Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей зпань і спеціальностей у 2021/2022 н.р. «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом»

15 грудня 2021 року

 


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 1179 на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна буде проведено II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом». До участі у конкурсі запрошуються студенти закладів вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у закладах вищої освіти України.

II тур Конкурсу проводитиметься у два етапи:
перший етап - 18 березня 2022 р. - рецензування наукових робіт;
другий етап - 15 квітня 2022 р. - підсумкова науково-практична конференція (захист робіт претендентами на перемогу) в режимі відеоконференції.

Вимоги до наукових робіт (згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт галузей знань і спеціальностей, затвердженого Наказом МОНУ від 18.04.2017 р. № 605):

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника.
Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, то можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.
3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 % наукового матеріалу з попередньої роботи.
4. Наукові роботи оформляються відповідно до таких вимог:
текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А 4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм.
- наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
- наукова робота обов'язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
- загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
- загальний обсяг додатків не повинен перевищувати 10 сторінок;
- креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату АЗ або А4.
Наукові роботи подаються в друкованому та електронному вигляді (обов'язково!!!).
5. Наукові роботи виконуються українською мовою.
6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового
керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).
Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 1).
7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих
конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

Конкурсна комісія закладу вищої освіти відбирає не більше трьох наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським
Союзом» та надсилає їх до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна не пізніше 15 лютого 2022 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Студенти закладів вищої світи, наукові роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть запрошені особисто для
участі у підсумковій науково-практичній відеоконференції.

Конкурсні наукові роботи просимо надсилати за адресою: 61022, м. Харків, площа Свободи, 4, Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.
Контактні телефони:
(050) 632-16-93 - Рєзніков Валерій Володимирович, декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, к.е.н., доц.,
заступник голови галузевої конкурсної комісії;
(067) 571-06-09 - Матюшенко Ігор Юрійович, д.е.н., проф., професор кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, секретар галузевої конкурсної комісії;
(050) 300-99-25 - Ханова Олена Вячеславівна, к.геогр.н., доц., доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, заступник
секретаря галузевої конкурсної комісії.

Електронний варіант конкурсних наукових робіт надсилати за адресою:
[email protected]
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook