Кафедра радіобіології та радіоекології

Історія кафедри

   Кафедра радіобіології та радіоекології була створена у серпні 1987 р. Це була перша вузькопрофільна кафедра такого напрямку серед усіх вищих навчальних закладів колишнього СРСР. Поштовхом для її заснування стала аварія на Чорнобильській АЕС. Було очевидним, що внаслідок неї найбільш вразливою сферою стало сільське господарство і саме його продукція на довгі десятиліття буде основним джерелом формування додаткової до природної дози опромінення населення іонізуючою радіацією.
   Завідувачем кафедри став вихованець університету (УСГА) доктор біологічних наук, згодом професор, академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України Гудков Ігор Миколайович, який пройшов 23-річний вишкіл у відділі біофізики та радіобіології Інституту фізіології рослин АН УРСР під керівництвом всесвітньо відомого радіобіолога академіка Д.М. Гродзинського. Серед перших викладачів кафедри були кадрові працівники університету доценти Г.М. Ткаченко, В.О. Кіцно, С.М. Грисюк та О.А. Вербовікова. В різні часи на кафедрі працювали професори В.О. Кашпаров, В.А. Гайченко, О.П. Кравець, доценти М.П. Терещенко і Н.Р. Грицюк.
   З першого року кафедра включилася у виконання міжвідомчої науково-виробничої програми «Сільськогосподарська радіологія», основним завданням якої була розробка теоретичних основ і практичних прийомів мінімізації наслідків аварії у сільському господарстві. Протягом першого п’ятиліття були проведені фундаментальні польові досліди у зоні відчуження Чорнобильської АЕС з вивчення впливу різних режимів живлення рослин на зменшення переходу радіонуклідів у продукцію рослинництва, впливу раціону годівлі великої рогатої худоби на накопичення радіонуклідів в молоці і м’ясі, проведено радіоекологічне обстеження сотень квадратних кілометрів сільськогосподарських і лісних угідь, у т.ч. Боярського лісництва і Лісової дослідної станції НУБіП. За ці роботи п’ятеро викладачів і лаборант отримали статус ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
   У наступні роки співробітники кафедри приймали участь у виконанні низки наукових  програм з вивчення ролі мікроелементів у надходженні радіонуклідів в продукцію сільського господарства, впливу режиму зрошення угідь водою Дніпра на їх перехід в рослини у південних районах України, впливу радіонуклідного забруднення території на стан фітоценозів та інші. У теперішній час наукова тематика кафедри зосереджена на вивченні стану мікроценозів на забруднених радіонуклідами територіях, розробці принципово нових прийомів блокування переходу радіонуклідів в рослини та організм тварин.
   Результати наукових досліджень доповідались на регіональних та міжнародних конференціях, з’їздах, конгресах, у т.ч. в Австрії, Білорусі, Болгарії, Великій Британії, Вірменії, Грузії, Іспанії, Китаї, Німеччині, Норвегії, Південній Кореї, Польщі, Росії, Словаччині, США, Франції, Чехії, Швеції, Японії. З деякими з цих країн, зокрема з Японією, Норвегією кафедра підтримує тісні творчі зв’язки як у галузі навчальної, так і наукової роботи..
На різних факультетах агробіологічного спрямування викладаються курси «Радіобіологія», «Радіоекологія», «Ветеринарна радіобіологія», «Сільськогосподарська радіоекологія», «Радіоекологічний моніторинг», «Радіометрія та дозиметрія», «Радіаційна безпека» та інші. Всі вони у достатній мірі забезпечені навчально-методичною літературою, підготовленою співробітниками кафедри у т.ч. підручниками і навчальними посібниками, серед яких «Основи общей и сельскохозяйственной радиобиологии» (1991), «Сільськогосподарська радіобіологія» (2003), «Radiobiology and Radioecology» (2006), «Радіоекологія» (2011, 2013), «Радиобиология с основами радиоэкологии» (2015), «Радіобіологія» (2016).     В цілому за роки існування кафедри співробітниками опубліковано понад 500 наукових праць, серед яких низка монографій, статті для енциклопедичних видань, словники, авторські свідоцтва та патенти. На кафедрі відкрито міжнародну магістерську програму.
Натепер на кафедрі працюють професор І.М. Гудков, доценти М.М. Лазарєв, С.М. Грисюк, Ю.О. Бондар, Н.М. Білера, асистент В.В. Іллєнко та старший лаборант О.М. Веремій. В аспірантурі проходять підготовку Ю.В. Рубан та О.В. Кашпарова, у докторантурі – А.В. Клепко та Л.В. Грубська. У розробці наукової тематики беруть участь старші наукові співробітники О.Ю. Паренюк і К.Є. Шаванова та науковий співробітник Н.Ф. Шпирка.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook