«СТУДЕНТСЬКА НАУКА – 2017: ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ: ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ»

13 травня 2017 року
Конференц-зал, аудиторія 304

 

Відкрила роботу конференції директор коледжу Олена Литовченко, яка ознайомила учасників заходу з результатами наукової діяльності студентського колективу навчального закладу протягом 2016 року і висловила побажання, щоб 2017 рік став ще результативнішим, адже студенти наполегливо готуються й беруть участь у предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях та семінарах, круглих столах. Крім того, вступне слово директора було присвячене екскурсу в історію виникнення Дня науки та етапів її розвитку, зокрема, в нашій країні.

Студенти різних навчальних закладів представили свої доповіді, в яких було розкрито їх бачення майбутнього розвитку освіти й науки України, сучасний стан і проблеми економіки та безпеки, ІТ-технології й питання підготовки фахівців аграрного сектору.

Програма конференції налічує наукові доповіді за наступними напрямами:

  1. Студентське самоврядування як чинник розбудови громадянського суспільства
  2. Соціально-гуманітарний аспект життя людини: сучасні виклики
  3. Інноваційний розвиток аграрної сфери в Україні
  4. Актуальні питання фізичної культури та спорту, шляхи збереження здоров'я людини
  5. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
  6. Комп'ютерні системи та мережні технології
  7. Досягнення сучасної енерготехніки, електротехніки й автоматики та шляхи їх впровадження у виробництво та навчальний процес
  8. Транспортні технології: стан і перспективи

З точки зору змісту, конференція відрізнялася виключно широким колом питань і високим професійним рівнем учасників. Всі дискусії, які виникали під час роботи секцій, були цікавими і динамічними.

Щиро дякуємо студентам і викладачам, які приймали участь в організації та проведенні конференції.

Тетяна Шеїн, заступник директора з навчально-виховної роботи

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій