Сучасне мультимедійне обладнання – на озброєнні кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин!

19 вересня 2017 року

Лабораторні заняття з навчальної дисципліни «Патофізіологія тварин» – надзвичайно важлива складова підготовки майбутніх фахівців ветеринарної медицини з фундаментальних дисциплін. Саме тут студенти вперше знайомляться з поняттями «хвороба», «патологічний процес» та багато іншого. Недарма патофізіологія названа «перехідною галереєю від фізіології до клініки». Як відомо, ефективність таких занять та їх якість багато в чому залежить від науково-методичного, дидактичного та матеріально-технічного забезпечення. Особливо гостро це відчувається в умовах скорочення аудиторних занять та збільшення обсягу самостійної роботи. До того ж поступово набирають сили нові вимоги щодо використання тварин в навчальних експериментах. Натомість, все більше уваги приділяється застосуванню альтернативних методів навчання, і зокрема, використанню різноманітних технічних засобів та комп’ютерних програм, які значно полегшують закріплення отриманих знань на практиці.

На сучасному етапі інформатизації та автоматизації навчального процесу практично неможливо обійтися без мультимедійного обладнання, за допомогою якого викладач здатний і доступніше презентувати навчальний матеріал, і зацікавити ним студентів, що сприятиме його засвоєнню.
Початок нового навчального року на кафедрі фізіології, патофізіології та імунології відзначили приємними клопотами, – придбанням комплексу мультимедійного обладнання для методичного супроводу лабораторних занять з навчальних дисциплін «Патофізіологія тварин» та «Ветеринарна імунологія», а також для проведення наукових робіт.


Сучасний мікроскоп з влаштованою Wi-Fi-камерою, та 40-дюймовий LCD-монітор дозволяють демонструвати на екрані різноманітні зміни на клітинному рівні, результати окремих імунологічних досліджень. На відміну від традиційної світлової мікроскопії, цифрова мікроскопія розширює можливість окрім безпосередньо спостереження об'єктів на екрані монітора, документувати інформацію в електронному вигляді, тобто робити цифрові фотознімки, а також записувати відеоролики, які за необхідності можна зберігати та відправляти студентам для їх подальшої самостійної роботи. Крім того, інсталювавши у свій смартфон, планшет або ноутбук програму ToupView, кожен студент матиме змогу спостерігати за відеосигналом влаштованої у мікроскоп Wi-Fi камери не з екрану аудиторного LCD-монітору, а із екрану свого девайсу.

Ця перша ластівочка – предмет уваги ректорату та деканату щодо вирішення питань матеріально-технічного переозброєння – велика підмога професорсько-викладацькому персоналу у вирішенні давно назрілих проблем щодо ефективної організації експериментальної роботи в навчальній лабораторії, засвоєння студентами навчального матеріалу, підвищення проблемності заняття.

А. Мазуркевич

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015