Гудков Ігор Миколайович

Професор кафедри, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України
Гудков Ігор Миколайович

Тел.: (044) 527-89-26

Лауреат премії НАН України ім. М.Г. Холодного, Соросовський професор

Особисті дані
Народився 27 липня 1940 р. в с. Поздеки Оричевського району Кіровської області (Росія). У 1957 р. закінчив середню школу № 4 у м. Біла Церква Київської області і поступив на агрономічний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту. У 1959 р. перевівся на факультет  ґрунтознавства і агрохімії Української сільськогосподарської академії, який закінчив з відзнакою у 1962 р.
За розподілом працював молодшим науковим співробітником агрохімічної лабораторії Миронівської селекційно-дослідної станції Київської області. У 1964 р. поступив до аспірантури Інституту фізіології рослини  АН УРСР зі спеціальності радіобіологія і в 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Захист рослин від променевого ураження». У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Гетерогенність меристем як фактор, що визначає післярадіаційне відновлення рослин». Працював на посадах молодшого, старшого наукового співробітника, завідувача науковим відділом, заступника директора інституту з наукової роботи, виконуючим обов’язки директора інституту. В гострий період розвитку аварії на Чорнобильській АЕС у 1986–1987 рр. очолював Міжвідомчу екологічну групу з моніторингу радіоактивного забруднення  басейну Дніпра і Чорного моря при Раді Міністрів України.
У 1987 р. на запрошення ректорату перейшов на роботу в УСГА (колишня назву університету), де організував і очолив першу у тодішньому СРСР вузькопрофільну кафедру радіобіології та радіоекології.
Автор та співавтор понад 600 наукових фахових робіт, серед яких 19 підручників і навчальних посібників та 15 монографій українською, російською та англійською мовами, 13 авторських свідоцтв і патентів, понад 50 статей опублікованих англійською мовою у провідних радіобіологічних виданнях.
Навчальна робота
Забезпечує викладання навчальних дисциплін: радіобіологія, сільськогосподарська радіобіологія, сільськогосподарська радіоекологія для спеціальностей екологія, біотехнологія, захист рослин, агробіологія.
Науково-дослідна робота
Основний напрям наукових досліджень у теперішній час – вивчення  стану фітоценозів на забруднених радіонуклідами територіях, захист рослин і тварин від дії іонізуючої радіації, розробка прийомів мінімізації надходження  радіонуклідів в продукцію рослинництва і тваринництва. Керує виконанням дипломних робіт студентів ОКР «Бакалавр» і «Магістр», дисертаційних робіт аспірантів і докторантів. Підготував 12 кандидатів і одного доктора наук.
Міжнародна робота
Приймає участь в організації та проведенні щорічного міжнародного семінару між НУБіП України та Університетом Вагенінген (Нідерланди) «Радіоактивність після Чорнобильської катастрофи та ядерна енергетика». Є членом бюро Наукової ради з радіобіології РАН, членом дисертаційної ради зі спеціальності радіобіологія при Всеросійському НДІ сільськогосподарської радіології та агроекології, членом редколегій двох міжнародних журналів, учасником багатьох міжнародних конференцій і симпозіумів за межами України.
Культурно-виховна робота
Виступає з лекціями перед різними  верствами населення і статтями в періодичній пресі з інформацією про біологічні та екологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, особливості способу життя на забруднених радіонуклідами територіях. На заняттях проводить роботу з формування у студентів сучасного енвайроменталітету.
Науково-організаційна робота
Є членом вчених рад університету і факультету, ради ветеранів університету, проблемної ради УкрНДІ сільськогосподарської радіології, дисертаційних рад в НУБіП України і Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності радіобіологія, членом Національної комісії з захисту населення від радіації при Верховній Раді, членом біологічної секції Комітету з присвоєння Державних премій в галузі науки і техніки України, членом редколегій семи наукових журналів, співголовою Радіобіологічного товариства України.
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015