Засідання наукової ради НДІ економіки і менеджменту

18 жовтня 2017, 17:06
НДІ економіки і менеджменту

18 жовтня 2017р. відбулося засідання наукової ради

НДІ економіки і менеджменту


Порядок денний:

 

1. Про атестацію аспірантів.

2. Про підготовку науково-технічних заходів, присвячених 120-ти річчю НУБіП України.

3. Про використання бюджетних коштів по статтям витрат, наповнення спец фонду у 2017 р.

4. Про проекти процедури формування спеціалізованих вчених рад і захисту дисертацій.

5. Про затвердження Робочої програми наукових досліджень по темі №110/5м-пр «Розробка системи формування та реалізації лідерського потенціалу молоді об’єднаних територіальних громад України» на 2017 р.

6. Про призначення здобувачу Личук Людмилі Іванівні рецензентів по дисертаційній роботі на тему: «Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств», поданій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Науковий керівник д.е.н., професор Єрмаков О.Ю. (підстава: витяг із протоколу №20 засідання кафедри економіки праці та соціального розвитку від 23 червня  2017 р.)

7. Про призначення здобувачу Добрівській Мар’яні Володимирівні рецензентів по дисертаційній роботі на тему: «Розвиток біоекономіки в умовах трансформації сільськогосподарського виробництва», поданій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Науковий керівник д.е.н., професор Талавиря М.П (підстава: витяг із протоколу №16 засідання кафедри економічної теорії від 29 червня 2017 р.)

8. Про призначення здобувачу Міхно Інесі Сергіївні рецензентів по дисертаційній роботі на тему: «Ефективність повної утилізації побутових відходів у Київській області», поданій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Науковий керівник д.е.н., професор Скрипник А.В. (підстава: витяг із протоколу №11 засідання кафедри економічної кібернетики від 29 травня  2017 р.)

9. Про рекомендацію до друку монографії «Фінансово-економічний механізм ефективного функціонування аграрних підприємств України», підготовлену колективом авторів, за ред. д.е.н., професора Худолій Л.М.

 

 


 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій