Кафедра економічної кібернетики

Науково-дослідна робота

  Напрямки наукових досліджень кафедри

економічної кібернетики
Основний напрямок наукових досліджень кафедри – еколого-економічне моделювання та прогнозування економічних та соціальних процесів у природокористуванні.
Для реалізації ефективних досліджень у цьому напрямі кафедра удосконалює методику кількісних методів у сфері природокористування, що відповідає концепції цифрової економіки, проголошеної урядом у 2018 році, а саме:
1) Продовжуємо вдосконалювати використання сучасних статистичних методів і в доповнення до випущеного у 2018 році посібника «Математична статистика» планується видання практикуму з цієї дисципліни.
2) Продовжуємо вдосконалювати використання сучасного програмного забезпечення, що знаходиться у відкритому доступі.
Співробітники кафедри працюють над наступними науковими напрямками:
1) Завідувач кафедри, д.е.н., професор Скрипник А.В. – «Оцінка ризиків законодавчих змін на державному рівні (перехід до ринку земель сільськогосподарського призначення; підвищення рівня екологічного оподаткування);
2) Д.е.н., доцент  Жерліцин Д.М. – «Інноваційні інформаційно-аналітичні системи підтримки прийняття управлінських рішень в економіці» (Моделювання інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем у сфері АПК);
3) К.е.н., доцент Галаєва Л.В. – «Вплив кліматичних ризиків на зміни в аграрному виробництві».
4) К.е.н., доцент Клименко Н.А. «Математичне моделювання та прогнозування трансформаційних процесів економіки з врахуванням ризиків».
5) К.ф.-м.н., доцент Коваль Т.В. – «Імітаційне моделювання систем масового обслуговування».
6) К.е.н., доцент Негрей М.В. - «Моделювання еколого-економічних процесів  та раціонального природокористування, ризик-менеджмент та актуарні розрахунки».
7) К.е.н., доцент Рогоза Н.А. «Розбудова ефективного інформаційного забезпечення аграрної галузі економіки. Розвиток цифрової економіки в стратегії аграрної сфери України».
8) К.е.н., доцент Вороненко І.В. -  «Регулювання інформаційного простору для забезпечення зростання суспільного добробуту».
9) Ст. викл. Шульга Н.Г. – «Еколого-економічне моделювання» (Оптимізаційні задачі аграрного виробництва з використанням можливості розширення площ сільськогосподарських угідь за рахунок оренди та можливості отримання кредитів. Врахування ризиків виробництва з використанням нелінійних обмежень на величину дисперсії).
10) К.е.н., доцент Тужик К.Л. – «Економетричні дослідження ефективності галузі рослинництва».
11) Асистент Оборська І.С. – «Моделювання та оптимізація освітнього процесу в Україні»
 
 
 
 
Завідувач кафедри
економічної кібернетики

д.е.н., проф.    А.В. Скрипник

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій