План-графік підвищення кваліфікації

 

План-графік
підвищення кваліфікації керівних працівників, фахівців агропромислового комплексу України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України у 2017 році
 
 
 
керівники і фахівці підприємств, установ і організацій, чол.
Назва областей
Всього чол.
начальники і заступники начальників управлінь агропромислового розвитку
спеціалісти управ–лінь фітосанітарної безпеки, головних управлінь Держспо–живслужби в областях України
спеціалісти державних установ – «Фітосанітарні лабораторії»
начальники відділів
директори, заступники директорів, завідувачі відділів
Вінницька
59
6
2
1
Волинська
24
 
 
1
Дніпропетровська
54
 
1
 
Донецька
49
 
2
2
Житомирська
34
 
 
 
Закарпатська
28
1
1
1
Запорізька
51
3
 
2
Івано-Франківська
49
 
3
1
Київська
45
 
2
 
Кіровоградська
42
 
 
2
Луганська
39
 
3
2
Львівська
44
 
2
2
Миколаївська
32
 
 
 
Одеська
55
 
 
 
Полтавська
37
 
3
2
Рівненська
21
 
1
1
Сумська
41
 
2
3
Тернопільська
34
 
1
 
Харківська
69
1
2
2
Херсонська
37
 
3
1
Хмельницька
26
1
1
1
Черкаська
56
14
2
1
Чернівецька
25
 
1
 
Чернігівська
42
 
2
 
м. Київ
38
 
 
 
Апарат Держпрод­споживслужби
14
 
 
 
Інші формування
1502
 
 
 
НААН України
50
 
 
 
Держгеокадастр України
287
 
 
 
Регіональна служба державного ВСКН
111
 
 
 
Цільові заняття
1255
 
 
 
Разом
4250
26
34
25
Термін навчання
 
13.02-24.02
03.04-07.04
24.04-28.04
 

 
 
Підвищення кваліфікації керівників і фахівців підприємств, установ і організацій
пп
Назва груп
Кількість чоловік
Термін навчання
1.
Керівники і фахівці Державного агентства рибного господарства України
100
13.02-24.02
2.
Керівні кадри в галузі публічного управління та адміністрування
35
20.02-03.03
3.
Керівники територіальних органів категорії «Б» Державної служби України  з питань геодезії, картографії та кадастру
88
20.03-31.03
4.
Керівники і фахівці Державного агентства рибного господарства України
100
03.04-14.04
5.
Головні спеціалісти територіальних органів категорії «В» Державної служби України  з питань геодезії, картографії та кадастру
55
22.05-02.06
6.
Керівні кадри в галузі публічного управління та адміністрування (Переяслав-Хмельницька райрада)
54
06.06-16.06
7.
Керівники і фахівці Державного агентства рибного господарства України
100
06.06-16.06
8.
Керівники територіальних органів категорії «Б» Державної служби України  з питань геодезії, картографії та кадастру
89
18.09-29.09
9.
Головні спеціалісти територіальних органів категорії «В» Державної служби України  з питань геодезії, картографії та кадастру
55
17.10-27.10
 
 
 
 
 
Разом
676
 

 

 
Керівники і фахівці підприємств, установ і організацій, чол.
спеціалісти управлінь фітосанітарної безпеки, головних управлінь Держспоживслужби в областях України
 
 
Назва областей
спеціалісти відділів фітосанітарних заходів на митному кордоні
спеціалісти відділів прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків
спеціалісти відділів конт–ролю за обі–гом засобів захисту рослин
спеціалісти відділів карантину рослин
Вінницька
1
1
1
2
Волинська
1
1
1
1
Дніпропетровська
1
1
1
1
Донецька
1
2
2
1
Житомирська
 
 
1
1
Закарпатська
2
1
1
1
Запорізька
1
1
2
1
Івано-Франківська
1
2
2
1
Київська/ ДУ «ЦФЛ»
2
1
2
2
Кіровоградська
1
2
2
2
Луганська
2
2
2
2
Львівська
3
1
 
2
Миколаївська
2
1
2
2
Одеська
 
1
1
 
Полтавська
2
3
 
2
Рівненська
1
1
1
1
Сумська
2
3
3
2
Тернопільська
1
1
2
1
Харківська
2
3
3
2
Херсонська
2
2
2
1
Хмельницька
1
1
1
1
Черкаська
1
1
1
1
Чернівецька
1
1
1
1
Чернігівська
2
1
 
2
 
 
 
 
 
Управління фіто-санітарної безпеки Держпродспожив-служби
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом
34
34
36
34
 
 
 
 
 
 
Строки навчання
15.05-26.05
06.06-16.06
11.09-22.09
02.10-13.10
 

 

Області
Апарат Держпродспоживслужби, Головне управління Держпродспоживслужби в області
Управління
в районі
в місті
начальник Головного управління
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії
начальник управ­ління
начальник управ­ління
начальник управ­ління
началь­ник від­ділу безпеч­ності харчо­вих продук­тів
спеціалісти – лі­карі в/м відділу безпеч­ності харчових продук­тів
началь­ник відділу держав­ного контро­лю
спеціалісти – лі­карі ве­теринар­ної ме­дицини відділу держав­ного контро­лю
Вінницька
 
 
1
3
1
1
5
 
Волинська
1
 
 
 
 
 
 
 
Дніпропетровська
 
1
 
1
2
 
 
 
Донецька
 
1
1
2
1
1
3
1
Житомирська
1
 
 
 
 
 
 
 
Закарпатська
 
 
 
 
1
1
 
 
Запорізька
 
1
1
1
 
 
 
 
Івано-Франківська
 
 
 
 
 
 
 
 
Київська
 
1
 
 
 
 
 
 
Кіровоградська
 
 
 
1
1
 
 
 
Луганська
1
 
 
 
1
1
 
 
Львівська
 
 
 
 
 
 
 
 
Миколаївська
 
 
 
 
 
 
1
1
Одеська
 
 
 
 
 
 
 
 
Полтавська
 
1
1
 
 
 
 
 
Рівненська
 
 
 
 
 
1
4
1
Сумська
 
1
 
 
 
 
 
 
Тернопільська
 
 
1
 
 
 
 
 
Харківська
 
1
 
2
 
1
 
 
Херсонська
 
 
 
 
 
 
 
 
Хмельницька
 
 
 
 
 
 
 
 
Черкаська
1
 
 
 
1
3
 
 
Чернівецька
 
 
 
 
 
 
 
 
Чернігівська
 
1
 
2
 
2
 
 
м. Київ
 
 
1
 
 
4
 
 
Апарат Держпрод­споживслужби
2
 
 
 
 
2
 
 
Разом
6
8
6
12
8
17
13
3
Строки
навчання
6.02-17.02
6.02-17.02
6.02-17.02
6.02-17.02

 

Області
Управління Держпродспоживслуж­би в районі
Управління в місті
Управління в області
Управління в районі
заступник начальника управління-начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії
лікарі ветеринарної меди­цини від­ділу без­печності харчових продуктів та ветери­нарії
заступник на­чальника управлін­ня
заступник на­чальника Головно­го управ­ління
заступник начальника управ­ління-на­чальник відділу безпечності хар­чових продуктів та вете­ринарії
лікарі ветери­нарної медицини від­ділу безпеч­ності харчо­вих продук­тів та ветери­нарії
Вінницька
 
3
 
 
 
4
Волинська
 
1
 
2
1
 
Дніпропетровська
 
1
7
 
2
1
Донецька
1
2
 
1
1
1
Житомирська
 
2
 
 
1
1
Закарпатська
1
1
 
 
1
1
Запорізька
1
2
 
1
2
2
Івано-Франківська
1
1
2
 
2
1
Київська
1
2
1
 
1
2
Кіровоградська
1
1
 
 
1
2
Луганська
1
1
3
 
1
1
Львівська
1
2
1
 
2
2
Миколаївська
 
1
1
 
2
 
Одеська
1
5
 
 
2
5
Полтавська
 
 
3
 
 
 
Рівненська
 
 
 
 
 
1
Сумська
 
1
3
 
2
1
Тернопільська
1
2
1
 
2
2
Харківська
1
3
1
 
2
3
Херсонська
1
 
1
 
2
1
Хмельницька
 
1
1
 
1
1
Черкаська
1
2
 
 
1
3
Чернівецька
1
2
 
 
1
1
Чернігівська
1
1
 
1
2
1
м. Київ
 
 
 
 
 
 
Апарат Держпрод­споживслужби
 
1
 
 
 
2
Разом
15
38
25
5
32
39
Строки навчання
20.02-03.03
13.03-24.03

 

Області
Управління Держпродспоживслужби в районі
заступник начальни­ка управ­ління-начальник відділу безпечності харчових продуктів та вете­ринарії
спеціаліс­ти-лікарі ветеринарної меди­цини від­ділу без­печності харчових продуктів та ветери­нарії
заступник начальни­ка управ­ління-начальник відділу безпечності харчових продуктів та вете­ринарії
спеціаліс­ти-лікарі ветеринарної меди­цини від­ділу без­печності харчових продуктів та ветери­нарії
заступники начальника управління-начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії
спеціаліс­ти-лікарі ветеринарної меди­цини від­ділу без­печності харчових продуктів та ветери­нарії
Вінницька
 
4
 
4
 
4
Волинська
1
1
1
 
 
1
Дніпропетровська
2
1
1
1
1
1
Донецька
2
1
2
1
1
1
Житомирська
2
2
1
2
1
2
Закарпатська
1
2
1
1
1
1
Запорізька
2
1
2
1
3
2
Івано-Франківська
2
1
2
2
2
2
Київська
2
1
2
2
1
2
Кіровоградська
1
2
1
2
1
2
Луганська
1
 
1
1
1
1
Львівська
1
2
2
1
1
2
Миколаївська
2
1
1
 
1
1
Одеська
2
5
2
5
3
5
Полтавська
 
1
 
 
1
 
Рівненська
 
 
1
1
1
 
Сумська
1
1
1
1
2
1
Тернопільська
1
2
1
2
1
1
Харківська
1
4
2
4
2
3
Херсонська
2
 
2
 
2
 
Хмельницька
1
1
1
1
1
1
Черкаська
2
2
1
3
1
2
Чернівецька
1
1
1
1
1
1
Чернігівська
2
1
2
1
2
1
м. Київ
 
 
 
 
 
 
Апарат Держпрод­споживслужби
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом
32
38
31
37
31
37
Строки навчання
27.03-7.04
15.05-26.05
12.06-23.06

 

Області
Управління Держпродспожив­служби в районі
Головне управління
Управлін­ня  в районі
Управління в місті
 
 
заступник начальни­ка управ­ління-начальник відділу безпечності харчових продуктів та вете­ринарії
спеціаліс­ти-лікарі ветеринарної меди­цини від­ділу без­печності харчових продуктів та ветери­нарії
начальник відділу органі­зації протиепізоотичної роботи
спеціалісти – лікарі ветеринарної медицини організації протиепізоотичної роботи
спеціаліс­ти-лікарі ветеринарної меди­цини від­ділу без­печності харчових продуктів та ветери­нарії
спеціаліс­ти-лікарі ветеринарної меди­цини від­ділу без­печності харчових продуктів та ветери­нарії
 
Вінницька
 
4
 
 
4
2
 
Волинська
1
1
 
2
 
 
 
Дніпропетровська
1
1
1
 
1
10
 
Донецька
2
1
 
1
1
2
 
Житомирська
2
1
1
1
2
 
 
Закарпатська
 
2
 
 
2
1
 
Запорізька
2
1
1
 
2
4
 
Івано-Франківська
2
2
1
2
2
5
 
Київська
2
2
 
 
2
1
 
Кіровоградська
1
2
 
2
2
5
 
Луганська
1
1
1
2
1
2
 
Львівська
1
2
 
1
1
4
 
Миколаївська
1
 
 
1
1
2
 
Одеська
2
4
 
 
4
 
 
Полтавська
1
1
 
 
 
2
 
Рівненська
1
 
 
 
1
 
 
Сумська
1
1
 
1
1
3
 
Тернопільська
1
1
 
1
2
1
 
Харківська
2
3
 
1
3
6
 
Херсонська
2
1
1
2
 
3
 
Хмельницька
1
2
1
2
1
2
 
Черкаська
1
3
 
 
2
2
 
Чернівецька
1
1
1
3
1
 
 
Чернігівська
2
 
 
 
1
1
 
м. Київ
 
 
 
 
 
 
 
Апарат Держпрод­споживслужби
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом
31
37
9
23
37
58
 
Строки
навчання
4.09-15.09
18-29.09
2.10-13.10
Області
ДНДІЛДВСЕ, регіональні, обласні державні лабораторії ветеринарної медицини
 
 
завідувачі вірусологічними відділами
головні, провідні фахівці, лікарі в/м-вірусологи
завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провід­ні фахівці, лікарі в/м-токсикологи з атомно-адсорбційній спектрометрії
завідувачі лаборато­ріями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- токсиколо­ги з газової хроматографії
завідувачі відділами організації моніторин­гових досліджень, реєстрації зразків та оформлення документів
Вінницька
 
 
1
 
 
Волинська
1
 
 
1
 
Дніпропетровська
 
2
1
 
1
Донецька
 
 
2
1
 
Житомирська
 
2
1
1
1
Закарпатська
 
 
 
 
 
Запорізька
 
 
 
 
1
Івано-Франківська
1
 
1
 
1
Київська
 
 
1
1
 
Кіровоградська
1
 
 
 
1
Луганська
 
 
 
 
 
Львівська
 
 
1
1
 
Миколаївська
 
1
 
 
1
Одеська
 
 
 
 
 
Полтавська
 
1
1
1
1
Рівненська
 
 
 
 
 
Сумська
 
 
 
 
 
Тернопільська
1
 
1
1
 
Харківська
1
1
1
2
 
Херсонська
1
 
2
 
 
Хмельницька
 
 
 
 
 
Черкаська
 
 
 
 
 
Чернівецька
 
1
 
 
1
Чернігівська
 
1
1
1
1
м. Київ
 
 
 
 
 
ДНДІЛДВСЕ
 
 
 
 
 
Хм.ЗСДЛВМ хв. риб
 
 
 
 
 
Разом
6
9
14
10
9
Строки
навчання
06.02-17.02
20.02-03.03
Області
ДНДІЛДВСЕ, регіональні, обласні державні лабораторії ветеринарної медицини
 
завідувачі лаборато­ріями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м – токсиколо­ги з рідинної хроматографії
завідувачі лаборато­ріями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- мікологи з мікологіч­них дос­ліджень
завідувачі відділами організації моніторин­гових досліджень, реєстрації зразків та оформлення документів
завідувачі лаборато­ріями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- біохіміки з фізико­хімічних та біохімічних досліджень
Міжрайонні, районні, міські державні лаборато­рії вете­ринарної медицини
завіду­вачі та лікарі лабора­торій ветеринарно-саніта­рної експерт­тизи на ринках
Лікарі в/м токсико­логи (біо­хіміки)
Вінницька
 
1
 
1
1
1
 
Волинська
 
1
 
 
1
2
 
Дніпропетровська
1
2
 
2
1
3
 
Донецька
1
 
 
1
1
2
 
Житомирська
1
 
1
1
1
1
 
Закарпатська
 
 
1
 
 
1
 
Запорізька
2
 
1
 
2
3
 
Івано-Франківська
1
1
 
 
1
1
 
Київська
1
2
1
1
2
2
 
Кіровоградська
 
1
 
1
 
1
 
Луганська
 
 
 
 
1
2
 
Львівська
 
 
 
3
1
2
 
Миколаївська
4
 
1
 
 
1
 
Одеська
 
 
 
 
4
4
 
Полтавська
2
1
1
1
2
3
 
Рівненська
 
 
 
 
1
2
 
Сумська
 
 
 
 
2
2
 
Тернопільська
 
 
1
 
 
1
 
Харківська
 
 
 
 
2
2
 
Херсонська
1
 
1
 
 
1
 
Хмельницька
 
 
 
 
 
 
 
Черкаська
1
 
 
1
1
1
 
Чернівецька
 
 
 
 
 
 
 
Чернігівська
 
1
1
1
2
2
 
ДНДІЛДВСЕ
 
 
 
 
 
 
33
Разом
15
10
9
13
26
40
33
Строки
навчання
13.03-24.03
27.03-7.04
15.05-26.05
12.06-23.06
Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Регіональні служби
Начальники та заступники начальників регіональних служб
Начальники пунктів
Провідні лікарі, лікарі ветеринарної медицини пунктів
Придніпровська
 
1
3
4
Донецька
1
3
3
3
Львівська
5
4
2
2
Одеська
3
7
8
8
Південна
1
4
6
6
Південно-Західна
1
4
15
15
Апарат Держпрод­споживслужби
2
 
 
 
Разом
13
23
37
38
Строки навчання
4.09-15.09
18.09-29.09
2.10-13.10
Підвищення кваліфікації керівників і фахівців підприємств, установ і організацій
пп
Назва груп
Кількість чоловік
Термін навчання
1.
Представники органів виконавчої влади та самоврядування, громадських організацій, власників особистих селянських господарств, які надають або планують надавати послуги з сільського зеленого туризму (Київська область)
80
20.02-03.03
2.
Створення агрорекреаційного кластеру як дієвого механізму сталого розвитку сільських територій
60
27.02-10.03
3.
Працівники лісового господарства Полтавщини
120
20.03-31.03
4.
Керівники і спеціалісти ГС «Аграрний союз України»
40
27.03-31.03
5.
Дорадники, експерти-дорадники обласних та районних служб в галузі рільництва, тваринництва, ветеринарної служби, економіки та соціальних питань
65
27.03-07.04
6.
Представники органів виконавчої влади та самоврядування, громадських організацій, власників особистих селянських господарств, які надають або планують надавати послуги з сільського зеленого туризму (Кіровоградська область)
30
18.04-28.04
7.
Спеціалісти ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
53
18.04-28.04
8.
Бібліотечні працівники сільськогосподарських бібліотек
50
10.05-20.05
9.
Фахівці лісівничого профілю Черкащини
100
22.05-02.06
10.
Працівники об'єднання «Спілка молочних підприємств України»
120
29.05-09.06
11.
Створення агрорекреаційного кластеру як дієвого механізму сталого розвитку сільських територій
60
02.10-13.10
12.
Фахівці Ніжинської районної державної адміністрації, науково-педагогічних працівників Ніжинського агротехнічного інституту з питань децентралізації та розвитку сільських територій
120
09.10-20.10
13.
Керівники і фахівці фермерських господарств
195
17.10-27.10
 
Працівники Національної асоціації виробників м'яса та м'ясопродуктів України «Укрм'ясо»
70
30.10-10.11
 
 
 
 
 
Разом
1163
 
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти I – IV рівнів акредитації
пп
Назва груп
Кількість чоловік
Тривалість навчання, тижнів
Термін навчання
 
Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності (виїзні заняття)
1.
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету, Рогатинський державний аграрний коледж
120
2
06.02-17.02
2.
Каховський державний агротехнічний коледж
55
2
13.02-24.02
3.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Ґжицького
80
2
20.02-03.03
4.
Таврійський державний агротехнологічний університет
150
2
13.03-24.03
5.
Львівський національний аграрний університет
80
2
27.03-07.04
6.
Сумський національний аграрний університет
100
2
18.04-28.04
7.
Житомирський національний агроекологічний університет
80
2
24.04-05.05
 
 
 
 
 
 
Створення електронних навчальних курсів та методика їх використання у навчальному процесі (виїзні заняття)
8.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Ґжицького
50
2
13.02-24.02
9.
Полтавська державна аграрна академія
50
2
03.04-14.04
10.
Херсонський державний аграрний університет
50
2
24.04-05.05
11.
Сумський національний аграрний університет
50
2
08.05-19.05
12.
Львівський національний аграрний університет
50
2
22.05-02.06
 
Разом
915
 
 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти
пп
Назва груп
Кількість чоловік
Тривалість навчання, тижнів
Термін навчання
1.
НПП з ділової та професійної англійської мови та методики викладання англійською мовою
30
 
13.02-30.10
2.
Заступники директора з навчально-виробничої роботи технікумів та коледжів
80
2
06.03-17.03
3.
Використання хмарних технологій та сервісів у навчальному процесі
50
2
12.06-23.06
4.
Використання хмарних технологій та сервісів у навчальному процесі
50
2
25.09-06.10
5.
Використання хмарних технологій та сервісів у навчальному процесі
50
2
23.10-03.11
6.
Завідувачі відділень технікумів та коледжів
80
2
30.10-10.11
 
Разом
340
 
 

 

Директор ННІ післядипломної освіти                                   М. Кулаєць

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій