На відкритому лабораторному занятті з анатомії студенти вивчали будову та топографію м’язів стінки живота

28 листопада 2016 року

22 листопада 2016 р. професором кафедри анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка Костюком Володимиром Кіндратовичем та асистенткою цієї кафедри Друзь Наталією Віталіївною було проведено відкрите лабораторне заняття зі студентами І групи І курсу повного терміну навчання. Згідно з графіком навчального процесу під час заняття студенти під керівництвом професора Костюка В.К. та асистентки Друзь Н.В. продовжили препарування м’язів тулуба та кінцівок. Тема відкритого заняття – «М’язи стінки живота». На початку заняття проф. Костюк В.К. ще раз акцентував увагу студентів на топографії, напряму м’язових волокон та пов’язаній із цим функції м’язів стінки грудної клітки – інспіраторів та експіраторів.

Він звернув увагу студентів на те, що і у такій точній науці, як анатомія, треба не тільки запам’ятовувати назву тих чи інших структур, а розвивати мислення. Знаючи назву м’яза, назву кісток, до яких він прикріплюється, бачачи напрям м’язових волокон, можна безпомилково визначити функцію м’яза, що й продемонстрував на м’язах стінки грудної клітки.
Далі проф. Костюк В.К. продемонстрував відпрепаровані разом із студентами на попередньому занятті м’язи стінки живота, звернувши увагу на пошаровість їх розміщення та напрям м’язових волокон кожного м’яза. Потім він запропонував студентам самостійно визначити, які функції виконує ця група м’язів. Студенти не тільки висловлювали свої припущення, а й обґрунтовували їх, а проф. Костюк В.К. доповнював, поправляв або спростовував версії студентів.


Після цього проф. Костюк В.К. зробив коротку характеристику ще двох груп м’язів тулуба – дорсальних та вентральних м’язів хребта, детальне вивчення яких буде на наступному занятті. Він запропонував студентам самостійно визначити (виходячи з назви цих двох груп м’язів) їх топографію та функцію, що й було зроблено з коментарями викладача. Далі, згідно з розподілом групи на окремі підгрупи для препарування м’язів тулуба, голови, грудної та тазової кінцівок, разом з студентами відповідної підгрупи проф. Костюк В.К. розпочав препарування зазначених груп м’язів.


Після роз’яснення, як, яким чином, де та які м’язи необхідно препарувати, проф. Костюк В.К. дав такі ж вказівки для підгрупи студентів, що препарували м’язи грудної кінцівки та показав їм, як правильно треба препарувати м’язи кінцівок. Проф. Костюк В.К. запропонував студентам назвати суглоби на кінцівці та вказати контури кісток, адже до цього студенти суглоби визначали лише на кісткових чи синдесмологічних препаратах, на яких кожну кістку можна бачити. Викладач також звернув увагу студентів на те, як можна визначити дію того чи іншого м’яза кінцівки, враховуючи особливості його топографії.


Підсумовуючи результати лабораторного заняття, проф. Костюк В.К. відмітив, що для кращого розуміння цілісності будови організму, тісного зв’язку між собою його окремих структур, частин та органів необхідно на кожному занятті знаходити можливість поєднувати знання пройденого матеріалу, матеріалу сьогоднішнього заняття та наступних тем, особливо, якщо це стосується вивчення однієї системи чи апарату органів.
Присутній на відкритому лабораторному занятті заступник декана факультету ветеринарної медицини доцент кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Данілов В.Б. поділився з студентами свої досвідом вивчення такої складної дисципліни, як анатомія тварин.


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)