Кафедра економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка

Науково-дослідна робота

 Наукова робота

  З 2006 р. на кафедрі велось наукове дослідження з теми: «Ефективність використання ресурсного потенціалу сільського господарства в контексті сталого розвитку».
  На період 2012-2017 рр. проблемною темою дослідження кафедри є «Конкурентоспроможність організаційно-правових форм господарювання на селі в умовах глобалізації».

У 2018 р. започатковано наукове дослідження з ініціативної теми "Економічна ефективність виробництва нішових сільськогосподарських культур"

         Кожний із членів кафедри крім того веде ініціативну роботу з проблем дисертаційного дослідження.
- Забезпечення конкурентоспроможності молочного скотарства в умовах інноваційного розвитку
- Інституціональне забезпечення аграрного природокористування в умовах євроінтеграції
- Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах України
- Трудові ресурси та формування ринку робочої сили в аграрному секторі економіки
- Економічна ефективність виробництва і формування ринку молока
- Інституційні засади розвитку підприємництва
- Еколого-економічні проблеми природокористування
- Земельно-ресурсний потенціал та проблеми його використання
- Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств

      За період діяльності кафедри видано понад 40 підручників і посібників з грифом Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики та продовольства України.
        На кафедрі нині працюють: 1 професор, 9 доцентів.

   За час існування кафедри закінчили аспірантуру і успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 168 осіб, з них 9 іноземних громадян, які одержали науковий ступінь доктора філософії (з економіки). Окрім цього, 15 здобувачів захистили докторські дисертації, серед них викладачі кафедри Л.І. Касьянов, В.П. Мертенс, П.П. Руснак, А.А. Горніцький.

Нині наукову роботу здійснюють – 3 аспіранти та 2 здобувачі.

Тематика наукових досліджень аспірантів кафедри:
                      

 
Аспіранти
Якимовська А.В.
д.е.н., проф Рогач С.М.
Інституційне забезпечення ефективного та раціонального використання земельних ресурсів в аграрній сфері
   
   
   
   
Лопанчук А.А.
к.е.н., доц. Степасюк Л.М.
Формування ефективного виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся
Здобувачі:
Муска К.К.
д.е.н., проф Рогач С.М.
Економічні засади раціонального використання рекреаційно-туристичних територій
   

 

За останні роки видано монографії:

 

 1. Збарський В.К. Розвиток дрібнотоварного сектору у сільських поселеннях України: монографія. - К.: ИННЦІАЕ, 2011. - 654 с.;
 2. Збарський В.К. Особисті селянські господарства - основа формування малого підприємництва на селі: Наукова доповідь. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 106 с.;
 3. Збарський В.К. Дрібнотоварний приватний аграрний уклад: теорія, практика, перспективи розвитку. Монографія. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012р., 612с.
 4. Герасимчук Н.А. Організація виробництва: Навч.посібник (гриф МОН) - Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, Житомир, 2009 - 14,2 др.арк.
 5. Величко О.В., Єрмаков О.Ю. Формування і ефективність використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах. Монографія. К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010р.
 6. Штимак І.В. Соціально-економічні умови розвитку селянських домогосподарств: Монографія за ред. професора В.К. Збарського – К.: ННЦ ІАЕ, 2011.- 265 с.
 7. Збарський В.К. Забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств - К.: ННЦ ІАЕ, 2014.
 8. Діброва А.Д., Андрієвський В.Є, Янчевський Р.В. Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах Єароінтеграції – К.:Національний університет біоресурсів і природокористування України.,2014.
 9. Кулаєць М.М., Куцеконь Л.О. Розвиток підприємств бурякоцукрового підкомплексу на інноваційних засадах-К.:ЦП «Компринт», 2014.
 10. Збарський В. К., Талавиря М. П. Ефективність галузі свинарства та формування конкурентоспроможності її продукції: – К.: Вид-во ПП Лисенко, 2015.
 11. Рогач С.М. Економічні засади виробництва нішових сільськогосподарських зернових і зернобобових культур. Монографія. С.М. Рогач, Л.А. Ільків, Т.В. Мірзоєва, Л.М. Степасюк, О.А. Томашевська. Київ.ЦП КОМПРИНТ. 2019. 398 с. 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook