Захист дисертації Куща Миколи Миколайовича на тему: «Морфофункціональна характеристика кишечнику свійських гусей»

29 листопада 2017, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Куща Миколи Миколайовича
на тему: «Морфофункціональна характеристика кишечнику свійських гусей»,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин».

 

Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор Хомич Володимир Тимофійович, професор кафедри анатомії і гістології імені академіка В. Г. Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Горальський Леонід Петрович, завідувач кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства освіти і науки України

доктор ветеринарних наук, професор Скрипка Марина Вікторівна, професор кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

доктор біологічних наук, професор Ковтун Михайло Фотійович, головний науковий співробітник відділу еволюційної морфології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)