Захист дисертації Євтух Людмили Григорівни на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування порушень сперматогенезу в імпортованих в Україну бугаїв-плідників»

21 червня 2017, 13:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03

відбудеться прилюдний захист дисертації Євтух Людмили Григорівни

на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування порушень сперматогенезу
в імпортованих в Україну бугаїв-плідників»
,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук

зі спеціальності 16.00.07 «Ветеринарне акушерство».

 

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Калиновський Григорій Миколайович, завідувач кафедри акушерства і хірургії Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних, старший науковий співробітник Стравський Ярослав Степанович, директор Тернопільської дослідної станції Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України

кандидат ветеринарних наук, доцент Науменко Світлана Валеріївна, доцент кафедри ветеринарної репродуктології Харківської державної зооветеринарної академії Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)