Перелік спеціальностей

Спеціальності, денна форма; бакалавр (магістр ветеринарного спрямування)  

 
Структурний підрозділ
код
Спеціальність
(Освітня програма)
Перелік конкурсних предметів
за держзамовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб
Перелік конкурсних предметів тільки
за кошти фізичних та юридичних осіб
Ліцензований обсяг на 2018/2019 н.р. денна
Вартість 1 року   навчання у 2018 р. денна
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1
Українська мова і література
Українська мова та література
70
17940
2
Математика 
 Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або біологія
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1
Українська мова і література
Українська мова та література
175
17940
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або біологія
144
Теплоенергетика
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
17940
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або біологія
205
Лісове господарство
1
Українська мова і література
Українська мова та література
215
17940
2
Математика
Математика
3
Хімія або біологія
Біологія або іноземна мова
206
Садово-паркове господарство
1
Українська мова і література
 Українська мова та література
100
17940
2
Математика
Математика
3
Хімія або біологія
Біологія або іноземна мова
187
Деревообробні та меблеві технології
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
17940
2
Математика 
Математика
3
 Фізика або біологія
Фізика або іноземна мова
133
Галузеве машинобудування (Галузеве
машинобудування, Робототехнічні системи та комплекси)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
170
17940
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або біологія
192
Будівництво та цивільна інженерія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
17940
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або географія
275.03
Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
100
17940
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або іноземна мова
208
Агроінженерія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
200
17940
2
Математика 
Математика
3
Фізика або географія
Історія України або іноземна мова
075
 Маркетинг
1
Українська мова і література
Українська мова та література
60
20500
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
073
Менеджмент
1
Українська мова і література
Українська мова та література
150
20500
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
201
Агрономія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
220
18740
2
Біологія 
Біологія
3
Хімія або математика
Історія України або математика
203
1
Українська мова і література
Українська мова та література
60
18740
2
Біологія 
Біологія
3
 Хімія або математика
Історія України або математика
Факультет ветеринарної медицини
211
Ветеринарна медицина*
1
Українська мова і література
Українська мова і література
225
22990
2
Біологія
Біологія
3
Хімія або математика
Історія України або іноземна мова
212
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза*
1
Українська мова і література
Українська мова і література
50
22990
2
Біологія
Біологія
3
Хімія або математика
Історія України або іноземна мова
051
Економіка (Економіка підприємства)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
100
20500
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
072
Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
130
20500
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
071
Облік і оподаткування (Облік і аудит)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
150
20500
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
20500
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
101
Екологія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
100
18740
2
Біологія 
Біологія
3
Хімія або географія
Історія України або іноземна мова
162
Біотехнології та біоінженерія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
100
19880
2
Біологія 
Біологія
3
Хімія або математика
Історія України або іноземна мова
202
Захист і карантин рослин
1
Українська мова і література
Українська мова та література
75
18740
2
Біологія 
Біологія
3
Хімія або математика
Історія України або іноземна мова
193
Геодезія та землеустрій
1
Українська мова і література
90
19530
2
Математика
3
Географія або історія України
051
(Економічна кібернетика)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
30
20500
2
Математика 
Математика
3
 Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
051
(Цифрова економіка)
1
Українська мова і література
30
20500
2
Математика
3
Іноземна мова або географія
121
1
Українська мова і література
Українська мова та література
75
19530
2
Математика 
Математика
3
 Фізика або іноземна мова
Історія України або географія
122
1
Українська мова і література
Українська мова та література
75
19530
2
Математика 
Математика
3
 Фізика або іноземна мова
Історія України або географія
123
1
Українська мова і література
Українська мова та література
75
19530
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або географія
125
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
19530
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або географія
231
Соціальна робота
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
16230
2
Історія України 
Історія України
3
Іноземна мова або математика
Географія або біологія
035.
041
Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Англійська мова та друга іноземна)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
85
21470
2
Іноземна мова  
Іноземна мова
3
Історія України або географія
Біологія або математика
035.
043
Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Німецька мова та друга іноземна)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
30
21470
2
Іноземна мова  
Іноземна мова
3
Історія України або географія
Біологія або математика
291
1
Українська мова і література
Українська мова та література
95
21880
2
Іноземна мова
Іноземна мова
3
Історія України або математика
Біологія або географія
015.18
Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
16230
2
Біологія
Біологія
3
Хімія або іноземна мова
Історія України або географія
053
Психологія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
75
20940
2
Математика
Математика
3
Біологія або іноземна мова
Історія України або географія
061
Журналістика
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
21880
2
історія України
історія України
3
математика або іноземна мова
Біологія або географія
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
1
Українська мова і література
Українська мова та література
125
17940
2
Біологія 
Біологія
3
Хімія або математика
Історія України або географія
207
Водні біоресурси та аквакультура
1
Українська мова і література
Українська мова та література
75
17940
2
Біологія 
Біологія
3
 Хімія або математика
Історія України або географія
081
Право
1
Українська мова і література
Українська мова та література
160
21990
2
Історія України 
Історія України
3
Математика або іноземна мова
Біологія або географія
181
Харчові технології (Харчові технології; Технологія продуктів харчування оздоровчого призначення; Технологічна експертиза, якість та безпечність харчових продуктів)
1
Українська мова і література
150
17940
2
Математика
3
Хімія або біологія
241
1
Українська мова і література
Українська мова і література
90
16470
2
Іноземна мова
Іноземна мова
3
Географія або математика
Історія України або біологія
242
1
Українська мова і література
Українська мова і література
50
16470
2
Іноземна мова
Іноземна мова
3
Географія або математика
Історія України або біологія


