Аспіранти відзвітувалися про виконання індивідуальних планів

19 листопада 2017 року

Згідно наказу ректора , на факультеті ветеринарної медицини 16-17 листопада 2017 року було проведено атестацію аспірантів 1-3 років навчання.
Головою комісії з атестації аспірантів НДІ здоров’я тварин призначено д.вет.н., проф. Засєкіна Д.А., членами комісії: Цвіліховського М.І., Недосєкова В.В., Сороку Н.М., Духницького В.Б., Захаренко М.О., Якубчак О.М.
За вказаний період було атестовано 32 аспіранти, із них:
17 - першого року навчання;
13 - другого року навчання;
2 - третього року навчання;
2 аспіранти 2-го і 3-го року навчання були не атестовані.
Голова комісії розпочав атестацію з побажаннями на вдалий захист і висвітлив регламент проведення атестації аспірантів.
На даному заході було заслухано багато цікавих науково-тематичних презентацій. Всі аспіранти з великим бажанням справляються з написанням своїх дисертацій згідно їх робочого плану.
Крім того, декілька аспірантів другого року вже закінчили свою роботу над дисертацією, і в найближчий час готоються до захисту на кафедрі, що було позитивно оцінено всіма членами комісії.


Також аспіранти показали високий рівень володіння іноземними мовами. З 34 майбутніх кандидатів наук англійською мовою володіє 31 особа, німецькою – 5, польською – 1, французькою – 1, персидською – 1 особа. Декілька аспірантів володіють 2 і більше мовами. Проведене опитування щодо володіння аспірантами комп’ютерними технологіями, в результаті якого встановлено 100 % позитивний результат.
По завершенню атестації аспірантів голові комісії Засекіну Дмитру Адамовичу доручено доповісти про зроблену роботу на засідання НДІ здоров’я тварин.


Білошицький Р.В. – голова ради аспірантів
Дем’янцева Ю.В. – заступник голови РА
з організаційних питань

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій