіт 2020

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook