Захист дисертації Масалович Юлії Ігорівни на тему: «Науково-експериментальне обґрунтування запліднювальної здатності кролиць за штучного осіменіння»

21 грудня 2016, 13:00
вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус № 1, кімната 97

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03

відбудеться прилюдний захист дисертації Масалович Юлії Ігорівни

на тему: «Науково-експериментальне обґрунтування
запліднювальної здатності кролиць за штучного осіменіння»
,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук

зі спеціальності 16.00.07 «Ветеринарне акушерство».

 

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Любецький Віталій Йосипович, завідувач кафедри акушерства гінекології та біотехнології відтворення тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Стефаник Василь Юрійович, завідувач кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин ім. Г. В. Звєрєвої Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України

кандидат ветеринарних наук, доцент Науменко Світлана Валеріївна, доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології розмноження тварин Харківської державної зооветеринарної академії Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)