Захист дисертації Вишневського Сергія Георгійовича на тему: «Сечокислий діатез в індичат (діагностика, лікування і профілактика)»

29 листопада 2017, 14:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Вишневського Сергія Георгійовича
на тему: «Сечокислий діатез в індичат (діагностика, лікування і профілактика)»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин».

 

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НААН Цвіліховський Микола Іванович, декан факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Слівінська Любов Григорівна, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України

кандидат ветеринарних наук, доцент Мельник Андрій Юрійович, доцент кафедри терапії та клінічної діагностики Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій