Наукова школа ветеринарних акушерів і гінекологів

 

нагор

Нагорний Іван Сергійович

(1910–1989)

 

 

Доктор ветеринарних наук, професор

 

Назва наукової школи: Наукова школа ветеринарних акушерів і гінекологів.

Рік заснування наукової школи: 1952 р.

Засновник: з вересня 1952 р. І. С. Нагорний обраний на посаду завідувача кафедри ветеринарного акушерства та штучного осіменіння сільськогосподарських тварин КВІ. За підсумками наукової роботи І.С. Нагорний підготував докторську дисертацію на тему: «Клинико-экспериментальные данные по этиологии и лечению некоторых гинекологических заболеваний у коров», яку захистив у 1968 р. у  Харківському зооветеринарному інституті.

У продовж 33 років (1952-1983 рр.) І.С. Нагорний очолював кафедру акушерства, гінекології і штучного осімінення сільськогосподарських тварин, і під керівництвом кафедра отримала визнання в СРСР.

Під керівництвом Нагорного І.С. проводилися дослідження: вивчення мікотоксикозів великої рогатої худоби удосконалення приготування та застосування тканинних препаратів; розробка ''сухого'' методу лікування тварин з гінікологічною патологією; теоретичне обгрунтування ролі секретів статевих органів у процесі відтворення; вивчення мукополісахаридів та їх вивчення у виділеннях для діагностики гінекологічних хвороб; теоретичне обгрунтування методів відновлення функції молочної залози при запальних процесах та неправильній експлуатації у корів.

Нагорний І.С. брав активну участь і в громадському житті: був членом Вченої ради ветеринарного факультету, спеціалізованих рад із захисту дисертацій, учасником наукових конференцій, диспутів, опонентом наукових робіт тощо. З 1956 р. по 1983 р. очолював товариство ''Знання'' ветеринарного факультету Української сільськогосподарської академії.

Науково-педагогічний доробок І.С. Нагорного викладено у більш як 100 опублікованих працях.

Керівник наукової школи: професор Любецький Віталій Йосипович. ЛюбецькийПід керівництвом Любецького В.Й., доктора ветеринарних наук, професора, завідувача кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України, продовжено наукові дослідження з вивчення етіології, патогенезу та розробки методів діагностики, лікування і профілактики акушерських і гінекологічних хвороб тварин.

Ним започатковано проведення наради-семінару завідувачів і провідних викладачів клінічних кафедр стосовно удосконалення навчально-методичної роботи за напрямком «Ветеринарна медицина».

Він організовує і покращує навчальну, матеріальну й методичну базу кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин і постійно надає консультативну допомогу з навчально-методичної роботи співробітникам аналогічних кафедр вищих навчальних закладів України.

Любецький В.Й. – відомий учений у галузі ветеринарного акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин. Основним напрямком його наукової діяльності є діагностика, лікування та профілактика родової і післяродової патології, мастити й неплідність у корів. За результатами досліджень він опублікував сам і в співавторстві більше як 240 наукових, науково-методичних і навчально-методичних праць. Він постійно бере участь у конференціях у навчальних та наукових установах України. Надає практичну й консультативну допомогу господарствам та управлінням ветеринарної медицини України.

Професор Любецький В.Й. веде підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Любецький В.Й. є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство і 16.00.05 – ветеринарна хірургія та членом спеціалізованої вченої ради Д-26.004.08.; членом методичної ради факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України; членом вченої ради ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва (з 2002 р.);

Послідовники наукової школи: Калиновський Г.М., Бородиня В.І., Брижко А.І., Бриль В.С., Герекоби Люк (ЦАР), Дарква Кваси Бови (Гана), Згвел-Оченг Бонифес, Калитенко Г.В., Карташов І.І., Корчак Г.К., Крук-Мозгава Гражина (Польща), Лакатош В.М., Манойленко С. В., Мансур Саієд Евейс (Єгипет), Махді Хасан Махмуд(Ірак), Міщенко І.П., Підопригора Г.І., Поліщук В.П., Роберт Лопес Марко (Еквадор), Хосні Ібрагім Юсеф (Єгипет), Юхимчук С.К., Омеляненко М.М., Михайлюк М.М., Вальчук О.А., Сібілєва О.В., Жук Ю.В., Деркач С.С.

Загальна кількість учнів наукової школи: 2 доктори та 42 кандидати ветеринарних наук.

Напрям досліджень наукової школи: вивчення етіології, патогенезу та розробка методів діагностики, лікування і профілактики маститів і неплідності тварин.

Основні здобутки наукової школи. Науковий спадок учнів наукової школи складає біля 20 патентів та авторських свідоцтв, понад 1200 наукових праць, у тому числі перший український підручник «Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології», навчальні посібники та монографії, науково-практичні рекомендації, інструкції, навчально-методичні розробки, типова навчальна програма для ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи. Нині пріорітетними науковими напрямками діяльності школи є: вдосконалення методів діагностики, терапії та профілактики акушерських і гінекологічних захворювань у високопродуктивних корів; застосування препаратів наночасток для лікування й профілактики акушерської та гінекологічної патології у тварин; продовження вивчення причин, діагностика та профілактика патології фетоплацентарного комплексу у корів; акушерсько-гінекологічна диспенсеризації; фізіологія й патологія розмноження дрібних тварин.

Школа співпрацює з ученими Природного університету Вроцлава; Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького; Державного вищого навчального закладу ''Державний агроекологічний університет'', Білоцерківським національним аграрним університетом тощо.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook