Засідання навчально-методичної ради

24 квітня 2017, 14:00
Корпус №3, ауд. 301

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання навчально-методичної ради НУБіП України,
яке відбудеться у понеділок 24 квітня 2017 року
у аудиторії 201 навч. корпусу №3 о 1400 годині


1. Про заходи щодо підготовки та відзначення 120-річчя з дня заснування НУБіП України (доповідач – проректор з навчальної та виховної роботи Кваша С.М.).

2. Про розширення ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальностей:

  • 035 «Філологія» І-го освітнього ступеня спеціалізації «Англійська та німецька мови», «Німецька та англійська мови», «Англійська та польська мови», «Англійська та французька мови» з ліцензованим обсягом 100 осіб;
  • 061 «Журналістика» з ліцензованим обсягом 50 осіб

          (доповідач – декан гуманітарно-педагогічного факультету Шинкарук В.Д.).

3. Про розширення ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом освітньої послуги 30 осіб заочної форми навчання (перерозподіл ліцензійного обсягу здійснити за рахунок спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Енергетика сільськогосподарського виробництва» 20 осіб заочної форми навчання та спеціалізації «Електрифікація та автоматизація с.-г.» 10 осіб заочної форми навчання)
         (доповідач – директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Козирський В.В.).

4. Про розгляд ліцензійної справи на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» І освітнього ступеня з ліцензованим обсягом 25 осіб (доповідач – декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Доля М.М.).

5. Про результати конкурсу «НУБіП України Інтелект 2017» (доповідач – начальник навчально-методичного відділу Кліх Л.В.).

6. Розгляд рукописів та необхідних супровідних документів підручників, навчальних посібників, довідників для підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку (доповідає – секретар навчально-методичної ради Касаткін Д.Ю.):

  • підручники

1) підручник «Українська мова професійного спрямування» (автори – д.пед.н., професор Костриця Н.М., к.філол.н., доцент Личук М.І.);
2) підручник «Теорія та історія соціального виховання» (автори – д.пед.н., доцент Васюк О.В.);

  • навчальні посібники

1) навчальний посібник «Технології відтворення продуктивності земель» (автори – к.с.-г.н. доцент Барвінський А.В., к.е.н., доцент Тихенко Р.В.);
2) навчальний посібник «Практикум з цитології, ембріології та гістології свійських тварин» (автори – д.вет.н., професор Хомич В.Т., к.вет.н., доцент Мазуркевич Т.А., к.вет.н., доцент Дишлюк Н.В., к.вет.н., доцент Стегней Ж.Г.);
3) навчальний посібник «Математичні методи в біології» (автор – к.с.-г.н., доцент Осадча Ю.В.);
4) навчальний посібник «Практикум з фізики» (автори – к.фіз.-мат.н., доцент Бойко В.В., д.фіз.-мат.н., професор Відьмаченко А.П., к.фіз.-мат.н., доцент Гуменюк Я.О., к.фіз.-мат.н., доцент Ільїн П.П., асистент Малюта М.В.);
5) навчальний посібник «Неорганічна хімія» (теоретичні відомості та лабораторний практикум для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (автори – д.х.н., професор Копілевич В.А., к.х.н., доцент Прокопчук Н.М., к.х.н., доцент Ущапівська Т.І.);
6) навчальний посібник «Аналітична хімія» (теоретичні відомості та лабораторний практикум для студентів спеціальності 101 «Екологія») (автори - д.х.н., професор Копілевич В.А., к.х.н., доцент Прокопчук Н.М., к.х.н., доцент Войтенко Л.В., к.х.н., доцент Абарбарчук Л.М.);
7) навчальний посібник «Патопсихологія. Практикум» (автор – к.псих.н., доцент Мартинюк І.А.);
8) навчальний посібник «Технології соціально-педагогічної діяльності» (автори – к.псих.н., доцент Теслюк В.М., к.пед.н., доцент Ковальчук Т.І.);
9) навчальний посібник «Методика роботи гувернера» (автори – к.пед.н., доцент Маценко Л.М.);
10) навчальний посібник «Сhemistry» («Хімія» англійською мовою для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування») (автори – д.х.н., професор Антрапцева Н.М., к.х.н., доцент Солод Н.В., к.б.н., старший викладач Кравченко О.О.).

     Довідники та словники

1) довідник «Організація освітнього процесу – 2017» (автори – к.т.н., доцент Зазимко О.В., д.пед.н., доцент Кліх Л.В., к.т.н., доцент Тракай В.Г.);
2) словник «Словник фінансово-економічних термінів» (автори – д.е.н., професор Давиденко Н.М., к.е.н., доцент Буряк А.В., к.е.н., доцент Данилевська-Жугунісова О.Є., к.е.н., доцент Дробот Н.М., к.е.н. Негода ЮВ., к.е.н., доцент Олійник Л.М., к.е.н., доцент Скрипник Г.О., к.е.н., доцент Титарчук І.М.).


С. Кваша,
голова навчально-методичної ради

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій