ВІДБУЛИСЯ ЗБОРИ ТУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, НА ЯКОМУ ЗАСЛУХАЛИ ЗВІТ ДЕКАНА ЦВІЛІХОВСЬКОГО МИКОЛИ ІВАНОВИЧА

31 січня 2017 року

31 січня 2017  року відбувся звіт декана факультету ветеринарної медицини М. Цвіліховського «Про результати діяльності факультету ветеринарної медицини у 2016 р. та завдання на 2017 р. у рамках виконання програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива − 2020» і було відзначено, що структурними підрозділами факультету в звітному році була проведена значна робота за всіма видами діяльності.

В обговоренні звіту взяли участь завідувачі кафедр: Мельник О.П., Якубчак О.М., Захаренко М.О., Малюк М.О., Любецький В.Й., професор Мазуркевич А.Й., голова ради роботодавців факультету Ничик С.А. та ректор університету Ніколаєнко С.М., які високо оцінили здобутки всього колективу факультету у 2016 році.

 
Навчальна робота спрямована на підвищення якості навчального процесу, удосконалення існуючих і розробку нових програм підготовки фахівців ветеринарної медицини, адаптованих до попиту на вітчизняному і міжнародному ринках праці. У 2016 р. акредитовано спеціальність «Ветсанекспертиза, якість та безпека продукції тваринництва», збільшені ліцензійні обсяги підготовки фахівців за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» з 25 до 75 осіб; ліцензовано нові спеціальності на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та 019 «Біохімія (біологічні науки)». На замовлення Міноборони України здійснюється підготовка курсантів за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення військ (сил)» у кількості 7 осіб.


На факультеті навчається 1154 студенти, з них на програмах підготовки бакалаврів – 837, магістрів – 317. На контрактній основі проходять підготовку 405 (35 %) студентів.
Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 30 докторів наук, професорів, 78 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 6 асистентів без наукового ступеня. Ними в 2016 р. видано 2 підручники,
37 навчальних посібників, 15 словників, довідників, брошур, 117 (594,8 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 6 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів напряму підготовки «Ветеринарна медицина» ОС «Бакалавр» та «Магістр».


Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними та приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс»,  «Алден-Вет», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, інститутом ветеринарної медицини НААН, німецько-українською НВФ «Бровафарма», Центром сучасної ветеринарної діагностики та ін.


Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах: три 2-х і одне 3-тє місце, проти одного 3-го в минулому році, − у другій Міжнародній конференції студентів-ветеринарів (Варшава, Польща); 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини; 2-ге командне місце, проти 3-го в минулому році, − у Всеукраїнській олімпіаді з ветеринарної медицини. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).
У 2016 році колективом факультету підготовлено і випущено 454 фахівців, у т.ч.  270 магістрів та 184 бакалаври.


У складних умовах нинішньої вступної кампанії в 2016 р. на факультет прийнято  383 вступники, у т.ч. 133 магістрів та 250 бакалаврів, що на 70 вступників (3 студентські групи) більше, порівняно з 2015 роком. Ліцензійний обсяг ОС «Бакалавр» спеціальності «Ветеринарна медицини» заповнено на 100 %. На контрактну форму підготовки за ОС «Бакалавр» та «Магістр» на 1-й курс прийнято 148 осіб, що становить майже 39 % від числа всіх вступників.


Науковцями факультету видано 31 монографію, 25 науково-практичних рекомендацій,  942 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 150 у виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та ін. наукометричних баз, одержано 20 патентів.
У 2016 р. на базі факультету було проведено 4 Міжнародних науково-практичних конференцій, у т.ч. Міжнародні науково-практичні конференції «Інновації у ветеринарну освіту» і «Теорія, практика та перспективи ветеринарної медицини», присвячену 115-річчю з дня народження академіка І.О. Поваженка, а також 8 Всеукраїнських та 1 внутрішньовузівський науково-практичний семінар.

 

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти впродовж 2016 року брали участь у засіданні Генеральної асамблеї Європейської асоціації закладів ветеринарної освіти (EAEVE), (Уппсала, Швеція), Міжнародній виставці «Індія-Афро-Азія Фарма» (Індія), стажуванні в Люблінському та Вроцлавському природничих університетах (Польща), університетах ветеринарної медицини та фармації (Брно, Чехія; Кошице, Словаччина), Празькому інституті підвищення кваліфікації (Прага, Чехія), компанії «Шато де Валь Мерсі» (Франція), інституті Фрідріха Леффлера (Німеччина), на факультеті фармацевтичних, медико-біологічних і ветеринарних наук Антверпенського університету (Бельгія), Європейському ветеринарному конгресі з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Любляни, Словенія). Здійснювалась підготовка до видання спільних підручників та навчальних посібників і проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової кооперації.
Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом третій рік поспіль забезпечується двотижнева навчальна практика студентів (по обміну) на факультетах ветеринарної медицини НУБіП України та Вроцлава (Польща).
З 2003 р. на факультеті здійснюється підготовка студентів напряму «Ветеринарна медицина» англійською мовою. Кількість студентів у англомовних групах навчання на всіх курсах сьогодні становить 10 % від усього контингенту. З 2015 р. започатковано підготовку студентів у англомовній групі за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів».


Виховна робота на факультеті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях національної та світової культури, соціально зрілої, фізично здорової людини, підготовленої до життя і діяльності в сучасних умовах. На факультеті діє інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової роботи; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують у гуртожитках.
Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника». У 2016 р. здійснено випуск трьох номерів газети студентської організації «PUNCTUM OPTIMUM», проведено круглий стіл за участю Святійшого Патріарха УПЦКП Філарета «Духовність і патріотизм». Команди факультету з ігрових видів спорту беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я» з отриманням призових місць.
 У гуртожитку № 6, де проживають студенти факультету, у 2015-2016 н.р. здійснено заміну всього газового обладнання та газових плит, встановлені столи під плити, відсікачі газу, закуплено твердий інвентар (ліжка, тумбочки, столи), проведено капремонт правого стояка місць загального користування, косметичний ремонт коридорів, спортзалу, благоустрій території.
У навчальному корпусі № 12 замінено плоский профіль покрівлі на скатний у блоці «Б» (1100 м2). Проведено капітальний ремонт приміщень кафедри терапії і клінічної діагностики та косметичний ремонт перехідної галереї блоку «Б», коридору та окремих аудиторій блоку «Е», що були пошкоджені внаслідок протікання покрівлі; відновлено систему опалення у приміщеннях блоку «Б»; облаштовано 30 аудиторій кафедр, лекційні аудиторії та стаціонар для продуктивних тварин енергоощадними лампами, забезпечено економію холодної води та електроенергії в обсягах 38 і 25 %, відповідно, від доведених факультету лімітів. Колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2020» понад 238 тис. грн. для встановлення теплопункту в 12 навчальному корпусі.

Деканат ФВМ

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015