Засідання Вченої ради

22 березня 2017, 14:00
Корпус №1, ауд. 69

     22 березня 2017 р. о 1400 в ауд. 69 навч. корпусу № 1 відбудеться засідання Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Порядок денний:

1. Про підсумки діяльності за місяць та поточні завдання університету.
          Інформує ректор університету, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України Ніколаєнко С.М.

2. Наукова доповідь на тему: «Перспективи застосування сучасних генетичних методів оцінки племінної цінності тварин в Україні».
          Доповідає завідувач кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин, д.с.-г.н. Гетя А.А.

3. Про стан науково-дослідної роботи, якість підготовки фахівців, розвиток матеріально-технічної бази в ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження та виконання рішення Вченої ради Університету від 27.05.2015 р. (протокол № 10).
          Доповідає директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, д.т.н., професор Козирський В.В.
        Співдоповідачі: начальник навчальної частини, к.т.н., доц. Зазимко О.В., начальник НДЧ, д.с.-г.н., доц. Отченашко В.В., декан гуманітарно-педагогічного факультету, д.філол.н., проф. Шинкарук В.Д., проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц. Іщенко В.В.

4. Про рекомендації навчально-методичної ради НУБіП України.
          Доповідає проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., професор, академік НААН України Кваша С.М.

5. Різне.

О. Барановська,
учений секретар 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій