Науковий гурток "Автоматизований моніторинг біотехнічних об’єктів"

 Керівник доцент кафедри АРС к.т.н., доцент Опришко Олексій Олександрович

e.mail: [email protected]

Звіти

Звіт за 2021 рік

     Матеріали конференцій із участю гуртківців (1) та (2)

      Онлайн конференція "Сучасні тенденції розвитку електроенергетики", (22.04.2021 р) Виступ Якушова В.

 

Звіт за 2020 рік (презентація)

 

 

Загальна інформація

 

 

 

    

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ


1. Метою діяльності Гуртка Автоматизований моніторинг біотехнічних об’єктів є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету;

2. Основними завданнями Гуртка є:
- організація науково-дослідницької діяльності у сфері автоматизації дистанційного зондування сільськогосподарських об’єктів
- створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів Гуртка;
- залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, експедиціях та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;
- створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової діяльності;
- сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;

3. Гурток має право:
- організовувати науково-дослідну роботу студентів;
- надавати науково-дослідним інститутам Університету пропозиції щодо розвитку та вдосконалення наукової і творчої діяльності студентів;
- організовувати і проводити наукові конференції, конкурси, круглі столи та виставки;
- сприяти виданню наукових праць членів Гуртка;
- представляти кандидатів та подавати пропозиції завідувачам кафедр ННІ на отримання іменних стипендій (премій), дипломів та інших заохочень для студентів-дослідників;
- сприяти розвитку міжвузівського та міжнародного студентського наукового співробітництва;
- забезпечувати (налагоджувати) зв’язки з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю Гуртка;
- співпрацювати з науковими гуртками відокремлених підрозділів Університету та інших вищих навчальних закладів.

 ЧЛЕНСТВО

1. Членом Гуртка може бути студент денної форми навчання, який активно займається науковою діяльністю та дотримується Положення про Гурток.
2. Прийом у члени Гуртка проводиться на підставі письмової заяви особи, яка вступає.
3. Член Гуртка має право:
- здійснювати наукову, науково-дослідницьку діяльність;
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Гуртка;
- обирати та бути обраним у керівні органи Гуртка;
- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводяться за організаційної участі Гуртка;
- представляти результати своєї наукової роботи на засіданнях Гуртка;
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Гуртка.

4. Член Гуртка зобов’язаний:

- дотримуватись Положення про Гурток;
- систематично брати участь у роботі Гуртка шляхом проведення наукової роботи.

5. Членство припиняється у випадках:
- виходу із членів Гуртка за власним бажанням; 
- виключення із його складу за порушення Положення про Гурток або невідповідність його вимогам.
- відрахування з числа студентів Університету за наказом ректора.

 

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook