План-графік підвищення кваліфікації

 

України на 2019 рік відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів агропромислового комплексу України, затвердженого ректором НУБіП України  від 28.12.2018 р.
 
п/п
Назва потоку
Термін проведення
Кількість слухачів
План
Факт
1
2
3
4
5
1.      
Керівники філій, які проводять польові дослідження з науково-технічної експертизи сортів рослин УІЕСР
28.01-8.02
60
 
2.      
Головне управління Держпродспоживслужби в області
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії
Начальник відділу організації протиепізоотичної роботи
Головні (провідні) спеціалісти, лікарі ветеринарної медицини відділу організації протиепізоотичної роботи
04.02-15.02
 
 
 
 
 
5
 
24
 
3.      
ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні, обласні державні лабораторії ветеринарної медицини
завідувачі вірусологічними відділами
головні, провідні фахівці, лікарі в/м-вірусологи
04.02-15.02
 
 
 
7
14
 
4.      
Педагогічні працівники інститутів і коледжів:
        ВП НУБІП України “Ніжинський агротехнічний коледж”;
        ВП НУБІП України “Ніжинський агротехнічний інститут”;
        ВП НУБІП України “Мукачівський аграрний коледж”;
        ВСП “Рівненський коледж НУБіП України”;
        Мирогощанський аграрний коледж;
        ВП НУБІП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової”;
        ВП НУБІП України “Ірпінський економічний коледж”;
        ВП НУБІП України “Бережанський агротехнічний коледж”
04.02.-20.02
 
 
7
 
20
 
33
46
32
 
27
 
13
 
25
 
5.      
Районні управління Головного управління Держпродспоживслужби в області
Начальники район-ного управління
Начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
Головний, провідний спеціалісти (провідний фахівець) відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
18.02-01.03
 
12
12
 
 
 
 
42
 
6.      
Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві
Начальник об’єднання
Заступник начальника об’єднання
Спеціалісти за посадами
Офіційні лікарі ветеринарної медицини
18.02-01.03
 
1
1
10
36
 
7.      
НПП закладів вищої освіти, педагогічні працівники коледжів:
        Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;
        Таврійський державний агротехнологічний університет;
        ВП НУБІП України “Боярський коледж екології і природних ресурсів”
        ВП НУБІП України “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”;
        Прилуцький агротехнічний коледж;
        Технічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету
21.02-13.03
 
 
 
34
 
23
 
51
 
50
32
 
60
 
8.      
Агрономи-дослідники філій та співробітники УІЕСР
25.02-7.03
80
 
9.      
Завідувачі методичних кабінетів, методисти аграрних вузів
11.03-22.03
50
 
10. 
Районні управління Головного управління Держпродспоживслужби в області
Начальники районного управління
Начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
Головний, провідний спеціалісти (провідний фахі­вець) відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
11.03-22.03
 
 
16
9
 
44
 
11. 
ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні, обласні державні лабораторії ветеринарної медицини
Міські, районні, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини
лікарі ветеринарної медицини токсикологи (біохіміки)
11.03-22.03
 
 
 
 
 
22
 
12. 
ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні, обласні державні лабораторії ветеринарної медицини
завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м-токсикологи з атомно-адсорбційної спектрометрії
завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- токсикологи з газової хроматографії
завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- токсикологи з рідинної хроматографії
завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- мікологи з мікологіч­них досліджень
11.03-22.03
 
 
 
9
 
 
3
 
 
6
 
 
5
 
13. 
НПП закладів вищої освіти, педагогічні працівники коледжів:
        Миколаївський національний аграрний університет
        Херсонський державний аграрний університет;
        Полтавська державна аграрна академія,
        ДНЗ “Гадяцьке аграрне училище”
        Березоворудський аграрний коледж Полтавської державної аграрної академії;
        Малинський лісотехнічний коледж
18.03-03.04
 
 
80
 
40
70
4
 
13
40
 
14. 
ДП «Центр сертифікації і експертизи с.-г. продукції
25.03-5.04
60
 
15. 
Головне управління Держпродспоживслужби в області
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії
Начальник управління, його заступники
Заступник начальника управління - начальник відділу безпечності харчових продуктів (заступник начальника відділу)
25.03-5.04
 
 
 
7
5
 
16. 
Районні управління ГУ Держпродспоживслужби в області
Начальники управління
Начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
Лікар ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
25.03-5.04
 
 
15
9
 
32
 
17. 
ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні, обласні державні лабораторії ветеринарної медицини
Міські, районні, міжрайонні державні лабораторії ветеринарної медицини
лікарі ветеринарної медицини токсикологи (біохіміки)
25.03-5.04
 
 
 
 
 
21
 
18. 
ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні, обласні державні лабораторії ветеринарної медицини
завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- біохіміки з фізикохімічних та біохімічних досліджень
Завідувачі хіміко-токсикологічними відділами, їх заступники, лікар ветеринарної медицини - хімік токсиколог
25.03-5.04
 
 
 
 
20
 
 
7
 
19. 
Керівники аграрних коледжів
1.04-12.04
75
 
20. 
НПП закладів вищої освіти, педагогічні працівники коледжів:
        Бережанський агротехнічний інститут”;
        Житомирський національний агроекологічний університет;
        Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
08.04-24.04
 
 
45
 
50
 
 
40
 
21. 
Головне управління Держпродспоживслужби в області
Начальник Головного управління
Заступники начальника Головного управління
08.04-19.04
 
 
7
6
 
22. 
Районні управління ГУ Держпродспоживслужби в області
Начальники районного управління
Начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
Головний, провідний спеціалісти (провідний фахівець) відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
08.04-19.04
 
 
7
5
 
28
 
23. 
Апарат Держпродспоживслужби, Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
начальники пунктів
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини пунктів
08.04-19.04
 
 
 
 
17
45
 
24. 
Працівники кадрових служб ЗВО України
15.04 -26.04
60
 
25. 
Начальники/ заступники начальників управлінь, відділів
15.04-19.04
34
 
26. 
Бібліотечні працівники
22.04-3.05
50
 
27. 
Спеціалісти відділів прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків
13.05–23.05
32
 
28. 
НПП з «Сучасні підходи до методики навчання технічних та природничих дисциплін»
20.05-31.05
40
 
29. 
UA - Бюджет
27.05-7.06
20
 
30. 
Головне управління Держпродспоживслужби в області
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії
Заступник начальника управління-начальник відділу державного контролю (заступник начальника відділу)
головні (провідні) спеціалісти, лікарі ветеринарної медицини відділу державного контролю
27.05-7.06
 
 
 
 
6
 
 
30
 
31. 
Міські управління ГУ Держпродспоживслужби в області
головний спеціаліст та провідний фахівець з аналітичної роботи відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
27.05-7.06
21
 
32. 
Апарат Держпродспоживслужби, Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
начальники та заступники начальників регіональних служб
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини пунктів
27.05-07.06
 
 
 
 
5
50
 
33. 
Спеціалісти відділів фітосанітарних заходів на митному кордоні
03.06–13.06
39
 
34. 
Фахівці Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
10.06-27.06
54
 
35. 
НПП з «Психолого-педагогічних аспектів професійного успіху педагога ЗВО»
17.06-27.06
50
 
36. 
Головне управління Держпродспо-живслужби в області
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії
головні (провідні) спеціалісти (фахівці), лікарі в/м відділу безпечності харчових продуктів
02.09-13.09
 
 
 
 
28
 
37. 
Міські управління Головного управління Держпродспоживслужби в області
начальник управління, його заступник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
02.09-13.09
 
 
13
 
38. 
Міжрайонні управління Головного управління Держпродспоживслужби в області
начальник управління його заступник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
головний спеціаліст та провідний фахівець з аналітичної роботи, лікар ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
02.09-13.09
 
 
16
 
 
40
 
39. 
Спеціалісти відділів контролю в сфері насінництва та розсадництва
09.09–19.09
31
 
40. 
Фахівці Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
16.09-27.09
61
 
41. 
НПП закладів вищої освіти, педагогічні працівники коледжів:
        Сумський національний аграрний університет;
        Миколаївський національний аграрний університет;
        Херсонський державний аграрний університет;
        Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету
16.09-02.10
 
 
60
 
90
54
 
25
 
42. 
Спеціалісти відділів контролю за обігом засобів захисту рослин
30.09–10.10
32
 
43. 
НПП з «Психолого-педагогічних аспектів професійного успіху педагога ЗВО
30.09-11.10
50
 
44. 
Дорадники та експерти-дорадники України
15.10-25.10
50
 
45. 
Фахівці Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
21.10-01.11
53
 
46. 
Спеціалісти відділів карантину рослин
04.11–14.11
37
 
47. 
Працівники Державного агентства рибного господарства України та його територіальних органів
11.11-22.11
50
 
 
Всього
 
2800
 

 

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015