Вчена рада підбила підсумки вступної кампанії 2023 та внесла зміни до графіку освітнього процесу

27 вересня 2023 року
  27 вересня 2023 року під головуванням Станіслава Ніколаєнка відбулося засідання вченої ради університету. Традиційно перед початком розгляду питань порядку денного ректор вручив атестати доцента та професора науково-педагогічним працівникам, дипломи докторів філософії, подяки Міністерства освіти і науки України членам журі конкурсів Малої академії наук України.

  Ректор Станіслав Ніколаєнко коротко представив здобутки колективу за минулий місяць. За результатами вступної кампанії маємо рекорд – чисельність студентів сягнула понад 20,5 тисяч осіб. Що свідчить про високу якість освіти, авторитет колективу та обраний нами курс розвитку. Протягом серпня-вересня проведені зустрічі керівництва з першокурсниками, Школа першокурсника, Школа педагогічної майстерності. Триває освітній процес, який побудований на принципі максимального залучення студентів на очну форму. Для першокурсників організований вирівнювальний семестр. Стартувала робота підготовчих курсів до вступу в університет. Маємо досягнення в спорті, національно-патріотичному вихованні. Підготовлено понад 80 проектів наукових досліджень для участі в конкурсі-відборі на державне фінансування. Понад 100 осіб пройшли міжнародні програми стажування за кордоном. Завершені підготовчі польові роботі в навчально-дослідних господарствах, за поліпшення погодних умов буде проведена посівна кампанія.
 
 
 
  Наукову доповідь за темою «Сучасна репродуктивна біотехнологія як елемент інтенсивного післявоєнного відновлення тваринництва України» представив доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин Віталій Ковпак. Науковий доробок викликав жваву дискусію, участь в який взяли професори Олег Мельник, Світлана Прилуцька, Лідія Шинкарук.
 
 
 
