Терміни прийому документів

 Терміни прийому документів, вступних випробувань,  

 

конкурсного відбору та зарахування 

вступників для здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 051 «Економіка», 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування»)

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна та дистанційна форми навчання

1 етап

2 етап

Початок прийому заяв та документів на навчання

03 липня 2018 року

06 серпня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 1800 годині

27 липня 2018 року

о 1800 годині

10 серпня 2018 року

о 1800 годині

10 серпня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

28 липня – 04 серпня 2018 р.

11 - 16 серпня 2018 року

11 - 16 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

за державним замовленням не пізніше 1200 години

06 серпня 2018 р.

не пізніше 1200 години

17 серпня 2018 року

за державним замовленням не пізніше 1200 години

17 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

на місця за державним замовленням до 1800години 10 серпня 2018 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 15 серпня 2018 р.

до 1800 години 21 серпня 2018 року

на місця за державним замовленням до 1800 години 21 серпня 2018 року;

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 22 серпня 2018 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

13 серпня 2018 р., 
за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 17 серпня 2018 р

не пізніше 1200 години

22 серпня 2018 року

за державним замовленням –

не пізніше 1200 години

22 серпня 2018 р., 
за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 23 серпня 2018 р

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка»

 

Етапи вступної компанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови

14 травня 2018 року - 1800 год. 05 червня 2018 року

 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня – 31 травня 2018 року

 

Початок прийом заяв та документів на навчання

02 липня 2018 року

 

Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09 липня 2018 року

 

Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

26 липня 2018 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 

11.07. 2018 року

 

Строки проведення фахових вступних випробувань

27-29 липня 2018 року

 

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

до 13.08. 2018 року

 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18 00 год. 18.08. 2018 року

 

Наказ про зарахування

за державним замовленням –

до 20.08.2018 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 23.08.2018 р

 

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 «Право»

Етапи вступної компанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

14 травня 2018 року - 1800 год. 05 червня 2018 року

 

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

14 травня – 31 травня 2018 року

 

Початок прийом заяв та документів на навчання

02 липня 2018 року

 

Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09 липня 2018 року

 

Закінчення прийому заяв та документів на навчання від осіб, вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

26 липня 2018 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту 

11 липня 2018 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

13 липня 2018 року

 

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

 до 13 серпня 2018 року

 

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18 00 год. 18 серпня 2018 року

 

Наказ про зарахування

за державним замовленням – до 20.08.2018 р.,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 23.08.2018 р.

 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил прийому)

не пізніше 28 серпня 2018 р.

 

 

 

 
       
Вступники на програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» особисто подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи:

  • заяву на ім'я ректора;
  • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь та додаток до нього;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних), документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (оригінал), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, вступники пред'являють особисто.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій