Кафедра лісової таксації та лісовпорядкування

Історія кафедри

У різні роки кафедру очолювали: 
1874‒1893 рр.
проф. О.К. Краузе
1894‒1901 рр.
проф. М.М. Орлов
1901‒1917 рр.
проф.  О.Г. Марченко
1917‒1929 рр.
проф. Б.О. Шустов
1930‒1938 рр.
проф. Д.І. Товстоліс
1939‒1941 рр.
проф. О.В. Тюрін
1945‒1953 рр.
проф. Ю.М. Руденко
1953‒1969 рр.
проф. М.В. Давидов
1969‒1980 рр.
проф. К.Є. Нікітін
1980‒1988 рр.
проф. А.З. Швиденко
1988‒2008 рр.
проф. А.А. Строчинський
з 2009 р. проф. О.А.Гірс

 

           

  Проф. Орлов М.М.          Проф. Нікітін К.Є.       Проф. Швиденко А.З.

Історія виникнення й розвитку кафедри лісової таксації та лісовпорядкування пов'язана з історією утворення лісогосподарського факультету. Свій початок кафедра бере від кафедри лісової таксації, лісовпорядкування та лісоуправління Ново-Олександрійського інституту сільського господарства і лісівництва (Польща, 1840 р.).

Тривалий період на цій кафедрі працював і певний час керував нею відомий вчений проф. М.М. Орлов. У різні роки кафедру очолювали професори О.К. Краузе (1874-1893), М.М. Орлов (1894-1901), О.Г. Марченко (1901-1917), Б.О. Шустов (1917-1929), Д.І. Товстоліс (1930-1938), О.В. Тюрин (1939-1941), Ю.М. Руденко (1945-1953), М.В. Давидов (1953-1969), К.Є. Нікітін (1969-1980), А.З. Швиденко (1980-1988), А.А. Строчинський (1988-2008).

Із початку 60-х років за ініціативою її завідувача проф. К.Є. Нікітіна кафедра широко застосовує сучасні математичні методи та електронно-обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в практиці лісового господарства та лісовпорядкування. Протягом 60-70-х років ХХ сторіччя були видані вагомі наукові праці, підготовлені необхідні навчально-методичні посібники для студентів з дисциплін, які викладалися на кафедрі. Проф. К.Є. Нікітін є творцем нової української лісотаксаційної наукової школи.

Починаючи з 80-х років кафедра (завідувач – проф. А.З. Швиденко) проводить серію наукових досліджень з питань комплексного обліку лісосировинних ресурсів та лісокористування. Також продовжувалися роботи, пов’язані з удосконаленням навчального процесу, його організаційного та методичного забезпечення. У цей період на кафедрі було організовано навчальну лабораторію обчислювальної техніки (з 2005 р. – лабораторія обліку лісу), проблемну науково-дослідну лабораторію (з 2012 р. - навчально-науково-виробнича лабораторія лісовпорядкування та обліку лісових ресурсів).

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)