 
  Про результати вступної кампанії 2023 доповів відповідальний секретар приймальної комісії Сергій Ковалевський. Незважаючи на воєнний стан, вступна кампанія в університеті пройшла на високому організаційному рівні. Цьому сприяла чітка організація роботи ректорату, приймальної комісії, деканів факультетів, директорів інститутів, завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників університету. Доповідач сконцентрував увагу на викликах, які несла в собі вступна кампанія у цей воєнний рік. Перше. Не враховано при розрахунку конкурсного балу документи про раніше здобуту освіту, що, на нашу думку, є недопустимим, оскільки намагання навчатися на «відмінно», а також у час війни отримувати високі результати мало б бути визначальною складовою конкурсного балу вступника. Друге. Введено один широкий конкурс, в якому приймали участь випускники шкіл і коледжів, що є не прийнятним враховуючи рівень їх підготовки, що і підтвердилось під час надання рекомендацій на бюджет, коли у спільному конкурсі випускники коледжів отримали вдвічі менший обсяг державного замовлення від максимально можливого. Третє. Для здобуття освітнього ступеня магістр обов’язковим у 2023 році було складання тесту з іноземної мови та тесту загальних навчальних компетентностей для усіх спеціальностей без винятку.
  Разом з тим, наш університет серед закладів вищої освіти у порівнянні з минулим роком додав 17% від кількості поданих заяв. За кількістю поданих заяв НУБіП увійшов до десятки кращих університетів держави, зайнявши 9 місце по Україні, та 5 по місту Києву. За підсумками вступної кампанії ми отримали на широкому конкурсі 1627 місць державного замовлення.
  Найбільший обсяг державного замовлення у цьому році отримали в університеті такі спеціальності: агрономія, ветеринарна медицини, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, агроінженерія, лісове господарство, захист і карантин рослин, геодезія та землеустрій, харчові технології та галузеве машинобудування.
  За результатами цьогорічного набору вступників на програми підготовки бакалаврів на денну і заочну форми здобуття освіти прийнято 4162 особи, що на 642 студента більше від минулого року. З найбільшим конкурсним балом зараховані вступники на спеціальності агрономія, водні біоресурси та аквакультура, фінанси, банківська справ, страхування та фондовий ринок, маркетинг та професійна освіта, які мали високі результати НМТ. В отримання результату цьогорічної вступної кампанії зробило підготовче відділення. Із 211 слухачів підготовчого відділення 132 стали студентами університету, з яких на місця державного замовлення зараховано 100 слухачів.
  За результатами вступної кампанії 2023 року до базового закладу університету на програми підготовки магістрів на денну і заочну форми здобуття освіти прийнято 3074 особи, що на 70 магістрів більше минулого року, у тому числі 785 за державним замовленням.
  Вступна кампанія поточного року була успішною також для відокремлених підрозділів університету. Право навчатись на місцях за державним замовленням на базі 9 класів вибороли 1674 вступника. Успішно здійснено набір студентів за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Зараховано 3171 першокурсник, що на 448 осіб більше порівняно з 2022 роком. Найбільша кількість зарахованих на освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» у таких коледжах – Рівненський, Немішаївський, Мукачівський та Бережанський фаховий коледж.
  Позитивний внесок щодо набору студентів заочної форми здобуття освіти мають робити міжкафедральні навчальні лабораторії університету. З кожним роком кількість таких лабораторій збільшується. У 2020 році їх було 9, а з 2022 року їх стало 11. Порівняно з минулим роком на 154 особи більше зараховано до міжкафедральних навчальних лабораторій.
  Упродовж 2022-2023 рр. порівняно з 2021 роком значно підвищився інтерес вступників до навчання в аспірантурі з 126 до 328 осіб. У 2023 році найбільша кількість аспірантів вступили на освітньо-наукові програми економічного факультету, факультету аграрного менеджменту, захисту рослин, біотехнологій та екології та інституті лісового і садово-паркового господарства. До аспірантури університету вступили випускники із 71 закладу вищої освіти.
  Підсумовуючи, Сергій Ковалевський зазначив, що факультети та ННІ повинні зробити правильні висновки з уроків цьогорічної вступної кампанії і, незважаючи на воєнний стан, розпочати з сьогоднішнього дня профорієнтаційну роботу. Завданням на поточний навчальний рік передусім є якісна підготовка та проведення вступної кампанії у 2024 році, а це: професійна орієнтація вступників; проведення Всеукраїнських олімпіад НУБіП України; набір на консультаційно-підготовчі курси; підготовка і розповсюдження рекламних матеріалів, буклетів; проведення Днів відкритих дверей, особливо поза межами університету для більш глибокої орієнтації вступників; координація діяльності усіх підрозділів університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору.
 
 
 
  За пропозицією ректорату, яку озвучив начальник відділу аспірантури Віталія Вакуленка, вчена рада внесла зміни до положень про підготовку докторів філософії в університеті в частині надання академічних відпусток.
  У зв’язку з наявністю певного фінансування вчена рада переглянула ліміт стипендіатів та збільшила його до 35%. Вчена рада таємним голосуванням присвоїла вчені звання доцента та професора нашим колегам. Також вчена рада створила Центр законодавчих ініціатив, який здійснюватиме моніторинг та вироблятиме пропозиції на законодавчі ініціативи парламенту.
  Пропозиції навчально-методичної ради озвучив проректор з наукової та інноваційної роботи Вадим Кондратюк. Зокрема, вчена рада схвалила до друку навчально-методичну, наукову література і періодику. Також вчена рада внесла зміни в структуру низки факультетів та ННІ щодо оптимізації мережі лабораторій. Були утворені разові вчені ради, затверджені та уточнені теми дисертаційних досліджень. Вчена рада висунула науково-педагогічних працівників університету на стипендії та премії.
 
 
 
   Під час засідання пройшло опитування членів вченої ради щодо оцінки діяльності колективу в поточному році. Так, понад 97% опитаних вважають позитивною роботу ректорату, вченої ради та ректора. Більше 83% ствердно відповіли на питання щодо переобрання ректора, 8% не визначилися. Також члени вченої ради в анкетах вказали побажання до керівництва університету з поліпшення освітнього процесу, наукових досліджень, господарських та організаційних питань. Ректор Станіслав Ніколаєнко у заключному слові подякував колективу за плідну роботу та наголосив, що вибори ректора наступного року пройдуть згідно діючого законодавства, не допускаючи свавілля і дестабілізації діяльності університету.

Пресслужба 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook