На засіданні науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин відбувся попередній захист дисертації аспіранта кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України Василіва Андрія Петровича

16 лютого 2017, 14:00

15 лютого 2017 року на засіданні науково-технічної ради Науково-дослідного інституту (НДІ) здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України відбувся попередній захист дисертації аспіранта кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України Василіва Андрія Петровича на тему: «Роль типів вищої нервової діяльності в обміні білків у організмі свиней», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (науковий керівник - завідувач кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, доктор ветеринарних наук, професор В. І. Карповський).

Головував на засіданні доктор ветеринарних наук (16.00.02), професор, член-кореспондент НААН А. Й. Мазуркевич, професор кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин.

На засіданні, окрім членів науково-технічної ради НДІ здоров’я тварин, також були присутні і інші співробітники Національного університету біоресурсів і природокористування України, зокрема, співробітники кафедри фізіології, патофізіології імунології тварин НУБіП: професор, доктор сільськогосподарських наук Трокоз В.О., кандидати ветеринарних наук, доценти Журенко О.В., Кладницька Л.В., Данілов В.Б., Криворучко Д.І., Криця Я.П.,  докторант, кандидат ветеринарних наук, доцент Данчук О.В.,  а також доктор біологічних наук, професор Бусенко О.В., начальник управління якості харчової безпеки та ветеринарної медицини у Чернігівській області Кульбако В.Д.

Рецензентами наукової роботи були доктор біологічних наук, професор Бусенко О.В. та кандидат ветеринарних наук, доцент Костенко В.М.

На основі аналізу дисертації рецензентами запропоновано дати їй загальну позитивну оцінку, як такій, що відповідає вимогам п. 11 "Порядку присудження наукових ступенів" та рекомендувати її до розгляду у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

В обговоренні результатів дисертації взяли участь: В. П. Сухонос, професор кафедри хірургії ім. професора І. О. Поваженка, доктор ветеринарних наук, професор; В. Й. Любецький, завідувач кафедри акушерства гінекології та біотехнології відтворення, доктор ветеринарних наук, професор; В. Б. Духницький, завідувач кафедри фармакології та токсикології, доктор ветеринарних наук, професор; Н.М. Сорока, завідувач кафедри паразитологі та тропічної ветеринарії, доктор ветеринарних наук, професор; В. Т. Хомич, професор кафедри анатомії та гістології тварин ім.акад. В.Г. Касьяненка, доктор ветеринарних наук, професор; А. Й. Мазуркевич, професор кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН. Виступаючі відмітили, що дисертація А.П. Василіва виконана на актуальну тему, містить велику кількість нових наукових даних, має наукову новизну, актуальність та важливе практичне значення. Було висловлено окремі побажання щодо доопрацювання висновків та тексту автореферату.
Підтримано пропозицію рецензентів про рекомендацію дисертації Василіва А.П. до розгляду на засіданні спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Ю. Харкевич

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)