Стажування декана факультету ветеринарної медицини

21 січня 2016 року
Факультет ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ; Біологічний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Декан факультету ветеринарної медицини, проф. Цвіліховський М.І. 21 січня 2016 р. побував на стажуванні на факультеті ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ, а 22 січня 2016 р. – на біологічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка з метою поглиблення університетського співробітництва, вивчення кращого досвіду організації освітнього процесу, змісту фахової і практичної підготовки студентів, міжнародної діяльності в умовах реалізації Положень нового Закону України «Про вищу освіту».
З деканом, його заступниками та завідувачами кафедр факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ відбулася дискусія щодо врахування у навчальних планах і програмах підготовки лікаря ветеринарної  медицини щойно прийнятих Міжнародним Епізоотичним Бюро (МЕБ) рекомендацій, які доповнюють мінімальні компетенції випускників факультетів ветеринарної медицини у різних країнах і визначають високу якість національних Ветеринарних служб, що включає їх державну і приватну складові. Вказаний документ МЕБ використовується як інструмент для факультетів ветеринарної медицини країн-членів МЕБ при розробці навчальних планів і програм, що мають виконати студенти для досягнення стандартного рівня компетенцій.

Микола Іванович Цвіліховський з деканом факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ Івасенко Борисом Петровичем

У процесі стажування М. Цвіліховський перейняв досвід кафедр щодо фундаментальної і клінічної підготовки студентів та ознайомився з роботою клініки ветеринарної медицини на факультеті ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ.

У клініці ветеринарної медицини факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

На біологічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка відбулося ознайомлення з особливостями організації навчального процесу, роботи деканату, кафедр та віварію.
Налагоджені зв’язки з 4-ма кафедрами: вірусології, мікробіології, біохімії і фізіології. Досягнуто домовленостей щодо співпраці в освітній діяльності та виконанні наукових досліджень цих підрозділів із спорідненими кафедрами факультету ветеринарної медицини НУБіП України.

 

Заступник декана факультету ветеринарної медицини НУБіП України
В. Данілов


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)