ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП′ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

викладач першої категорії:
Михайлишин Маріанна Степанівна

 

Загальна інформація

Галузь знань: 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва»

Напрям підготовки: 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»

Спеціальність: 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»

Кваліфікація: 3113 технік-електрик

Термін підготовки: 4 (чотири) роки – денна форма навчання,

3 (три) роки – заочна форма навчання

Форма навчання: денна, заочна

Призначення фахівця: молодший спеціаліст підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів діяльності у сфері монтажу, обслуговування та ремонту електротехнічних установок в агропромисловому комплексі, як оцінювання рівня енергозабезпеченості сільськогосподарського підприємства; аналіз якості виконувальних робіт; володіння основами планування робіт з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання та  засобів автоматизації; діагностування технічного стану елементів електропостачання с.г., повітряних і кабельних ліній напругою до 1000 В; впровадження енергозберігаючих технологій; ведення технічної документації при експлуатації електрообладнання та засобів автоматизації; облік  використаної електроенергії на освітлення і технологічні потреби; виконання робіт по контролю за монтажем, технічним обслуговуванням електротехнічного обладнання та установок; оволодіння навичками роботи з оргтехнікою, персональним комп’ютером та технічними засобами зв’язку.

Фахівець з монтажу, обслуговування та ремонту електротехнічних установок в агропромисловому комплексі може обіймати первинні посади:

·        Технік-електрик

·        Електрик дільниці

·        Електрик цеху.

·        Електродиспетчер.

·        Електромеханік

·        Електромеханік дільниці

 

Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Напрям підготовки: 6.050101 «Комп’ютерні науки»

Спеціальність: 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Кваліфікація: 3121 – технік-програміст

Термін підготовки: 4 (чотири) роки – денна форма навчання

Форма навчання: денна

Призначення фахівця: молодший спеціаліст підготовлений до виконання професійних функцій за такими видами діяльності, як знання принципів програмування, засобів сучасних мов програмування, основних структур даних; теоретичних (логічних та арифметичних) основ побудови сучасних комп’ютерів і вміння їх застосовувати при рішенні професійних завдань; архітектури комп’ютерів, уміти застосовувати їх в процесі побудови та експлуатації; схемо-технічних основ сучасних комп’ютерів; особливостей системного програмування; методів автоматизованого проектування, уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування КСМ; загальнометодологічних принципів побудови сучасних комп’ютерних систем з різною організацією для забезпечення високопродуктивної обробки інформації; принципів, методів та засобів проектування, побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення; організаційних, технічних, алгоритмічних і інших методів і засобів захисту інформації в КСМ, відповідно законодавству та стандартам в цій області, з сучасними криптосистемами уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності; основ безпеки життєдіяльності та охорони праці, уміння їх дотримуватися в професійній діяльності.

Фахівець з обслуговування комп’ютерних систем і мереж може обіймати такі первинні посади:

·        технік із системного адміністрування

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)