Стажування декана факультету ветеринарної медицини

21 січня 2016 року
Факультет ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ; Біологічний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Декан факультету ветеринарної медицини, проф. Цвіліховський М.І. 21 січня 2016 р. побував на стажуванні на факультеті ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ, а 22 січня 2016 р. – на біологічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка з метою поглиблення університетського співробітництва, вивчення кращого досвіду організації освітнього процесу, змісту фахової і практичної підготовки студентів, міжнародної діяльності в умовах реалізації Положень нового Закону України «Про вищу освіту».
З деканом, його заступниками та завідувачами кафедр факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ відбулася дискусія щодо врахування у навчальних планах і програмах підготовки лікаря ветеринарної  медицини щойно прийнятих Міжнародним Епізоотичним Бюро (МЕБ) рекомендацій, які доповнюють мінімальні компетенції випускників факультетів ветеринарної медицини у різних країнах і визначають високу якість національних Ветеринарних служб, що включає їх державну і приватну складові. Вказаний документ МЕБ використовується як інструмент для факультетів ветеринарної медицини країн-членів МЕБ при розробці навчальних планів і програм, що мають виконати студенти для досягнення стандартного рівня компетенцій.

Микола Іванович Цвіліховський з деканом факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ Івасенко Борисом Петровичем

У процесі стажування М. Цвіліховський перейняв досвід кафедр щодо фундаментальної і клінічної підготовки студентів та ознайомився з роботою клініки ветеринарної медицини на факультеті ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ.

У клініці ветеринарної медицини факультету ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

На біологічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Шевченка відбулося ознайомлення з особливостями організації навчального процесу, роботи деканату, кафедр та віварію.
Налагоджені зв’язки з 4-ма кафедрами: вірусології, мікробіології, біохімії і фізіології. Досягнуто домовленостей щодо співпраці в освітній діяльності та виконанні наукових досліджень цих підрозділів із спорідненими кафедрами факультету ветеринарної медицини НУБіП України.

 

Заступник декана факультету ветеринарної медицини НУБіП України
В. Данілов


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій