Кафедра економічної кібернетики

Навчально-методична робота (робочі програми)

 
 Навчально-методична робота кафедри базується на щорічних програмах кафедри та вимог тактичних і стратегічних задач підготовки фахівців за спеціальністю 051 «Економіка (Економічна кібернетика)» та впровадження в управління економікою методів математичного моделювання та комп’ютерних технологій.  
Підготовлені навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри, навчальні посібники, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів очної та заочної форм навчання. 
Впроваджена модульно-рейтингова та тестова система оцінки (контролю) знань студентів. Розроблені і впроваджені в учбовий процес нові навчальні курси для ОС “Магістр”: Моделі ризик-менеджменту, Моделювання бізнес-процесів, Моделювання з R. 
Дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені робочими програмами та мають електронні навчальні курси (ЕНК) на базі платформи ДН Moodle.  
 
Освітній ступінь  «Бакалавр» 
 
 
 

Навчальні дисципліни 

Спеціальність та освітня програма, для якої читається дисципліна 

Робоча програма 

Електронний навчальний курс 

 

Вища та прикладна математика: Прикладна: Теорія ймовірності і математична статистика 

073 «Менеджмент», 

075 «Маркетинг» 

 

 

 

«Математика для економістів» розділ «Теорія ймовірностей та математична статистика» ч.1. Теорія ймовірностей

 

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

 

«Математика для економістів» розділ «Теорія ймовірностей та математична статистика» ч.2.Математична статистика

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

 

«Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика»

 

121 «Інженерія програмного забезпечення»

 122 «Комп’ютерні       науки та інформаційні   технології» 

123 «Комп’ютерна інженерія»

 

 

 

 

Оптимізаційні методи та моделі  

071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і оподаткування»); 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси і кредит»); 

051 «Економіка»  (спеціалізація «Економіка підприємства») 

 

  

 

 

Моделювання економіки 

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

 Математичні методи  дослідження операцій 

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

 

Прогнозування соціально-економічних процесів 

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

Моделювання систем 

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

 

 

 

 

 

 Математична статистика 

 121 «Інженерія програмного забезпечення»

 

 

Аналітика з R 

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

Теорія прийняття рішень 

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 

 

Дослідження операцій 1

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

Дослідження операцій 2

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

Економіка та бізнес

122 «Комп’ютерні       науки та інформаційні   технології» 

123 «Комп’ютерна інженерія»

 

 

 

Цифрова економіка

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

 

Економетрика

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

 

Ризикологія

051 «Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)» 

 

 

 Моделювання економічної динаміки

 051"Економіка (спеціалізація Економічна кібернетика)"

 

 Математичні моделі аграрного сектора

 051 "Економіка ( спеціалізація Економічна кібернетика)"

 

 

Освітній ступінь «Магістр»

 

 

Навчальні дисципліни 

Спеціальність та освітня програма, для якої читається дисципліна 

Робоча програма 

Електронний навчальний курс 

 

Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 

 


 

051 «Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика» 

 

  

 

 

 

 

 

 

Прикладна економетрика

051 «Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика

 

 

Моделі ризик-менеджменту

 

051«Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика» 

 

Моделювання з R 

051 «Економіка», освітня програма «Економічна кібернетика» 

 

 

Ризики інновацій в аграрному виробництві

051 «Економіка»

освітня програма «Економічна кібернетика» 

 Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

 

Системний аналіз і прийняття інноваційних рішеньМатематичне моделювання та планування експерименту

 

 

 

 073"Менеджмент"

ОПП "Управління інноваційною діяльністю "

 

201"Агрономія",202"Захист і каронтин рослин", 204 "Технологія виробництва та переробки продукцій тваринництва", 211 "Ветеринарна медицина", 181 "Харчові технології"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невід`ємним елементом учбового процесу є науково-дослідна робота студентів. Студенти щорічно беруть участь у конференціях, семінарах, олімпіадах, де виступають з доповідями про результати наукових досліджень.

Кафедра виконує також великий обсяг позаучбової виховної роботи. 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій