Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності

Навчально-методичне забезпечення

Електронні адреси розміщення в електронному освітньому середовищі НУБіП України наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

Назва дисципліни

Напрям

 (спеціальність)

Електронна адреса розміщення наявного

навчально-методичного забезпечення дисципліни

Підручник, навчальний посібник

Курс лекцій

Презентації лекцій з відео-матеріалами

Методичні рекомендації з виконання семінарських, практичних чи лабораторних робіт

Інше методичне забезпечення

Агробізнес: розвиток і оцінка

Економіка підприємства

 

 

 

 

 

Бізнес-планування підприємницької діяльності в АПК

 

Економіка підприємства

 

 

 

 

 

 Проектування підприємницької діяльності в АПК

 

Економіка підприємства

 

 

 

 

 

Організація і планування виробництва в аграрних формуваннях

Економіка підприємства,

Облік і аудит, Фінанси і кредит

 

 

 

 

 

Організація виробництва

Економіка підприємства

 

 

 

 

 

Економіка і організація виробничого обслуговування в АПК

 

Економіка підприємства

 

 

 

 

 

Економічні відносини між виробничою та обслуговуючою сферами в АПК 

 

Економіка підприємства

 

 

 

 

 

Cтратегія розвитку підприємства

Економіка підприємства

 

 

 

 

 

Потенціал та розвиток підприємства

Економіка підприємства

 

 

 

 

 

Методичний посібник з проведення наукових досліджень та підготовки курсових і магістерських робіт

 

 

 

 

Економіка підприємства

 

 

 

 

 

Основи біржової діяльності

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Біржовий фондовий ринок

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Ціна і ціноутворення

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Інфраструктура товарного ринку

Фінансові деривативи

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Біржовий ринок

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Публічні закупівлі

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Аналіз і прогнозування біржового ринку

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Ціноутворення на біржовому ринку

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Комерційна діяльність

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Методологія і організація наукових досліджень

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Електронний бізнес

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Міжнародні біржові ринки

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Публічні закупівлі та біржова електронна торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Торгівля біржовими інструментами

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Хеджування ф'ючерсами і опціонами

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

Клірингова та розрахункова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ КАФЕДРИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
 Теми фундаментального характеру
1.Розвиток підприємництва в аграрних формуваннях та його правове забезпечення.
2.Конкурентоспроможність підприємницьких структур та обґрунтування стратегії її забезпечення.
3.Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу
4.Розвиток кооперації в системі виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.
5.Стратегії диверсифікації підприємницької діяльності.
6. Управління витратами в підприємницькій діяльності.
7.Бізнес-планування діяльності підприємства з виробництва та переробки продукції рослинництва (зерна, овочів, фруктів, ягід тощо).
8.Бізнес-планування діяльності підприємства з виробництва продукції тваринництва.
9.Бізнес-планування проекту створення  малого підприємства на селі.
10.Бізнес-планування проекту організації молочно-товарної ферми (свиноферми, птахоферми тощо).
11.Удосконалення системи управління витратами в підприємницьких структурах.
12.Управління виробничим потенціалом підприємницьких структур та його вдосконалення. 
13.Розвиток фермерських господарств та підвищення ефективності їх господарювання.
14.Удосконалення економічних відносин між суб’єктами господарювання.
15.Поглиблення інтеграційних зв’язків між суб’єктами господарювання.
16.Потенціал підприємства та обґрунтування стратегії його формування.
17.Тенденції розвитку світового біржового ринку.
18.Товарна біржа та її роль у функціонуванні ринку сільськогосподарської продукції.
19.Організаційно-економічний механізм функціонування товарних бірж на аграрному ринку.
20.Валютні біржі у системі світового фінансового ринку.
21.Розвиток біржового фондового ринку України.
22.Аграрна біржа в розвитку та функціонуванні ринку сільськогосподарської продукції.
23.Розвиток діяльності аграрних бірж в Україні.
24.Організаційно-економічний механізм біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.
25.Товарні деривативи в управлінні фінансовими ризиками.
26.Організація та перспективи біржової торгівлі на аграрному ринку України.
27.Організаційно-економічні основи функціонування біржового ринку зерна.
28.Ціноутворення на зерно кукурудзи на світових біржах та спотовому ринку України.
29.Торгові стратегії на аграрному ринку.
30.Розвиток біржового ринку лісоматеріалів.
31.Використання біржових інструментів для мінімізації цінових ризиків учасників аграрного ринку України.
32.Аналіз і прогнозування цін на біржовому фондовому ринку.
33.Стратегії і тактики спекулятивних операцій на фондових біржах.
34.Ризик-менеджмент на біржовому фондовому ринку.
35.Кліринг та система розрахунків на біржовому фінансовому ринку.
36.Стратегії використання опціонів на біржовому фондовому ринку.
37.Організаційно-економічні засади функціонування брокерських структур.
38.Економічні засади використання фундаментального і технічного аналізу на біржовому ринку.
39.Депозитарне забезпечення функціонування ринку цінних паперів України.
40.Види угод на біржовому фондовому ринку та особливості їх використання у світовій і вітчизняній практиці.
41.Ціноутворення на продукцію аграрних підприємств на товарних біржах.
42.Біржові товари та їх роль в функціонуванні товарного ринку.
43.Інфраструктура ринку цінних паперів України: формування та розвиток.
44.Організаційно-економічні засади функціонування фондових бірж України.
45.Управління ризиками на біржовому товарному ринку.
46.Шляхи удосконалення системи регулювання біржового ринку України.
47.Розвиток біржового ринку фінансових деривативів.
48. Нормативно-правове регулювання біржового ринку України.
Теми інноваційного характеру
1.Стратегії інноваційного розвитку підприємницької діяльності.
2.Проектування підвищення ефективності підприємницької діяльності.
3.Бізнес-планування виробництва нової продукції в контексті реорганізації виробничого підприємництва.
4.Портфельне інвестування на фондовому ринку.
5.Оцінка вартості цінних паперів корпоративних емітентів методами фундаментального аналізу.
6.Діяльність інститутів спільного інвестування на біржовому фондовому ринку.
7.Фондові індекси та їх застосування на біржовому ринку.
8.Диверсифікація фінансових інвестицій на біржовому фінансовому ринку.
9.Управління капіталом на біржовому фондовому ринку.
10.Опціони та стратегії їх використання на біржовому фінансовому ринку.
11.Формування і розвиток пайових інвестиційних фондів на біржовому ринку.
12.Формування інвестиційної політики брокерських фірм на біржовому фінансовому ринку.
13.Хеджування як метод страхування цінового ризику на біржах.
14.Світовий ринок кредитних деривативів: стан та перспективи розвитку.
15.Цінова стратегія на ф’ючерсному ринку.
16.Розвиток електронної торгівлі на біржовому ринку.
17.Розвиток біржового ринку криптовалют
Теми неординарного характеру
1.Економічна безпека підприємницьких структур.
2.Бізнес-планування диверсифікації діяльності підприємницьких структур в аграрній сфері.
3.Інтернет трейдинг на біржовому фондовому ринку.
4.Формування і розвиток біржових альянсів в умовах світової економічної глобалізації.
5.Організація проведення алгоритмічної торгівлі на фондовому ринку.
6.Міжнародний валютний ринок FOREX: стан та перспективи розвитку.
7.Організаційно-економічні засади функціонування Аграрного фонду на ринку продовольчої продукції.
8.Вдосконалення державного регулювання ринку похідних фінансових іструментів.
9.Ефективність методів технічного аналізу при короткострокових операціях на фондовому ринку.
10.Інвестиційні і спекулятивні чинники ціноутворення на біржовому ринку акцій.
11.Ринок деривативів у світовій фінансовій системі: стан, розвиток і перспективи.
12.Консолідація Фондових бірж на світовому фінансовому ринку.
13.Роль біржі у процесі фінансування інноваційних компаній.
14.Розробка стратегій біржової торгівлі на основі вдосконалення методів технічного аналізу цін.
051 «ЕКОНОМІКА»
Теми фундаментального характеру
1.Організація та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва
2.Організація та перспективи ефективного виробництва молока
3. Організація та перспективи ефективного виробництва продукції олійних культур
4.Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва сої в сільськогосподарської підприємствах
5.Організація та перспективи ефективного виробництва зерна
6.Організаційно-економічне забезпечення зерновиробництва в аграрних формуванняХ
7.Організація інтенсивного садівництва та шляхи підвищення його ефективності в аграрних формуваннях
8.Стратегія ефективного розвитку підприємницької діяльності аграрних формувань у сфері виробництва цукрового буряку
9.Організаційно – економічні засади підвищення ефективності виробництва соняшнику
10.Організація та перспективи розвитку фермерських господарств
11.Економічний механізм використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств
Теми інноваційного характеру
1.Обґрунтування стратегічного формування виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств
2.Ресурсозберігаючі технології та ефективність їх впровадження в аграрних підприємствах регіону
3.Бізнес – планування розвитку підприємств галузі виноградарства
4.Організація та перспективи ефективного виробництва продукції овочівництва в підприємницьких структурах аграрної сфери
Теми неординарного характеру
1.  Економічна безпека сільськогосподарських підприємств

      2. Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook