Кафедра економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка

Навчально-методичне забезпечення

 Методичні розробки

 1. Суліма Н.М., Гуцул Т.А. Економіка сільського господарства. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни та контролю знань студентів економічних спеціальностей (з.ф. навчання)
 2. Гуцул Т.А., Суліма Н.М., Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. Економіка і підприємство, менеджмент. Розділ «Економіка». Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу та самоперевірки знань студентами агрономічних спеціальностей
 3. Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., Степасюк Л.М..Робочий зошит для виконання практичних занять з курсу «Економіка підприємства»
 4. Чалий А.А., Герасимчук Н.А., Куцеконь Л.О.. Технологічні карти по виробництву продукції тваринництва. НДГ «Ворзель»
 5. Економіка сільського господарства: Методичні вказівки по вивченню курсу і завдання для виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання напрямів галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво», 2011р. / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., Степасюк Л.М., Величко О.В. – К.: НУБіПУ, 2011. 2,8 у.д.а
 6. Економіка підприємства: Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу студентами заочної форми навчання напрямів галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво», 2011р. / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., Степасюк Л.М., Величко О.В. – К.: НУБіПУ, 2011. 2,5 у.д.а
 7. Індивідуальні завдання для самостійної роботи і тести для контролю знань з курсу «Економіка підприємства» для студентів з галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., Степасюк Л.М., Величко О.В. – К.: НУБіПУ, 2011. 4,7 у.д.а.
 8. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Економіка сільського господарства» для підготовки бакалаврів напрямів галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво» » / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., Степасюк Л.М., Величко О.В. – К.: НУБіПУ, 2011. 1,7 у.д.а.
 9. Економіка підприємства (у питаннях і відповідях): Навч. посібник / Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., Степасюк Л.М. - К. : "Аграр Медіа Груп", НУБіП України, 2011р., 174с.
 10. Методические указания к написанию курсовых работ из экономики сельского хозяйства для студентов аграрных высших учебных заведений направлений отрасли знаний 0305 – «Экономика и предпринимательство» // Степасюк Л.М., Величко О.В. – К.: НУБиП Украины, 2011. – 96 с. 6 у.д.а.
 11.  Методические указания к выполнению программы производственной практики для студентов аграрных высших учебных заведений направлений отрасли знаний 0305 – «Экономика и предпринимательство» » // Степасюк Л.М., Величко О.В. – К.: НУБиП Украины, 2011. 1,3 у.д.а.
 12. Rogach S.M., Kutsekon L.O. Advanced cource of economics of natural resources using. Metodological recommendations, 2011р.
 13. Ільків Л.А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Економіка природокористування" для студентів факультету аграрного менеджменту,VIP-Прінт, 2011р. - 3,5 др.арк.
 14. Ільків Л.А. Тестові завдання з економіки природокористування для самостійної роботи та контролю знань студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки фахівців: «Економіка і підприємництво»,Менеджмент», VIP-Прінт, 2011р.
 15. Збарський В.К., Величко О.В. Економіка підприємства: Робочий зошит для виконання практичних занять студентами напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 2014р.
 16. Збарський В.К. Методичні вказівки до вивчення курсу «Актуальні проблеми аграрної економіки» магістрами спеціальності «Економіка підприємства», 2014р.
 17. Збарський В.К. Магістерська робота: методичні рекомендації до написання та оформлення (для студентів спеціальності «Економіка підприємства»), 2014 р.
 18. Збарський В.К. Актуальні проблеми аграрної економіки. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять магістрами спеціальності «Економіка підприємства», 2014р.
 19. Збарський В.К. Робочий зошит для виконання практичних завдань з курсу«Економікааграрного сектору» магістрами спеціальності «Економіка підприємства», 2014 р.
 20. Збарський В.К. Економіка аграрного сектору. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для магістрів спеціальності «Економіка підприємства» за програмою «Економіка аграрного сектору» для всіх форм навчання, 2014 р.
 21. Збарський В.К. Магістерська програма «Економіка аграрного сектору» (спеціальність «Економіка підприємства»). Індивідуальні завдання для самостійної роботи магістрів у аудиторії під керівництвом викладача, 2014р.
 22. Степасюк Л.М., Величко О.В. Економіка і фінанси підприємства: Робочий зошит для виконання практичних занять студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 2014 р.
 23. Степасюк Л.М., Величко О.В. Економіка підприємства: Робочий зошит для виконання практичних занять студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», 2014 р.
 24. Степасюк Л.М., Величко О.В., Куцеконь Л.О. Економіка підприємства (конспект лекцій) для студентів галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», 2014р.
 25. Степасюк Л.М., Величко О.В., Куцеконь Л.О. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з курсу «Економіка підприємства» для студентів галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», 2014 р.
 26. Степасюк Л.М., Величко О.В., Куцеконь Л.О. Економіка підприємства: методичні вказівки для самостійного вивчення курсу студентами заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», 2014 р.
 27. Степасюк Л.М. Робочий зошит з курсу «Економіка сільського господарства» для виконання практичних занять студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», 2014 р.
 28. Величко О. В. Робочий зошит з курсу «Економіка сільського господарства» для виконання практичних занять студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»
 29. Степасюк Л.М., Величко О.В., Куцеконь Л.О. Економіка сільського господарства: методичні вказівки для самостійного вивчення курсу студентами заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», 2014 р.
 30. Степасюк Л.М., Величко О.В., Куцеконь Л.О. Тести-завдання для самостійної роботи з вивчення курсу «Економіка сільського господарства» для студентів галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», 2014 р.
 31. Збарський В.К., Мацибора В.І., Величко О.В., Авраменко Т.П. Методичні вказівки до написання курсових робіт з економіки сільського господарства для студентів аграрних вищих навчальних закладів напрямів галузі знань 0305 – «Економіка та підприємництво», 2014 р.
 32. Степасюк Л.М., Суліма Н.М., Величко О.В. Конспект лекцій з економіки сільського господарства для студентів напряму підготовки 0306 – «Менеджмент адміністрування», 2014р.
 33. Чалий А.А., Герасимчук Н.А. Робочий зошит «Agriculture Economics» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»,2014р.
 34. Гуцул Т.А. Робочий зошит для виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки «Агрономія» Економіка і підприємництво, менеджмент (розділ «Економіка»), 2014 р.
 35. Гуцул Т.А. Робочий зошит для виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки «Біотехнологія». Економіка і організація біотехнологічної промисловості, 2014 р.
 36. Гуцул Т.А.,Рогач С.М., Суліма Н.М. Наукове видання «Актуальні проблеми економіки сільського господарства», 2014 р.
 37. Рогач С.М., Гуцул Т.А. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу «Економіка природокористування», 2014 р.
 38. Ільків Л.А. Економіка природокористування Метод рекомендації до вивчення курсу для студентів економічних спеціальностей ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, 2014 р.
 39. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Економічні і фінансові ризики". Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. ЦП КОМПРИНТ. К. 2019. 56 с.
 40. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків" для студентів економічних спеціальностей. Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. ЦП КОМПРИНТ. К. 2019. 35 с.
 41. Методичні вказівки з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності
  051 «Економіка (Економічна кібернетика)». - К.: ЦП "Компринт". - 2019. Мірзоєва Т.В. Томашевська О.А. 
 42. Регіональна економіка. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, розв’язування задач та виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» - К.: ЦП "Компринт". - 2019.  Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook