Кафедра радіобіології та радіоекології

Науково-методична робота

    За час існуванні кафедри її співробітниками (виділені жирним шрифтом) були підготовлені такі підручники та навчальні посібники:

 1. Гудков И.Н. Основы общей и сельскохозяйственной радиобиологии. – К.: Изд-во УСХА, 1991. – 326 с.
 2. Гудков И.Н., Ткаченко Г.М., Кицно В.Е. Практикум по сельскохозяйственной радиобиологии. – К.: Изд-во УСХА, 1992. – 208 с.
 3. Городній М.М., Шикула М.К., Гудков І.М. та ін. Агроекологія. – К.: Вища школа, 1993. – 416 с.
 4. Гудков І.М., Ткаченко Г.М. Основи сільськогосподарської радіобіології і радіоекології. – К.: Вища школа, 1993. – 261 с.
 5. Ткаченко Г.М., Гудков І.М. Сільськогосподарсько радіобіологія і радіоекологія. – К.: Бібліотека ветеринарної медицини. 1999. – 64 с.
 6. Гудков І.М., Віннічук М.М. Сільськогосподарська радіобіологія. – Житомир: Вид-во ДАУ, 2003. – 470 с.
 7. Фещенко В.П., Борисюк Б.В., Гудков І.М., Рахметов Д.Б., Костенко О.М. Радіобіологічний та радіоекологічний термінологічний словник. – Житомир: Вид-во ДАУ, 2004. – 258 с.
 8. Gudkov I.M., Vinichuk M.M. Radiobiology and Radioecology. – K.: NAUU, 2006. – 294 p.
 9. Кіцно В.О., Поліщук С.В., Гудков І.М. Основи радіобіології та радіоекології. – К.: Хай-Тех Прес, 2008 (2009, 2010). – 314 с.
 10. Гайченко В.А., Гудков І.М., Кашпаров В.О., Лазарєв М.М., Кіцно В.О. Практикум з радіобіології та радіоекології. К.: Кондор, 2010 р. – 282 с.
 11. Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О., Кутлахмедов Ю.О., Гудков Д.І., Лазарєв М.М. Радіоекологія. – К.: «НОВОград», 2011 р. – 368 с.
 12. Гудков І.М., Духницький В.Б., Радченеко А.М. Військова ветеринарна радіобіологія і токсикологія: Підручник. – К.: Аграр Медіа груп, 2014. – 497 с.
 13. Гайченко В.А., Гудков І.М., Кашпаров В.О., Кіцно В.О., Лазарєв М.М. Практикум з радіобіології та радіоекології: навчальний посібник (вид. 2-е доповнене). - Херсон: Олді-Плюс, 2014. – 278 с.
 14. Гудков И.Н., Кудяшева А.Г., Москалев А.А. Радиобиология с основами радиоэкологии: учебное пособие. – Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2015. – 512 с.
 15. Гудков І.М. Радіобіологія: підручник. – Херсон: Олді Плюс, 2016. – 507 с.
 16. Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О. Сільськогосподарська радіоекологія: підручник.  – К.: Ліра-К, 2017. – 268 с.

     З 1988 р. кафедра є навчально-методичним центром з підвищення кваліфікації у галузі радіобіології та радіоекології спеціалістів сільськогосподарського виробництва. За цей час на кафедрі пройшли підвищення кваліфікації в рамках відповідних курсів, а також тривалих індивідуальних стажувань сотні спеціалістів сільського господарства і викладачі вищих навчальних закладів. Останній раз такі курси були проведені у вересні 2012 р. 

а також

 • 30 статей для 3-томного видання «Екологічна енциклопедія». 2006-2008 рр.
 • 5 статей для «Енциклопедії сучасної України», видання якої триває.

Опубліковані наукові статті у фахових відчизняних та зарубіжних виданнях:

 1. Gudkov I.N., Lazarev N.M., Grusha V.V., Bidenko V.N. The role of trace elements in radiation protection of crop plants and animal on radionuclide contaminated territories of Polessye /  Chapter XIX. The Lessons of Chernobyl: 25 Years Later. – N.Y.: Nova Sci. Publ., Inc, 2012. – P. 271280.
 2. Gudkov I. Radiation protection of biota on the radionuclide contaminated territory / Earth Bioresources and Life Quality. – 2013. – N 4. – P. 15-20.
 3. Gudkov I. Comparative efficiency of countermeasures in agriculture at the radioactive-contaminated territories / Agricultural Science and Practice. – 2014. – V. 1, No 1. – P. 72–77.
 4. Pareniuk O., Shavanova K., Laceby J.P., Tytova L., Illienko V., Levchuk S., Gudkov I., Nanba K. Modification of 137Cs transfer to rape (Brassica napus L.) phytomass under the influence of soil microorganisms  / J. of Environmental Radioactivity. – 2015. – V. 149. – P 73-80.
 5. Гудков И.Н. Радиоэкологический парадокс? – Радиационная биология. Радиоэкология. - 2016. – Т. 56, № 3. – С. 358-362.
 6. Лазарєв М., Косарчук О., Поліщук С. Застосування місцевих меліорантів та торфових грунтах та їх вплив на зменшення надходження 137Cs  в рослини у вегетаційний період. - Ядер-на фізика та енергетика. 2016.Т 17, № 3.
 7. Лазарєв М., Левчук С.. Павлюченко В. Сучасний  стан із забрудненням молока корів 137Cs у північних регіонах України.  “Ядерна фізика та енергетика” 2016.Т 17, № 1, с.69-75.
 8. Гудков І.М., Паренюк О.Ю. Порівняльна ефективність контрзаходів в аграрному виробництві за радіаційних аварій на Чорнобильській АЕС і АЕС «Фукусіма-1». – Вісник Житомирського Національного агроекологічного університету. – 2016. – Т. 3, № 1. – С.123- 130.
 9. Паренюк О.Ю., Шаванова К.Є., Іллєнко В.В., Самофалова Д.О., Гудков І.М. Мікробіом ґрунту «Рудого лісу»: як вплинуло забруднення радіонуклідами на структуру ґрунтової мікрофлори / Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – К.: НАН України, 2016. – С. 194-197. 
 10. Гудков І.М. Становлення сільськогосподарської радіоекології в Україні: етапи розвитку, досягнення, проблеми, перспективи  // Агроекологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 58–66.
 11. Паренюк О.Ю., Шаванова К.Є., Іллєнко В.В., Сімутін І.О., Самофалова Д.О., Рибалка В.Б., Нанба К., Такаси Т., Гудков І.М. Біорізноманіття мікрофлори у зруйнованому четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС / Ядерна фізика та енергетика. – 2017. – Т. 18, № 2. – С. 179–187.
 12. Отдаленные последствия у мышевидных грызунов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС / Кудяшева А.Г., Башлыкова Л.И., Гудков И.Н. // Научный вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН, - 2017. - № 4.
 13. Ю.В. Хомутинин, В.А. Кашпаров, Лазарев Н.М., Отрешко Л.Н., Йощенко Л.В. Statistical data on transfer factors of iodine isotopes from the diet to milk of cows. Nucl. Phys. At. Energy 2017, volume 18, issue 1, pages 81-86. 
 14. Maranguit D., Bilyera N., Kuzyakov Y. Biotic and abiotic Processes of Phosphorus Cycling in Acidic P-limited Soil: 33 P tracer assesment/ 20th PSSST annual meeting and scientific conference. Ceby, 2017. 
 15. Ruban Yu., Illienko V., Nesterova N., Pareniuk O., Shavanova K. Estimation of the Effect of Radionuclide Contamination on Vicia sativa L. Induction of Chlorophyll Fluorescence Parameters using "Floratest" Optical Biosensor // Proc. SPIE, Biophotonics-Riga 2017.

Видано методичні та науково-методичні рекомендації:

 • для виконання самостійних робіт з радіобіології та радіоекології студентами магістерської підготовки спеціальності 8.051401 – Біотехнологія вищих закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Автори: В.О. Кашпаров, В.О. Кіцно, І.М. Гудков. 2009 р.
 • Radiobiology & Radioecology for self-dependent and laboratory work execution by students of “Ecology and Environmental Protection” and “Ecobiotechnology” specializations. Автори: І.М. Гудков, О.П. Кравець, В.О. Кіцно. 2009 р.
 • Ecogeographical features of National University of Life and Environmental sciences of Ukraine campus and adjoining territories. Автори: І.М. Гудков, Н.М. Рідей, О.Ю. Паренюк, І.В. Цибульська. 2009 р.
 •  Рекомендації по виробництву та використанню в рослинництві й тваринництві мікроелементів та їх комплексних сполук «Бакмел» з метою зменшення накопичення радіонуклідів в продукції та збільшення її продуктивності / Біденко В.М., Трунова О.К., Лазарєв М.М., Груша В.В., Роговцев О.О., Кураченко Н.М., Макотрик Т.О., Гудков І.М. – К.: КОМПРИНТ, 2017. – 31  с.
 • Грисюк С.М. Дозиметрія іонізуючих випромінювань.- к.: компринт, 2017. - 54 с.
 • Грисюк С.М. Курс лекцій Основи радіаційної фізики.к.: компринт, 2017. -162 с.  
 • Бондарь Ю.О., Лазарєв М.М., Грисюк С.М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з радіобіології та радіоекології.-к.: компринт, 2017. - 54 с.
 • Бондар Ю.О. Конспект лекцій з дисципліни «Методи аналізу навколишнього середовища» для студентів спеціальності 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» / Ю. О. Бондар. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 96 с. 
 • Бондар Ю. О. Методичні вказівки з дисципліни «Методи аналізу навколишнього середовища» для проведення практичних занять зі студентами спеціальності 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» / Ю. О. Бондар. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 116 с.
 • Бондар Ю. О. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з радіобіології та радіоекології студентами спеціальностей «Агрономія», «Екологія», «Біотехнології та біоінженерія» та «Захист і карантин рослин» / Ю. О. Бондар, С. М. Грисюк, М. М. Лазарєв.  - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 56 с. 
 • Бондар Ю. О. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з ветеринарної радіобіології студентами спеціальності «Ветеринарна медицина» / Ю. О. Бондар, М. М. Лазарєв. - К. : КОМПРИНТ, 2017. - 68 с. 
 • Міняйло А.А., Чайка В.М.,Білєра Н.М.  Екологічні проблеми в сільському господарстві. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу "Агроекологія з основами радіоекології" (Блок Агроекологія) - К.: 2017, 54 с. 
 • Білєра Н.М., Міняйло А.А. Еклогогія за фаховим спрямуванням. Методичні вказівки для практичних робіт для ОС Бакалавр, 202 Захист та карантин рослин. К.: 2017, 46 с.
 • Ecology: guidelines for practical and laboratory work for students./ Nataliya Bilyera, K. -2017. 32 p.
   

Видано типові програми:

 • типова програма кандидатського іспиту із спеціальності 03.00.01 – радіобіологія. Автори Д.М. Гродзинський, І.М. Гудков, В.В. Талько, Л.І. Остапенко, Я.І. Серкіз. 2009 р.
 • типова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України, автори В.А. Гайченко, І.М. Гудков, М.М. Лазарєв, М.П. Терещенко, Ю.І. Савченко, М.О. Самаріна. 2009 р.
 • типова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.110101 «Ветеринарна медицина» у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України, автори І.М. Гудков, М.М. Лазарєв, В.А. Гайченко, Ю.І. Савченко. 2009 р. 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook