Ректорат. Виїзні засідання розпочалися з Немішаєвського агротехнічного коледжу

27 жовтня 2015 року

     27 жовтня. Розпочалася цьогорічна практика виїзних засідань ректорату. Першою адресою 2015-2016 навчального року, куди він виїхав у повному складі, став Немішаєвський агротехнічний коледж.

    

     Людині, яка бувала тут ще якихось три, а то і два роки тому, відразу кидається в очі ті позитивні зміни, що сталися за останній час. Зокрема, нова трьохсотметрова пішохідна доріжка, яку облаштували спільно коледж і селищна рада. А під час оглядової екскурсії навчальним закладом господарі ознайомили членів ректорату з навчальною, матеріально-технічною і виробничою базами, навчальними корпусами та гуртожитками, їдальнею, бібліотекою, стадіоном, будинком культури і капличкою. Вони також побували в лабораторіях конярства, де їм продемонстрували денники і процедуру вигулу коней, та нетрадиційного птахівництва, де побачили технологію вирощування перепелів. До речі, ще взимку цих птахів було лише 500, а нині мають вже 1400. На колекційно-дослідному полі, яке також оглянув ректорат, представлені колекції зерняткових і кісточкових плодових дерев та ягідних кущів.

     Відкриваючи засідання, ректор університету Станіслав Ніколаєнко відзначив ті позитивні зміни в коледжі, які відбулися за останній рік. Виконано значний обсяг ремонтних робіт і реконструкцій, облаштовано територію, суттєво поліпшена і матеріальна база. Ректор зауважив, що у колективі відбувається злам свідомості: викладачі стали більш відповідально ставитися до своїх обов'язків і виконання завдань, які ставить перед ними держава. Революція в головах, в підходах до роботи – це те, що зараз вкрай потрібно. Період добрих слів напучувань закінчився, і держава вимагає від нас рішучого поліпшення якості навчання. Тому деканам, директорам потрібно посилювати, перш за все, дисципліну, а до науково-педагогічних працівників, які безвідповідально ставляться до своєї роботи, вживати засоби впливу в рамках діючого законодавства.

     Потому ректорат розглянув звіт директора Немішаївського агротехнічного коледжу Володимира Альохіна про стан і перспективи розвитку очолюваного ним закладу в рамках реалізації програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020». На сьогодні, як зазначив доповідач, у коледжі здобувають освіту 1718 осіб. Тут готують молодших спеціалістів за дев’ятьма спеціальностями з галузей рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, економіки, рибництва та аквакультури, фінансів і кредиту. А бакалаври навчаються за напрямами «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» і «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». Освітній процес забезпечують 173 педагогічних працівники, у тому числі 1 доктор і 12 кандидатів наук.

     Коледж активно співпрацює з факультетами ветеринарної медицини, тваринництва та водних біоресурсів, кафедрами університету. Але цим не обмежується. Налагоджена співпраця з НААН України, зокрема Інститутом рибного господарства, Інститутом розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, Інститутом картоплярства. Це сприяє належній ступеневій професійній та практичній підготовці. Для поліпшення останнього нинішні навчальні плани переорієнтовані на збільшення практичної компоненти. До того ж, кількість баз практик (а це і власні виробничі підрозділи, і передові підприємства), за словами директора, постійно зростає. У навчальному корпусі № 5 відкрито ветеринарну клініку, завершуються процес створення навчально-виробничого тваринницького комплексу, а при лабораторії конярства започаткована школа верхової їзди.

     Щодо перспектив коледжу. Колектив вивчає ринок праці і планує відкриття нових спеціальностей та робітничих професій, зокрема «Бджоляр», «Обвалювальник м’яса», «Озеленювач», «Плодоовочівник» та ін.

     Активно проводиться профорієнтаційна робота, ведеться пошук її нових форм, зазначив Володимир Альохін. З цією метою використовуються засоби масової інформації, соціальні мережі, створено інформаційний центр.

     Та коледж займається не тільки професійною підготовкою майбутніх фахівців. Невід’ємною складовою його діяльності є виробництво. З 849 гектарів землі, які належать коледжу, 710 – це сільськогосподарські угіддя. Саме на них заготовлюються корми, випасається худоба, вирощується плодово-овочева продукція тощо. Звісно, матеріально-технічна база потребує догляду, ремонту і, відповідно, – капіталовкладень, яких на сьогоднішній день обмаль. Проте значні об’єми роботи, зауважив він, виконуються власними силами. Так, завершено ремонт фасаду навчального корпусу № 3, їдальні, частково замінено водогінну систему, облаштовано приміщення приймальної комісії. Своє друге життя отримало кафе в гуртожитку № 4. І це далеко не все.

     Дбають у коледжі і про культурно-виховну та спортивно-масову роботу.

    

     Підсумовуючи звіт, Володимир Альохін озвучив основні завдання, які стоять перед колективом на поточний навчальний рік. Насамперед, слід підсилити кадри, удосконалити методику рейтингової оцінки роботи викладачів та розробити критерії коефіцієнту трудової участі, переглянути штатний розпис із коригуванням посадових інструкцій працівників коледжу для оптимізації виробництва та освітнього процесу. Розширити сферу підготовки фахівців можна шляхом відкриття нових спеціальностей та робітничих професій. Необхідно також збільшити кількість гуртків і спортивних секцій, активізувати міжнародну роботу. Слід продовжити ремонтні роботи, зокрема полагодити дахи, замінити вікна. Оскільки все це потребує значних капіталовкладень, маємо забезпечити надходження коштів до спеціального фонду від надання освітянських послуг і господарської діяльності. Аби збільшити урожайність, потрібно придбати необхідну кількість добрив, елітне насіння. У планах – модернізувати лабораторію з переробки плодово-ягідної та овочевої продукції тощо.

     Члени ректорату, оцінюючи діяльність коледжу, підготували ряд запитань. Проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша відмітив господарську роботу коледжу та поцікавився у директора відокремленого підрозділу, яким він бачить навчальний заклад за 5 років саме за його основною функцією - підготовкою кадрів. На що Володимир Ілліч відповів, що колектив поставив завдання зберегти і розширити підготовку за освітнім рівнем "бакалавр", зокрема з ветеринарії та агрономії. Перший проректор Ігор Ібатуллін запитав про стан профорієнтаційної роботі і прогноз на майбутній рік. Директор коледжу повідомив, що колектив розгорнув масову агітаційну роботу і має на меті заповнити ліцензований обсяг. Директор ННІ лісового і садово-паркового господарства Петро Лакида звернув увагу на можливі проблеми з підготовкою молодших спеціалістів і молодших бакалаврів та як планує коледж їх вирішувати. Володимир Альохін запевнив, що навчальний заклад буде розвиватися і боротися за робітничі професії і підготовку бакалаврів.

     Співдоповідачами виступили декан факультету ветеринарної медицини Микола Цвіліховський, який, як куратор цього відокремленого підрозділу, відзначив появу системності в роботі колективу, активізацію співпраці з університетом та запропонував схвалити звіт. Начальник навчального відділу Оксана Зазимко акцентувала увагу на необхідності збереження статусу коледжу. А для цього потрібно розширювати підготовку бакалаврів, зокрема з економічних спеціальностей. Ігор Ібатуллін зазначив, що колектив налаштований на позитив. У центрі його діяльності має бути студент, учень, тому максимальна увага повинна приділятися навчальній і виховній роботі, закликав кураторів відокремлених підрозділів, завідувачів кафедр, викладачів надавати усю необхідну допомогу коледжам і інститутам.

      Ректорат схвалив звіт директора коледжу Володимира Альохіна.

    Про організацію профорієнтаційної роботи на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології доповів декан Микола Доля. Наразі профорієнтацією охоплено школярів, їхніх батьків та студентів коледжів. Вона, як зазначив доповідач, відзначається різноплановістю форм і методів. Йдеться про інформування через офіційний сайт університету, інтернет мережу, соціальні мережі, проведення конкурсів тощо. На факультеті запроваджений щотижневий моніторинг цього питання. І головне, що тут зважають не лише на кількісні показники, а й якісні. Залучені до проведення профорієнтаційних заходів також випускники та студенти факультету. Тісною у цьому напрямку є співпраця з радою роботодавців, регіональними центрами зайнятості, Малою академією наук.

     Потім Микола Доля зупинився на профорієнтаційній роботі за конкретними галузями та спеціальностями. Серед пропозицій, спрямованих на її поліпшення, він назвав розробку концепції профорієнтації органами студентського самоврядування та відновлення підготовки фахівців-техніків із захисту та карантину рослин у Немішаївському агротехнічному коледжі, Бобринецькому технікумі ім. В.Порика БНАУ, Заліщицькому аграрному коледжі ім. Є. Храпливого, Боярському коледжі екології і природних ресурсів.

     Ігор Ібатуллін у своєму виступі зазначив, що доповідь декана носила декларативний характер, а потрібна конкретика і результати роботи. Оксана Зазимко запропонувала на наступній нараді деканів визначитися з датою проведення Дня відкритих дверей в листопаді.

 

     Наступним питанням порядку денного стали результати соціологічного опитування студентів, які представила Оксана Зазимко. Електронні анкети заповнили майже 1200 осіб, а паперові – понад 480. Найактивніше взяли участь студенти факультетів аграрного менеджменту, землевпорядкування та захисту рослин, біотехнологій та екології. Найменш активні - факультетів конструювання та дизайну, механіко-технологічного та ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження. Серед найгостріших проблем навчального процесу студенти назвали матеріально-технічну базу, недостатність практичних занять. У їхньому житті найбільшими проблемами є умови проживання, нестача грошей і перспективи працевлаштування. Третина студентів не задоволена якістю харчування в їдальнях, не відчуває власної відповідальності за санітарний стан в кімнатах гуртожитків. Також студентська молодь визначила головними джерелами отримання інформації про діяльність університету соціальні мережі, старост груп і офіційний сайт вишу. Висловлено численну кількість побажань ректорату, деканатам і директоратам, які будуть проаналізовані і враховані в подальшій роботі.

     Пропозицію внести в розклад годину спілкування з наставниками груп, яка була підтримана ректоратом, вніс Петро Лакида. Віднині ця година увійде до розкладу занять.

     Учений секретар Оксана Барановська ознайомила членів ректорату з планом основних заходів на листопад. Він буде насичений міжнародними науковими і практичними студентськими конференціями, спортивними і культурними заходами. Засідання вченої ради в листопаді також пройде не в залі її засідань, а на базі факультетів захисту рослин, біотехнологій та екології і агробіологічному. 13 листопада відбудуться урочисті збори, присвячені Дню працівника сільського господарства. А 17 листопада відзначатиметься Міжнародний день студентів, до якого будуть приурочені загальноуніверситетський та факультетські заходи.

     Завідувач музею університету Людмила Лановюк представила концепцію створення Музею сільського господарства України. На початковому етапі вона передбачає формування експозицій на факультетах і в ННІ, присвячених спеціальностям, їх виникненню і розвитку. Згодом, зібрані разом, вони і складуть основу Музею сільського господарства України. Як виокремив ректор, до кінця тижня мають будуть визначені відповідальні від факультетів та ННІ. Спільно з фахівцями університетського музею вони складуть групу, яка в короткий термін повинна розробити практичний план роботи. Ректорат схвалив цю концепцію. А як вона втілиться в життя, залежить лише від нас з вами.


Валентин Обрамбальський

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook