За науковими кадрами вищої кваліфікації – майбутнє факультету

27 жовтня 2016, 8:30

 

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації є одним із найважливіших пріоритетів розвитку факультету ветеринарної медицини університету. Цьому питанню надається велика увага з боку керівництва факультету, зокрема декана, академіка М.І. Цвіліховського та директора НДІ здоровя тварин, професора Д.А. Засєкіна.

Комісія факультету ветеринарної медицини університету у складі професорів М.О. Захаренка, А.Й. Мазуркевича, С.К. Рудика розглянула на засіданні 25 жовтня 2016 року питання щодо виконання докторантами та здобувачами кафедр факультету плану виконання та підготовки до захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за науковими спеціальностями напряму «Ветеринарна медицина».

Відзначено, що над вирішенням сучасних проблем ветеринарної медицини, результати яких будуть покладені в основу підготовки докторських дисертацій, на факультеті працюють 22 науковці, серед яких 6 докторантів, решта – здобувачі, провідні доценти кафедр.

Комісія відзначила високий рівень наукових досліджень за темою докторських дисертацій Дорощука В.О., Данчука О.В., Ковпака В.В., Дишлюк Н.В., Міластної А.Г., Кладницької Л.В., Галат М.В., Мазуркевич Т.А., Грушанської Н.Г., Вальчука О.А. та ін.

У 2018 році докторські дисертації планують захистити Дишлюк Н.В., Мазуркевич Т.А., Данчук О.В., Грушанська Н.Г., у 2019 – Міластная А.Г., Деркач Є.А., Кучерук М.Д., у 2020 році – Цвіліховський В.І., Арнаута О.В.

М.О. Захаренко

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій