Кафедра радіобіології та радіоекології

Дистанційне навчання

 Завдання для самостійного вивчення студентами дисциплін, які викладаються НПП

кафедри радіобіології та радіоекології

(12.03.2020 – 03.04.2020рр.)

Назва дисципліни

Спеціальність, Курс, група

НПП,

Адреса електронної пошти

Тема для самостійного вивчення

Джерела для опрацювання завдання

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

1

Сільськогосподарська радіоекологія

Екологія, охорона навколишнього середовища, 1 курс, магістри, ОНС (Україномовна група)

проф. І.М. Гудков

ingudkov@ukr.net

1.   Ведення рослинництва на забруднених радіонуклідами територіях.

2.   Визначення коефіцієнтів переходу та накопичення в продукції рослинництва.

І.М. Гудков, В.А. Гайченко, В.О. Кашпаров «Сільськогосподарська радіоекологія». К.: Ліра-К, 2017. 268 с.;

 

І.М. Гудков, М.М. Віннічук «Сільсько- господарська радіобіологія» . Житомир: ДАУ, 2003. – 472 с.

 

https://elearn.nubip.edu.ua/

Застосування хімічних меліорантів та добрив для зменшення надходження радіонуклідів в рослини:

1. Вплив вапнування та гіпсування ґрунту:

2. Вплив мінеральних добрив;

3. Вплив органічних добрив;

4. Вплив мікродобрив.

Зміна режиму зрошення рослин як засіб зменшення надходження радіонуклідів в рослини:

1. Основні шляхи впливу зрошення на рухомість радіонуклідів;

2. Вплив способу поливу на надходження радіонуклідів в рослини;

3. Загальні правила щодо зменшення надходження радіонуклідів в рослини при зрошенні.

 

 

2

C-г виробництво на забрудненій РН території

Агроекологія. Бакалаври. 4 курс.

доцент Лазарєв М.М.,

laz_rev@i.ua

1.   Вплив різних типів ґрунтів на міграційну здатність  радіоцезію та радіостронцію (2 год)

2.   Прогноз радіоактивного забруднення продукції рослинництва на забрудненій радіонуклідами території (4 год)

Практикум з радіобіології та радіоекології

(Гайченко В.А., Гудков І.М., Кашпаров В.О., Лазарєв М.М.).

3

НРБ та ОСП

Агроекологія. Бакалаври. 4 курс

доцент Лазарєв М.М., laz_rev@i.ua

1.   НРБ щодо інгаляційного надходження основних дозоутворюючих радіонуклідів

2.   Розрахунок небезпеки для населення від спалювання деревини, що забруднена РН у ТЕС (на прикладі Іванківської ТЕС).

3.   НРБ щодо небезпеки  основних дозоутворюючих радіонуклідів при надходженні із продуктами харчування.

4.   Методика розрахунку дози опромінення населення при пероральному надходженні радіонуклідів

Практикум з радіобіології та радіоекології

(Гайченко В.А., Гудков І.М., Кашпаров В.О., Лазарєв М.М.).

4

Радіобіологія та радіоекологія

ЕКБіотехнологія. Бакалаври.

3 курс (1,2 гр)

доцент Лазарєв М.М.,

[email protected]

 

старший викладач Іллєнко В.В.,

[email protected]

1.   Надходження радіонуклідів до організму тварин і людини

2.   Модифікація радіаційного ураження організму

3.   Заходи по зменшенню надходження радіонуклідів в продукцію рослинництва

4.   Методика відбору зразків ґрунту, лісової підстилки, трав’янистої рослинності, кущів, дерев (2 год)

5.   Методика підготовки відібраних зразків до проведення лабораторних досліджень (2 год)

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2807

 

Підручник «Радіобіологія» (Гудков І.М., 2016р., 504с)

 

Посібник «Радіоекологія»

(Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О. та ін.) стор. 169

5.

Experimental Radioecology

Екологія, охорона навколишнього середовища, 1 курс, магістри, ОНС (англомовна група)

 

старший викладач Іллєнко В.В.,

[email protected]

1.   Determination of β-particle flux from the source (2 h)

2.   Countermeasures on radionuclides contaminated territories (2 h)

3.   Individual work #1. Answers to control questions (2 h)

4.   Planning of the master`s thesis experiments (2 h)

5.   Biological effects of ionizing radiation in plants and animals (2 h)

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2682

 

Radiobiology and Radioecology (in English): Textbook for students of higher educational institutions (Gudkov I.M., Vinichuk  M.M., 2019, 390 p.)

Radiation biology: a handbook for teachers and students. International Atomic Energy Agency, VIENNA, 2010, 150 p.

6.

Agricultural Radioecology

Екологія, 1 курс, магістри, іноземна група (англомовна)

старший викладач Іллєнко В.В.,

[email protected]

1.   Units of radioactivity. Doses of ionizing radiation (4 h).

2.   Field sampling and statistics in radioecology (4 h).

3.   Introduction to the methods of radioactivity measurements (4 h)

4.   Comparative effectiveness of radioprotective measures in the plant-growing at the radionuclide-contaminated territories (4 h)

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2402

 

Radiobiology and Radioecology (in English): Textbook for students of higher educational institutions (Gudkov I.M., Vinichuk  M.M., 2019, 390 p.)

Chernobyl: 30 Years of Radioactive Contamination Legacy. Report. Lead writer and coordination of report: Prof. Valerii Kashparov, Kyiv, 2016, 59 p.

7.

Дозиметрія, радіометрія та радіаційний контроль

Агроекологія. Бакалаври. 4 курс

доцент   Грисюк С.М., lord[email protected]gmail.com

1.     Лекція 8. Джерела природних іонізуючих випромінювань на Землі.

2.     Лекція 9. Радіаційний контроль продукції АПК після аварії на ЧАЕС.

3.     Лекція 10. Вплив техногенних чинників на формування дози опромінення населення.

4.     Практичне заняття: Визначення щільності забруднення ґрунту радіонуклідами

Грисюк С. М. Основи дозиметрії: навчальний посібник. Київ: Компринт.  2018. 150 с.

 

Якість ґрунту. Визначення щільності  забруднення території с/г угідь радіонуклідами техногенного походження, СОУ 74.14-37-424:2006

 

https://elearn.nubip.edu.ua/

8.

Системний аналіз якості навколишнього середовища

Екологія (Екологічний контроль та аудит), Магістри, 1 курс

доцент   Грисюк С.М., lord[email protected]gmail.com

1.    Лекція 4. Модель системи та методи моделювання

2.    Лекція 5. Сценарії розвитку екологічної ситуації та механізми покращення стану довкілля

3.    Лекція 6. Оцінка стану та якості природних і антропогенно змінених екосистем. Енергетичний базис розвитку

4.   Практичне заняття 7. Моделювання структури розподілу реципієнтів на території зони екологічного навантаження

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2687

Арутюнов В. Х. Мішин В. М., Свінціцький В. М., Методологія соціально -економічного пізнання : навч. посібник. К. : КНЕУ, 2005. 353 с.

Бараннік В. О.. Дмитренко Т. В  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для  студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.070800 – "Екологія та охорона навколишнього природного середовища")  Х. : ХНАМГ, 2007. – 6 с.

9.

Radiation monitoring

Екологія, охорона навколишнього середовища, 1 курс, магістри, ОНС (англомовна група)

асистент Паренюк О.Ю., [email protected]

 

1.    Radioecological  monitoring of soil

2.    Radioecological monitoring of aquatic ecosystems.

3.    Practical training: Risk analysis using data from radioecological monitoring

Лекційний матеріал  буде надісланий студентам через e-mail

10

Fundamentals of radiation physics

Екологія, охорона навколишнього середовища, 1 курс, магістри, ОНС (англомовна група)

зав. кафедри Клепко А.В.,

[email protected]

1.     Electron interaction. Energy loss by ionization and multiple Coulomb scattering.

2.     Radiation detectors and its application in different field.

3.     Applied radiation physics: agriculture, medicine, industry, sciences

4.     Types and characteristics of non-ionizing radiation

5.     Interaction of non-ionizing radiation with living matter    

 

Лекційний матеріал  буде надісланий студентам через e-mail

 

James E. Turner. Atoms, Radiation, and Radiation Protection, 2007, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.

 

Lucio Cerrito. Radiation and Detectors Introduction to the Physics of Radiation and Detection Devices, 2017, Springer International Publishing.

11

System analysis for estimation of environmental quality

 

Екологія, 1 курс, магістри, іноземна група (англомовна)

зав. кафедри Клепко А.В.,

[email protected]

1.     Models of system and methods of modeling

2.     Scenario of ecological situation and mechanisms for environmental improvement

3.     Assessment of the condition and quality of natural and anthropogenically modified ecosystems

4.     Practical training: Modelling as a process of research of ecological systems

Лекційний матеріал  буде надісланий студентам через e-mail

12

Radiation biochemistry

Екологія, 1 курс, магістри, іноземна група (англомовна)

зав. кафедри Клепко А.В.,

[email protected]

1.     Oxidative state of organism after the ionizing irradiation.

2.     Impact of  ionizing radiation on structure and metabolism of DNA and RNA.

3.     Effects of ionizing radiation action on protein structure and metabolism.

4.     Lipids and its metabolism under the ionizing radiation impact on plant and animal organism

Лекційний матеріал  буде надісланий студентам через e-mail

 

UNSCEAR. Biological mechanisms  of radiation actions at  low doses, 2012, UNITED NATIONS New York

 

Advances in Radiation Biology. DNA and Chromatin Damage Caused by Radiation, 1993, edited by John T. Lett and Warren K. Singlait. 511 p.

 

             

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook