Захист дисертації Костюка Артема Васильовича на тему: «Морфофункціональні особливості клоакальної сумки у постнатальному періоді онтогенезу свійського індика»

22 грудня 2016, 13:00
вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната 97

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03

відбудеться прилюдний захист дисертації Костюка Артема Васильовича

на тему: «Морфофункціональні особливості клоакальної сумки
у постнатальному періоді онтогенезу свійського індика»
,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук

зі спеціальності 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин».

 

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Хомич Володимир Тимофійович, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Тибінка Андрій Михайлович, професор кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України

кандидат біологічних наук, доцент Гуральська Світлана Василівна, доцент кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015