Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь «Бакалавр»


...для здобуття освітнього ступеня «Магістр»  за спорідненою спеціальністю

Споріднені спеціальності (напрями підготовки) освітнього ступеня «Бакалавр»

Спеціальності (Освітні програми) освітнього ступеня «Магістр»

Назва

Код

Код

Назва

 

Філологія

6.020303

035.04

Філологія (германські мови та літератури (переклад)) (Англійська мова та друга іноземна мова)

 

Філологія (германські мови та літератури (переклад)) (Німецька мова та друга іноземна мова))

 

Економічна теорія

6.030501

051

Економіка (Економіка підприємства)

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Прикладна економіка)

 

Економічна кібернетика

6.030502

 

Міжнародна економіка

6.030503

 

Економіка підприємства

6.030504

 

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

 

Прикладна статистика

6.030506

 

Фінанси і кредит

6.030508

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

 

Облік і аудит

6.030509

 

Фінанси і кредит

6.030508

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

 

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

073

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Менеджмент (Дорадництво)

 

Менеджмент

6.030601

 

Маркетинг

6.030507

075

Маркетинг

 

Економіка підприємства

6.030504

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність)

 

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

 

Маркетинг

6.030507

 

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

 

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

 

Побутове обслуговування

6.140102

 

Правознавство

6.030401

081

Право

 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

101

Екологія (Екологічний контроль та аудит)

 

Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

 

Інформатика

6.040302

122

Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)

Комп’ютерні науки (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)

 

Комп’ютерні науки

6.050101

 

Системна інженерія

6.050201

 

Машинобудування

6.050503

133

Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

 

Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

 

Електротехніка та електротехнології

6.050701

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика сільськогосподарського виробництва)

 

Електромеханіка

6.050702

 

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

 

Системна інженерія

6.050201

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами)

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

 

Мережі та системи поштового зв’язку

6.050904

 

Приладобудування

6.051003

 

Метрологія та інформаційно- вимірювальні технології

6.051001

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

 

Метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

 

Приладобудування

6.051003

 

Оптотехніка

6.051004

 

Біотехнологія

6.051401

162

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)

 

Харчові технології та інженерія

6.051701

181

Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса)

 

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

6.051702

Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів)

 

Деревооброблювальні технології

6.051801

187

Деревообробні та меблеві технології

 

Будівництво

6.060101

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

 

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

193

Геодезія та землеустрій

 

Агрономія

6.090101

201

Агрономія (Агрономія)

 

Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство)

 

Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур)

 

Агрономія

6.090101

203

Садівництво та виноградарство

 

Захист рослин

6.090105

202

Захист і карантин рослин (Захист рослин)

 

Захист і карантин рослин (Карантин рослин)

 

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

6.090102

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

205

Лісове господарство (Лісове господарство)

 

Лісове господарство (Мисливське господарство)

 

Лісозаготівля

6.090104

205

Лісове господарство (Лісове господарство)

 

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

206

Садово-паркове господарство

 

Водні біоресурси та аквакультура

6.090201

207

Водні біоресурси та аквакультура

 

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

208

Агроінженерія

 

Ветеринарна медицина

6.110101

211

Ветеринарна медицина

 

212

Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза

 

Соціальна педагогіка

6.010106

231

Соціальна робота

 

Соціальна робота

6.130102

 

Транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

274

Автомобільний транспорт

 

Автомобільний транспорт

6.070106

 

Транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті)

 

 

...для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за іншою (неспорідненою) спеціальністю

 

Неспоріднені спеціальності (напрями підготовки)

освітнього ступеня «Бакалавр»

Спеціальності (Освітні програми) освітнього ступеня «Магістр»

Назва

Код

Код

Назва

 

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

011

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

 

Соціальна допомога

6.130101

035.04

Філологія (германські мови та літератури (переклад))

(Англійська мова та друга іноземна мова, Німецька мова та друга іноземна мова)

 

Дошкільна освіта

6.010101

 

Початкова освіта

6.010102

 

Технологічна освіта

6.010103

 

Професійна освіта (за профілем)

6.010104

 

Корекційна освіта (за нозологіями)

6.010105

 

Соціальна педагогіка

6.010106

 

Фізичне виховання

6.010201

 

Спорт

6.010202

 

Здоров’я людини

6.010203

 

Культурологія

6.020101

 

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

 

Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020103

 

Народна художня творчість

6.020104

 

Документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

 

Менеджмент соціокультурної діяльності

6.020106

 

Театральне мистецтво

6.020201

 

Хореографія

6.020202

 

Кіно-, телемистецтво

6.020203

 

Музичне мистецтво

6.020204

 

Образотворче мистецтво

6.020205

 

Реставрація творів мистецтв

6.020206

 

Дизайн

6.020207

 

Декоративно-прикладне мистецтво

6.020208

 

Естрадно-циркове мистецтво

6.020209

 

Фотомистецтво

6.020210

 

Філософія

6.020301

 

Історія

6.020302

 

Богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)

6.020304

 

Соціологія

6.030101

 

Психологія

6.030102

 

Практична психологія

6.030103

 

Політологія

6.030104

 

Міжнародні відносини

6.030201

 

Міжнародне право

6.030202

 

Міжнародні економічні відносини

6.030203

 

Міжнародна інформація

6.030204

 

Країнознавство

6.030205

 

Міжнародний бізнес

6.030206

 

Журналістика

6.030301

 

Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

 

Видавнича справа та редагування

6.030303

 

Правознавство

6.030401

 

Правоохоронна діяльність

6.030402

 

Побутове обслуговування

6.140102

 

Туризм

6.140103

 

Електротехніка та електротехнології

6.050701

 

Агрономія

6.090101

 

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

6.090102

 

Лісове та садово-паркове господарство

6.090103

 

Захист рослин

6.090105

 

Водні біоресурси та аквакультура

6.090201

 

Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

 

Ветеринарна медицини

6.110101

 

Менеджмент

6.030601

 

Маркетинг

6.030507

 

Економіка підприємства

6.030504

 

Фінанси і кредит

6.030508

 

Облік і аудит

6.030509

 

Біологія

6.040102

 

Приладобудування

6.051003

 

Прилади

6.0909

 

Маркетинг

6.030507

051

Економіка (Економіка підприємства)

Економіка (Економічна кібернетика)

 

Фінанси і кредит

6.030508

 

Облік і аудит

6.030509

 

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

 

Менеджмент

6.030601

 

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

051

Економіка (Прикладна економіка)

 

Економічна теорія

6.030501

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

 

Економічна кібернетика

6.030502

 

Міжнародна економіка

6.030503

 

Економіка підприємства

6.030504

 

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

 

Прикладна статистика

6.030506

 

Маркетинг

6.030507

 

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

 

Економічна теорія

6.030501

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

 

Економічна кібернетика

6.030502

 

Міжнародна економіка

6.030503

 

Економіка підприємства

6.030504

 

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

 

Прикладна статистика

6.030506

 

Маркетинг

6.030507

 

Облік і аудит

6.030509

 

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

 

Менеджмент

6.030601

 

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

073

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Менеджмент (Дорадництво)

 

Економічна теорія

6.030501

075

Маркетинг

 

Економічна кібернетика

6.030502

 

Міжнародна економіка

6.030503

 

Економіка підприємства

6.030504

 

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

 

Прикладна статистика

6.030506

 

Фінанси і кредит

6.030508

 

Облік і аудит

6.030509

 

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

 

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(Біржова діяльність)

 

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

081

Право

 

Хімія

6.040101

101

Екологія

 

Біологія

6.040102

 

Географія

6.040104

 

Біотехнологія

6.051401

 

Харчові технології та інженерія

6.051701

 

Агрономія

6.090101

 

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

 

Захист рослин

6.090105

 

Водні біоресурси та аквакультура

6.090201

 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

122

Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)

 

Системний аналіз

6.040303

 

Комп’ютерна інженерія

6.050102

 

Програмна інженерія

6.050103

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

 

Мікро- та наносистемна техніка

6.050801

 

Телекомунікації

6.050903

 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

122

Комп’ютерні науки (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)

 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

 

Системний аналіз

6.040303

 

Комп’ютерна інженерія

6.050102

 

Програмна інженерія

6.050103

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

 

Мікро- та наносистемна техніка

6.050801

 

Телекомунікації

6.050903

 

Інженерне матеріалознавство

6.050403

133

Галузеве машинобудування

(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; Обладнання лісового комплексу)

 

Прикладна механіка

6.050501

 

Інженерна механіка

6.050502

 

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

 

Транспортні технології

6.070101

 

Будівництво

6.060101

 

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства; Електротехнічні системи електроспоживання; Енергетика сільськогосподарського виробництва)

 

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами)

 

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Якість, стандартизація та сертифікація)

 

Екологія, охорона  навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

162

Біотехнології та біоінженерія

 

Хімія

6.040101

 

Харчові технології та інженерія

6.051701

 

Хімічна технологія

6.051301

 

Хімічна інженерія

6.051302

 

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

187

Деревообробні та меблеві технології

 

Машинобудування

6.050503

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Архітектура

6.060102

 

Транспортні технології

6.070101

 

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

 

Геологія

6.040103

193

Геодезія та землеустрій

 

Географія

6.040104

 

Будівництво

6.060101

 

Захист рослин

6.090105

201

Агрономія

 

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

 

Агрономія

6.090101

202

Захист і карантин рослин

 

Екологія, охорона  навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

 

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

 

Захист рослин

6.090105

203

Садівництво та виноградарство

 

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

205

Лісове господарство (Лісове господарство)

 

Агрономія

6.090101

 

Захист рослин

6.090105

 

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

6.090102

205

Лісове господарство (Мисливське господарство)

 

Ветеринарна медицина

6.110101

 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

206

Садово-паркове господарство

 

Будівництво

6.060101

 

Архітектура

6.060102

 

Агрономія

6.090101

 

Захист рослин

6.090105

 

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

208

Агроінженерія

 

Машинобудування

6.050503

 

Транспортні технології

6.070101

 

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

231

Соціальна робота

 

Машинобудування

6.050503

274

Автомобільний транспорт

 

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

 

Машинобудування

6.050503

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті)

 

Автомобільний транспорт

6.070106

 

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь «Магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за іншою (неспорідненою) спеціальністю

 

Неспоріднені спеціальності ОКР «Спеціаліст»

ОС «Магістр»

Спеціальності (Освітні програми) освітнього ступеня «Магістр»

Назва

Код

Код

Назва

Інші спеціальності

 

051

Економіка (Економіка підприємства)

Інші спеціальності

 

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Інші спеціальності

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Інші спеціальності

 

193

Геодезія та землеустрій

Інші спеціальності

 

205

Лісове господарство

Інші спеціальності

 

206

Садово-паркове господарство

 


  Перелік вступних випробувань та обсяги державного замовлення для здобуття освітнього ступеня «Магістр

 

Спеціальності (освітні програми)

освітнього ступеня «Магістр»

Додаткове вступне випробування

(для вступників з іншої спеціальності)

Вступні випробування

Кількість місць за державним замовленням*

 

Денна форма

Заочна форма

 

Код

Назва

 

011

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

Комплекс гуманітарних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

10

 

035.04

Філологія (германські мови та літератури (переклад) (Англійська мова та друга іноземна мова)

Науково-технічний переклад

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

15

5

 

Філологія (германські мови та літератури (переклад) (Німецька мова та друга іноземна мова)

Науково-технічний переклад

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

051

Економіка (Економіка підприємства)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

60

24

 

Економіка (Економічна кібернетика)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Економіка (Прикладна економіка)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

70

15

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

50

15

 

073

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

180

65

 

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Дорадництво)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

074

Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

Основи держави і права; основи економіки; співбесіда з питань державного управління

0

0

 

075

Маркетинг

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

10

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

15

0

 

081

Право

Комплекс юридичних дисциплін

Тест з права; тест загальної навчальної правничої компетентності; іноземна мова

25

0

 

101

Екологія (Екологічний контроль та аудит)

Загальна екологія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

35

20

 

Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Загальна екологія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

122

Комп’ютерні науки (Інформаційні управляючі системи та технології)

Комплекс природничо-математичних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

 

Комп’ютерні науки (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)

Комплекс природничо-математичних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

133

Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

Механіка та опір матеріалів

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

40

10

 

Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

Механіка та опір матеріалів

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства)

Теоретичні основи електротехніки

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)

Теоретичні основи електротехніки

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика сільськогосподарського виробництва)

Теоретичні основи електротехніки

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами)

Теоретичні основи автоматики

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

25

0

 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, іноземна мова

25

10

 

162

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)

Генетика

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

25

15

 

181

Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса)

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

10

 

Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів)

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

187

Деревообробні та меблеві технології

Деревинознавство з основами товарознавства

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

0

0

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Комплекс базових інженерних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

11

0

 

193

Геодезія та землеустрій

Географія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

42

12

 

201

Агрономія (Агрономія)

Комплекс із базових агротехнологічних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

100

35

 

Агрономія (Агрохімія і грунтознавство)

Комплекс із базових агротехнологічних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур)

Комплекс із базових агротехнологічних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

202

Захист і карантин рослин (Захист рослин)

Хімічний і біологічний захист рослин

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

50

15

 

Захист і карантин рослин (Карантин рослин)

Хімічний і біологічний захист рослин

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

203

Садівництво та виноградарство

Комплекс із базових агротехнологічних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

25

10

 

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва)

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

50

10

 

205

Лісове господарство (Лісове господарство)

Лісівництво

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

72

50

 

Лісове господарство (Мисливське господарство)

Лісівництво

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

206

Садово-паркове господарство

Комплекс дисциплін з садово-паркового господарства

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

15

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

-

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

10

 

208

Агроінженерія

Комплекс базових інженерних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

70

40

 

211

Ветеринарна медицина

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

75

 

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

0

 

231

Соціальна робота

Комплекс гуманітарних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

15

5

 

274

Автомобільний транспорт

Комплекс базових інженерних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

0

 

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Транспортні технології на автомобільному транспорті)

Комплекс базових інженерних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

25

15

 
 

* плановий показник

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015