 
Спеціальності, заочна форма; бакалавр 
 Структурний підрозділ
 
Спеціальність
(Освітня програма)
Перелік конкурсних предметів
за держзамовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб
Перелік конкурсних предметів тільки
за кошти фізичних та юридичних осіб
Ліцензований обсяг на 2018/2019 н.р.
Вартість 1 року   навчання у 2018 р.
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1
Українська мова і література
Українська мова та література
15
9650
2
Математика 
 Математика
3
 Фізика або іноземна мова
Історія України або біологія
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1
Українська мова і література
Українська мова та література
125
9650
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або біологія
205
Лісове госпо
дарство
1
Українська мова і література
Українська мова та література
200
11180
2
Математика
Математика
3
Хімія або біологія
Біологія або іноземна мова
206
Садово-паркове господарство
1
Українська мова і література
 Українська мова та література
60
11180
2
Математика
Математика
3
Хімія або біологія
Біологія або іноземна мова
187
Деревообробні та меблеві технології
1
Українська мова і література
Українська мова та література
100
11180
2
Математика 
Математика
3
 Фізика або біологія
Фізика або іноземна мова
133
Галузеве машинобудування
1
Українська мова і література
Українська мова та література
120
9650
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або біологія
192
Будівництво та цивільна інженерія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
9650
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або географія
275.03
Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
100
9650
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або іноземна мова
208
Агроінженерія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
200
9650
2
Математика 
Математика
3
Фізика або географія
Історія України або іноземна мова
075
Маркетинг
1
Українська мова і література
Українська мова та література
60
12320
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
073
Менеджмент
1
Українська мова і література
Українська мова та література
60
12320
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
201
Агрономія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
90
11180
2
Біологія 
Біологія
3
 Хімія або математика
Історія України або математика
203
1
Українська мова і література
Українська мова та література
30
11180
2
Біологія 
Біологія
3
 Хімія або математика
Історія України або математика
051
Економіка
(Економіка підприємства)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
80
12320
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
072
Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
90
12320
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
071
Облік і оподаткування (Облік і аудит)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
140
12320
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1
Українська мова і література
Українська мова та література
25
12320
2
Математика 
Математика
3
Іноземна мова або географія
Історія України або біологія
101
Екологія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
11180
2
Біологія 
Біологія
3
Хімія або географія
Історія України або іноземна мова
162
Біотехнології та біоінженерія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
12720
2
Біологія 
Біологія
3
Хімія або математика
Історія України або іноземна мова
202
Захист і карантин рослин
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
11180
2
Біологія 
Біологія
3
Хімія або математика
Історія України або іноземна мова
193
Геодезія та землеустрій
1
Українська мова і література
85
10790
2
Математика
3
Географія або історія України
121
1
Українська мова і література
Українська мова та література
25
10790
2
Математика 
Математика
3
 Фізика або іноземна мова
Історія України або географія
122
1
Українська мова і література
Українська мова та література
25
10790
2
Математика 
Математика
3
 Фізика або іноземна мова
Історія України або географія
123
1
Українська мова і література
Українська мова та література
25
10790
2
Математика 
Математика
3
Фізика або іноземна мова
Історія України або географія
231
Соціальна робота
1
Українська мова і література
Українська мова та література
50
10050
2
Історія України 
Історія України
3
Іноземна мова або математика
Географія або біологія
035.
041
Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Англійська мова та друга іноземна)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
5
12320
2
Іноземна мова
Іноземна мова
3
Історія України або географія
Біологія або математика
035.
043
Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Німецька мова та друга іноземна)
1
Українська мова і література
Українська мова та література
5
12320
2
Іноземна мова
Іноземна мова
3
Історія України або географія
Біологія або математика
291
1
Українська мова і література
Українська мова та література
5
12320
2
Іноземна мова
Іноземна мова
3
Історія України або математика
Біологія або географія
053
Психологія
1
Українська мова і література
Українська мова та література
25
12320
2
Математика
Математика
3
Біологія або іноземна мова
Історія України або географія
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
1
Українська мова і література
Українська мова та література
60
9650
2
Біологія 
Біологія
3
Хімія або математика
Історія України або географія
207
Водні біоресурси та аквакультура
1
Українська мова і література
Українська мова та література
75
9650
2
Біологія 
Біологія
3
 Хімія або математика
Історія України або географія
081
Право
1
Українська мова і література
Українська мова та література
90
13060
2
Історія України 
Історія України
3
Математика або іноземна мова
Біологія або географія
181
Харчові технології
1
Українська мова і література
50
9650
2
Математика
3
Хімія або біологія
242
1
Українська мова і література
Українська мова і література
40
11640
2
Іноземна мова
Іноземна мова
3
Географія або математика
Історія України або біологія
  

Ми знаємо все про вступ 

 

 Тел.: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08.   

Електронна пошта: [email protected] 

Facebook.com/vstupnubip

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)