Кафедра радіобіології та радіоекології

Школа сільськогосподарської радіобіології

   Засновником наукової школи сільськогосподарської радіобіології в Україні цілком справедливо слід вважати видатного агрохіміка і фізіолога рослин професора нашого університету, академіка АН УРСР, ВАСГНІЛ і УАСГН Петра Антиповича Власюка, який був ініціатором введення цієї дисципліни у вищих навчальних аграрних закладах, першим її викладачем в Україні, сприяв розвитку цього наукового напряму. З 1987 р. школа діє під керівництвом його учня – випускника факультету ґрунтознавства та агрохімії, доктора біологічних наук, професора, академіка НААН України, завідувача кафедри радіобіології та радіоекології Ігоря Миколайовича Гудкова.
   І.М. Гудков – вчений в галузі радіобіології та радіоекології, відомий в нашій країні та за її межами як фахівець в галузі механізмів радіостійкості рослин, захисту під радіаційного ураження, шляхів післярадіаційного відновлення. В період роботи в Інституті фізіології рослин (1964-1987 рр.) він встановив радіозахисні властивості деяких металів, зокрема заліза і цинку, низькомолекулярних вуглеводнів, циклічних нуклеотидів, здатність клітин вищих рослин до молекулярної репарації, розробив теоретичні основи післярадіаційного відновлення. Він показав, що мікроелементи, вступаючи в антагоністичні та сінергістичні взаємовідносини з макроелементами, можуть виступати у ролі активаторів та інгібіторів процесів їх надходження в рослини. Пізніше ці роботи одержали розвиток на кафедрі радіобіології та радіоекології НУБіП України. Було встановлено, що деякі мікроелементи можуть блокувати надходження в рослини радіонуклідів і суттєво зменшувати їх накопичення в продукції рослинництва та кормовиробництва, знижуючи таким чином дозу внутрішнього опромінення населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях.
   Кандидатську дисертацію „Фізіолого-біохімічні основи захисту рослин від променевого ураження”, науковими керівниками якої були П.А. Власюк і Д.М. Гродзинський, захистив в 1967 р., докторську дисертацію „Гетерогенність меристем як фактор, що визначає післярадіаційне відновлення рослин” захистив у 1979 р.  Обидві по спеціальності радіобіологія.
  Після аварії на Чорнобильській АЕС у червні 1986 р. постановою Ради Міністрів України І.М. Гудков був призначений головою Міжвідомчої екологічної групи з моніторингу радіоактивного забруднення басейну Дніпра і акваторії Чорного моря. Результатом роботи групи був довгостроковий прогноз радіоекологічної ситуації гідросфери головної водної магістралі країни, яка стала основним  рознощиком радіоактивних речовин по її території, і практичні рекомендації щодо підтримки якості води.
   У 1987 р. заснував і очолив в УСГА першу в Україні і тодішньому СРСР кафедру радіобіології та радіоекології. Основним напрямом наукових досліджень кафедри стали роботи з вивчення радіаційних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у фіто- та агроценозах, мінімізації накопичення радіонуклідів в сільськогосподарських рослинах і організмі сільськогосподарських тварин, захисту від іонізуючої радіації.
   І.М. Гудков – автор 680 наукових праць з радіобіології, радіоекології,  фізіології рослин, в т.ч. понад 50 опублікованих у західних виданнях, 15 монографій, серед яких «Защита растений от лучевого поражения» (Москва, 1973), «Клеточные механизмы пострадиационного восстановления растений» (Киев, 1985), фундаментальні колективні праці «Чорнобильська катастрофа» [Київ, 1996 (укр.), 1997 (англ.), 1998 (рус.), «Чорнобиль: Зона відчуження» (Київ, 2001), “The Lessons of Chernobyl: 25 Years Later” (Нью-Йорк, 2012) та інші; 19 підручників та навчальних посібників; 12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи радіозахисних сполук.
   І.М. Гудков є членом Національної комісії з радіаційного захисту населення при Верховній Раді України, з 2001до 2015 р. був членом секції біології Комітету з присвоєння Державних премій в галузі науки і техніки при президенті України, членом ДАК, є членом двох рад з захисту і докторських дисертацій,   членом редколегій семи наукових журналів, у т.ч. двох міжнародних, членом Європейського товариства з радіаційної біології. Він – віце-президент Радіобіологічного товариства України.<
   Крім НУБіПУ І.М. Гудков з 1971 р. до останнього часу вів викладацьку роботу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, у 1989–1999 рр. читав спецкурс „Радіобіологія рослин” в Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова. Ним підготовлено одного доктора наук і 12 кандидатів наук. Його учні успішно працюють у наукових закладах НАН України, НААН України, в нашому університеті. У теперішній час він керує підготовкою двох аспірантів та двох докторантів.<
   За досягнення в галузі науки та вищої освіти І.М. Гудков був удостоєний звання Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата премії ім. М.Г. Холодного НАН України, міжнародного звання Соросівського професора. Він нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною Відзнакою НААН України. У 1995 р. його було обрано членом-кореспондентом, а у 1999 р. – академіком НААН України.
   І.М. Гудков – учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook