Обсяги державного замовлення на 2017 рік

Випускникам шкіл

Обсяги державного замовлення для вступу до НУБіП України в 2017 році
(освітній рівень бакалавра (магістра ветеринарної медицини) на базі повної загальної середньої освіти)
(денна форма навчання)
 

 

Номер

позиції

Шифр спеціальності (спеціалізації)

Назва спеціальності (спеціалізації)

Ліцензований обсяг

Мінімальний обсяг державного замовлення в 2017 році (на базі ПЗСО)

Максимальний обсяг державного замовлення в 2017 році (на базі ПЗСО)

Квота 1

Назви спеціалізацій та освітніх програм

1

035.04

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

50

5

20

2

Переклад (англійська мова та друга іноземна мова)

Переклад (німецька мова та друга іноземна мова)

2

051

Економіка

150

10

68

6

Економічна кібернетика

Економіка підприємства

3

071

Облік і оподаткування

150

5

55

5

Облік і аудит

4

072

Фінанси, банківська справа та страхування

130

5

40

4

Фінанси і кредит

5

073

Менеджмент

150

5

100

10

Менеджмент

6

075

Маркетинг

60

5

30

3

Маркетинг

7

081

Право

75

5

28

2

Право

8

101

Екологія

75

5

55

5

Екологія

9

121

Інженерія програмного забезпечення

50

5

13

1

Інженерія програмного забезпечення

10

122

Комп’ютерні науки

50

5

28

2

Комп’ютерні науки

11

123

Комп’ютерна інженерія

50

5

13

1

Комп’ютерна інженерія

12

133

Галузеве машинобудування

170

5

45

4

Галузеве машинобудування

13

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

175

5

49

4

Електротехніка та електротехнології

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

14

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50

5

25

2

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

15

162

Біотехнології та біоінженерія

100

5

45

4

Біотехнології та біоінженерія

16

181

Харчові технології

100

5

40

4

Харчові технології

17

192

Будівництво та цивільна інженерія

50

5

23

2

Будівництво та цивільна інженерія

18

193

Геодезія та землеустрій

90

5

45

4

Геодезія та землеустрій

19

201

Агрономія

190

5

150

15

Агрономія

20

202

Захист і карантин рослин

75

5

50

5

Захист і карантин рослин

21

203

Садівництво та виноградарство

60

5

13

1

Садівництво та виноградарство

22

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

125

5

65

6

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

23

205

Лісове господарство

175

10

70

7

Деревооброблювальні та меблеві технології

Лісове господарство

24

206

Садово-паркове господарство

100

5

40

4

Садово-паркове господарство

25

207

Водні біоресурси та аквакультура

75

5

40

4

Водні біоресурси та аквакультура

26

208

Агроінженерія

200

5

44

4

Агроінженерія

27

211

Ветеринарна медицина

250

5

90

9

Ветеринарна медицина

28

231

Соціальна робота

50

5

23

2

Соціальна робота

29

242

Туризм

25

5

10

1

Туризм

30

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

100

5

28

2

Автомобільний транспорт

31

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

25

5

10

1

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

32

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

50

5

10

1

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

 

Обсяги державного замовлення для вступу до НУБіП України в 2017 році

(освітній рівень бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на базі повної загальної середньої освіти)

(заочна форма навчання) 

 

Номер

позиції

Шифр спеціальності (спеціалізації)

Назва спеціальності (спеціалізації)

Ліцензований обсяг

Мінімальний обсяг державного замовлення в 2017 році (на базі ПЗСО)

Максимальний обсяг державного замовлення в 2017 році (на базі ПЗСО)

Квота 1

Назви спеціалізацій та освітніх програм

1

035.04

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

25

4

10

1

Переклад (англійська мова та друга іноземна мова)

Переклад (німецька мова та друга іноземна мова)

2

051

Економіка

110

2

10

1

Економічна кібернетика

Економіка підприємства

3

071

Облік і оподаткування

140

2

10

1

Облік і аудит

4

072

Фінанси, банківська справа та страхування

90

2

10

1

Фінанси і кредит

5

073

Менеджмент

60

2

2

1

Менеджмент

6

075

Маркетинг

60

2

5

1

Маркетинг

7

081

Право

115

0

0

0

Право

8

101

Екологія

75

2

5

1

Екологія

9

121

Інженерія програмного забезпечення

50

0

0

0

Інженерія програмного забезпечення

10

122

Комп’ютерні науки

50

0

0

0

Комп’ютерні науки

11

123

Комп’ютерна інженерія

50

0

0

0

Комп’ютерна інженерія

12

133

Галузеве машинобудування

120

2

6

1

Галузеве машинобудування

13

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

125

2

1

1

Електротехніка та електротехнології

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

14

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

35

0

0

0

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

15

162

Біотехнології та біоінженерія

50

2

5

1

Біотехнології та біоінженерія

16

181

Харчові технології

100

2

3

1

Харчові технології

17

192

Будівництво та цивільна інженерія

50

0

0

0

Будівництво та цивільна інженерія

18

193

Геодезія та землеустрій

85

2

5

1

Геодезія та землеустрій

19

201

Агрономія

120

2

10

1

Агрономія

20

202

Захист і карантин рослин

50

2

5

1

Захист і карантин рослин

21

203

Садівництво та виноградарство

30

2

5

1

Садівництво та виноградарство

22

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

60

0

0

0

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

23

205

Лісове господарство

240

0

0

0

Деревооброблювальні та меблеві технології

Лісове господарство

24

206

Садово-паркове господарство

60

0

0

0

Садово-паркове господарство

25

207

Водні біоресурси та аквакультура

75

0

0

0

Водні біоресурси та аквакультура

26

208

Агроінженерія

200

0

0

0

Агроінженерія

27

231

Соціальна робота

50

2

5

1

Соціальна робота

28

242

Туризм

25

0

0

0

Туризм

29

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

100

0

0

0

Автомобільний транспорт

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015