ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТЕ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ ТВАРИН» НА КАФЕДРІ ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ТРОПІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ

10 грудня 2016, 14:00

9 грудня 2016 року у навчальній лабораторії кафедри паразитології та тропічної ветеринарії  викладачем, к. вет. н. Раїсою Олександрівною Слободян, було проведено відкрите лабораторне заняття з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» зі студентами 4-го курсу 1 групи ОС «Бакалавр» на тему «Еймеріїдози телят, кролів і птиці».


На занятті також були присутні викладачі кафедри, зокрема професор  М. П. Прус, доцент О. В. Семенко та к. вет. н. І. Ю. Пашкевич.
Лабораторне заняття складалося із двох частин. Перша включала перевірку теоретичної підготовки студентів та викладення основних положень стосовно проведення лабораторних досліджень матеріалу від різних видів тварин для встановлення діагнозу на еймеріоз. При цьому студентам було акцентовано увагу на послідовності проведення дослідження відібраного матеріалу для виявлення збудників еймеріозу.


Також було показано різних видів збудників з використанням мультимедійного проектора, навчальних плакатів та наочного матеріалу.
Практична частина заняття включала відпрацювання студентами копрологічних методів дослідження відібраного матеріалу від різних видів тварин, зокрема великої рогатої худоби, кролів і птиці та виявленні ооцист еймерій за проведення мікроскопії. При цьому студентам також було акцентовано увагу на диференційній діагностиці збудників паразитарних хвороб травного каналу тварин.


Актуальність даного захворювання полягає у тому, що до еймеріозу сприйнятливі всі види ссавців, в тому числі жуйні, парно- і непарнокопитні, м’ясоїдні, хутрові і дикі тварини, свійська, декоративна і екзотична птиця та плазуни. Еймерії розвиваються і паразитують у травному каналі тварин і спричиняють його запалення, викликаюч діарею, відставання у рості і розвитку, виснаження, втрату продуктивності і їх загибель. Уражається молодняк тварин і птиці у ранньому віці, починаючи з 5-ти, 10-ти і 15-діб до 2–5-місячного віку. Дорослі і перехворілі тварини є паразитоносіями і постійним джерелом інвазії, що сприяє постійному зараженню молодняка. За низької інтенсивності інвазії клінічних ознак не відмічається. При цьому тварини відстають у рості і розвитку. Виявити збудників можливо лише за проведення лабораторної діагностики фекалій комбінованими методами. За високої інтенсивності інвазії, особливо це стосується приватних підприємств і домогосподарств по вирощуванню великої рогатої худоби, кролів і птиці, де тварини утримуються скупчено на обмеженій території, летальність за еймеріозу сягає 50–100 %. Такі втрати можна попередити за вчасного проведення профілактичних заходів та підтвердженням лабораторних досліджень.

Тому, метою роботи було навчити студентів узагальнювати результати досліджень на основі анамнезу, клінічних ознак та результатів копрологічного дослідження.
Методичне забезпечення лабораторного заняття було на належному рівні і включало підручник з паразитології та інвазійних хвороб тварин, практикум з паразитології та методичні вказівки з розділу «Протозоологія» для студентів ОС «Бакалавр».

Матеріальне забезпечення включало стаціонарний мультимедійний проектор, мікроскопи, набір інструментів і оснащення для лабораторної діагностики відібраного матеріалу від тварин.
Належне проведення показового заняття було забезпечено участю і допомогою старших лаборантів кафедри паразитології та тропічної ветеринарії Л. О. Шевчук, А. Г. Овчіннікової та завідувачем навчальною лабораторією І. А. Береговець.
На завершення лабораторного заняття студентам було наголошено на системі превентивних заходів та застосуванні лікувальних засобів для профілактики здоров’я тварин за еймеріозу.


На спільному обговоренні було відзначено належну підготовку і якісне проведення лабораторного заняття, достатнє методичне і матеріальне забезпечення. Присутні на відкритому занятті колеги та співробітники кафедри дали високу оцінку роботі студентів і високо оцінили педагогічну майстерність викладача Р. О. Слободян.
 

Михайло Петрович Прус,
доктор ветеринарних наук,
професор кафедри паразитології
та тропічної ветеринарії НУБіП України


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015