Перелік спеціальностей

Спеціальності, денна форма; Бакалавр (магістр ветеринарного спрямування)

 

Структурний підрозділ

Спеціальність

(Спеціалізація)

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Ліцензований обсяг на 2016/2017 н.р.

Обсяг державного замовлення у 2017 році

Вартість 1 року   навчання у 2016 р.

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

українська мова і література

0,25

50

25

15800

математика 

0,4

 географія або історія України

0,2

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології, Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

українська мова і література

0,25

175

45

15800

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205 – Лісове господарство

українська мова і література

0,25

135

70

15800

математика

0,4

біологія або географія

0,2

206 – Садово-паркове господарство

українська мова і література

0,25

100

40

15800

математика

0,4

біологія або географія

0,2

187 – Деревообробні та меблеві технології

українська мова і література

0,25

40

10

15800

математика 

0,4

 географія або біологія

0,2

Факультет конструювання та дизайну

133 – Галузеве машинобудування

українська мова і література

0,25

170

45

15800

математика 

0,4

фізика або біологія

0,2

192 – Будівництво та цивільна інженерія

українська мова і література

0,25

50

20

15800

математика 

0,4

фізика або іноземна мова

0,2

Механіко-технологічний факультет

275 – Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

українська мова і література

0,25

100

25

15800

математика 

0,4

біологія або іноземна мова

0,2

208 – Агроінженерія

українська мова і література

0,25

200

40

15800

математика 

0,4

іноземна мова або біологія

0,2

Факультет аграрного менеджменту

075 – Маркетинг

українська мова і література

0,3

60

30

18050

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

073 – Менеджмент

українська мова і література

0,3

150

100

18050

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

Агробіологічний факультет

201 – Агрономія

українська мова і література

0,25

190

150

16500

біологія 

0,4

математика або географія

0,2

203 – Садівництво та виноградарство

українська мова і література

0,25

60

13

16500

біологія 

0,4

 математика або географія

0,2

Факультет ветеринарної медицини

211 – Ветеринарна медицина

українська мова і література

0,3

250

90

19360

біологія 

0,4

хімія або історія Україїни

0,2

212 – Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза

українська мова і література

0,3

50

10

19360

біологія 

0,4

хімія або історія Україїни

0,2

Економічний факультет

051 – Економіка (Економіка підприємства)

українська мова і література

0,3

100

38

18050

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

072 – Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

українська мова і література

0,3

130

40

18050

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

071 – Облік і оподаткування (Облік і аудит)

українська мова і література

0,3

150

55

18050

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

101 – Екологія

українська мова і література

0,25

75

50

16500

біологія 

0,4

хімія або математика

0,2

162 – Біотехнології та біоінженерія

українська мова і література

0,25

100

45

17500

біологія 

0,4

хімія або математика

0,2

202 – Захист і карантин рослин

українська мова і література

0,25

75

50

16500

біологія 

0,4

хімія або математика

0,2

Факультет землевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

українська мова і література

0,25

90

55

17200

математика

0,4

географія або історія України

0,2

Факультет інформаційних технологій

051 – Економіка (Економічна кібернетика)

українська мова і література

0,3

50

30

17200

математика 

0,4

 історія України або іноземна мова

0,2

121 – Інженерія програмного забезпечення

українська мова і література

0,3

50

13

17200

математика 

0,4

 іноземна мова або історія України

0,2

122 – Комп'ютерні науки 

українська мова і література

0,3

50

28

17200

математика 

0,4

 іноземна мова або історія України

0,2

123 – Комп'ютерна інженерія

українська мова і література

0,3

50

13

17200

математика 

0,4

фізика або іноземна мова

0,2

Гуманітарно-педагогічний факультет

231 – Соціальна робота

українська мова і література

0,3

50

20

14290

історія України 

0,4

іноземна мова або математика

0,2

035 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) Англійська мова та друга іноземна, Німецька мова та друга іноземна)

українська мова і література

0,3

50

20

18900

історія України

0,4

іноземна мова або математика

0,2

291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

українська мова і література

0,3

25

10

17500

історія України

0,4

іноземна мова або математика

0,2

015 – Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

українська мова і література

0,3

50

14290

історія України

0,4

іноземна мова або математика

0,2

053 – Психологія

українська мова і література

0,3

100

15800

історія України

0,4

іноземна мова або математика

0,2

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

українська мова і література

0,25

125

65

15800

біологія 

0,4

математика або історія України

0,2

207 – Водні біоресурси та аквакультура

українська мова і література

0,25

75

40

15800

біологія 

0,4

 математика або історія України

0,2

Юридичний факультет

081 – Право

українська мова і література

0,3

75

25

19360

історія України 

0,4

іноземна мова або математика

0,2

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

181 – Харчові технології

українська мова і література

0,25

100

45

15900

математика 

0,4

 хімія або біологія

0,2

ННІ післядипломної освіти

242 – Туризм

українська мова і література

0,3

25

10

14500

математика 

0,4

іноземна мова або історія України

0,2

 

Спеціальності, заочна форма; Бакалавр

 

Структурний підрозділ

Спеціальність

(Спеціалізація)

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Ліцензований обсяг на 2016/2017 н.р.

Мвксимальний обсяг державного замовлення у 2017 році

Вартість 1 року   навчання у 2016 р.

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

українська мова і література

0,25

35

0

8500

математика 

0,4

 географія або історія України

0,2

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології, Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

українська мова і література

0,25

125

5

8500

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

ННІ лісового і садово-паркового господарства

205 – Лісове господарство

українська мова і література

0,25

200

5

8500

математика

0,4

біологія або географія

0,2

206 – Садово-паркове господарство

українська мова і література

0,25

60

0

8500

математика

0,4

біологія або географія

0,2

187 – Деревообробні та меблеві технології

українська мова і література

0,25

40

0

8500

математика 

0,4

 географія або біологія

0,2

Факультет конструювання та дизайну

133 – Галузеве машинобудування

українська мова і література

0,25

120

3

8500

математика 

0,4

фізика або біологія

0,2

192 – Будівництво та цивільна інженерія

українська мова і література

0,25

50

0

8500

математика 

0,4

фізика або іноземна мова

0,2

Механіко-технологічний факультет

275 – Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

українська мова і література

0,25

100

0

8500

математика 

0,4

біологія або іноземна мова

0,2

208 – Агроінженерія

українська мова і література

0,25

200

0

8500

математика 

0,4

іноземна мова або біологія

0,2

Факультет аграрного менеджменту

075 – Маркетинг

українська мова і література

0,3

60

1

10850

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

073 – Менеджмент

українська мова і література

0,3

60

4

10850

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

Агробіологічний факультет

201 – Агрономія

українська мова і література

0,25

120

0

9500

біологія 

0,4

 математика або географія

0,2

203 – Садівництво та виноградарство

українська мова і література

0,25

30

9500

біологія 

0,4

 математика або географія

0,2

Економічний факультет

051 – Економіка (Економіка підприємства)

українська мова і література

0,3

80

1

10850

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

072 – Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

українська мова і література

0,3

90

2

10850

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

071 – Облік і оподаткування (Облік і аудит)

українська мова і література

0,3

140

0

10850

математика 

0,4

географія або історія України

0,2

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

101 – Екологія

українська мова і література

0,25

75

8

9850

біологія 

0,4

хімія або математика

0,2

162 – Біотехнології та біоінженерія

українська мова і література

0,25

50

0

11200

біологія 

0,4

хімія або математика

0,2

202 – Захист і карантин рослин

українська мова і література

0,25

50

7

9850

біологія 

0,4

хімія або математика

0,2

Факультет землевпорядкування

193 – Геодезія та землеустрій

українська мова і література

0,25

85

5

9500

математика

0,4

географія або історія України

0,2

Факультет інформаційних технологій

051 – Економіка (Економічна кібернетика)

українська мова і література

0,3

30

0

9500

математика 

0,4

 історія України або іноземна мова

0,2

121 – Інженерія програмного забезпечення

українська мова і література

0,3

50

0

9500

математика 

0,4

 іноземна мова або історія України

0,2

122 – Комп'ютерні науки 

українська мова і література

0,3

50

0

9500

математика 

0,4

 іноземна мова або історія України

0,2

123 – Комп'ютерна інженерія

українська мова і література

0,3

50

0

9500

математика 

0,4

фізика або іноземна мова

0,2

Гуманітарно-педагогічний факультет

231 – Соціальна робота

українська мова і література

0,3

50

4

8850

історія України 

0,4

іноземна мова або математика

0,2

035 – Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) Англійська мова та друга іноземна, Німецька мова та друга іноземна)

українська мова і література

0,3

25

0

10850

історія України

0,4

іноземна мова або математика

0,2

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

українська мова і література

0,25

60

5

8500

біологія 

0,4

математика або історія України

0,2

207 – Водні біоресурси та аквакультура

українська мова і література

0,25

75

2

8500

біологія 

0,4

 математика або історія України

0,2

Юридичний факультет

081 – Право

українська мова і література

0,3

115

0

11500

історія України 

0,4

іноземна мова або математика

0,2

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

181 – Харчові технології

українська мова і література

0,25

100

0

8500

математика 

0,4

 хімія або біологія

0,2

ННІ післядипломної освіти

242 – Туризм

українська мова і література

0,3

25

математика 

0,4

іноземна мова або історія України

0,2Ми знаємо все про вступ 

 Тел.: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08.  

Електронна пошта: [email protected]

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015