Молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

Address: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус №4, аудиторії № 14, 16, 17, 18, 58, 75, 77

Tel.: (044) 527-88-32

E-mail: [email protected]

Завідувач кафедри:
Стародуб Микола Федорович

заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії НАН України ім. О.В. Паладіна, доктор біологічних наук, професор

 

Випускникам шкіл: візьми участь в Олімпіаді та отримай 20 додаткових балів при вступі в НУБіП!

 Історія створення та розвитку кафедри

  На підставі рішення вченої ради Університету (протокол № 7 від 24.02.2010) і наказом ректора за № 171 від 2 березня 2010 р. була створена кафедра біології ґрунтів і мікроорганізмів. З 20 червня 2011 року наказом ректора за № 546 кафедру біології ґрунтів і мікроорганізмів перейменовано на кафедру молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки.
 
 З березня 2010 до червня 2012р. кафедру очолював доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник М.В. Патика. Із 1 вересня 2012 р. по січень 2015 р. завідувачем кафедри був доктор біологічних наук І.І. Кошевський, з січня 2015 р. по січень 2016 р. – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник М. В. Патика.
 
 З січня 2016 р. по серпень 2016 р. обов'язки завідувача кафедри виконувала кандидат сільськогосподарських наук, доцент М. І. Феделеш-Гладинець.
 
  Нині кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Стародуб Микола Федорович.
 
  Згідно з наказом №881 від 20.09.2016 р. було об’єднано кафедру молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки з кафедрою агробіотехнологій, яка створена згідно наказу №546 від 20.06.2011 року на підставі рішення вченої ради університету від 31.05.2011 року (протокол №10). Кафедру агробітоехнологій очолювали: з 2011 по 2013 рік – кандидат сільсьскогосподарських наук, доцент В.В. Оверченко; з 2014 по серпень 2016 р. – доктор сільсьскогосподарських наук, старший науковий співробітник М.М. Лісовий.
 
На кафедрі молекулярної біології, мікробіології працюють: завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор Стародуб М.Ф.; професор кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор Лісовий М.М., доцент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Феделеш-Гладинець М.І., доцент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Антіпов І.О., доцент кафедри, кандидат біологічних наук, доцент Лобова О.В., старший викладач кафедри, старший викладач кафедри, кандидат біологічних наук Таран О.П., старший викладач кафедри, кандидат біологічних наук Гринчук К.В., завідувач лабораторії біосенсорики Прилуцький М.П., завідувач лабораторій кафедри Трукіна М.В., старший лаборант Гостар А.І. 
 

   

До складу кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки входять:
-         навчально-наукова лабораторія біосенсорики (завідувач – Прилуцький М.П.);
-         навчальна лабораторія біології мікроорганізмів;
-         навчальна лабораторія молекулярної біології та біобезпеки;
-         міжкафедральна проблемна науково-дослідна лабораторія промислового біосинтезу.
 
   Кафедра забезпечує:
- проведення навчальної, науково-методичної, наукової, дослідницької, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями: 162 – «Біотехнології та біоінженерія», 101 – «Екологія», 202 – «Захист і карантин рослин», 201 – «Агрономія», 203 – «Садівництво та виноградарство».
- впровадження результатів науково-технічного прогресу у сільськогосподарське виробництво;
-    підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру;
-    підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і фахівців аграрної галузі;
-    проведення виховної роботи із студентами і слухачами університету;
 
   Навчально-наукова робота спрямована згідно довгострокової програми діяльності кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки НУБіП України з реалізації підготовки сучасних висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців та плану реалізації програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020». В основі діяльності кафедри лежить єдність навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної робіт.
 
   Кафедра забезпечує навчальний процес за наступними дисциплінами: вірусологія; молекулярна та загальна генетика; екологія біологічних систем (вірусологія); загальна мікробіологія; мікробіологія з основами вірусології; загальна вірусологія; сільськогосподарська мікробіологія; протеоміка і геноміка вірусів; загальна мікробіологія і вірусологія; загальна біотехнологія; основи біотехнології в захисті рослин; основи біотехнології рослин; біотехнології в АПК; технології біовиробництва; основи біології та генетики людини; імуногенетика; технологія мікробного синтезу лікарських засобів; технологія виробництва мікробних препаратів; біобезпека (використання біотехнологій); біобезпека в АПК; біобезпека біотехнологій; біологічна статистика; біотехнології в АПК та біотехнологічні методи в природокористуванні; діагностика та ідентифікація ГМО, ДНК паспортизація; імунна біотехнологія; методологія та організація наукових досліджень; молекулярна вірусологія; популяційна генетика; прикладна генетика з основами цитології; технології in vitro в рослинництві.
 
   Співробітники кафедри виконують наукові дослідження в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, зокрема:
 
–     фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення, конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 
–     раціональне природокористування.
 
Фінансування наукових досліджень забезпечується виконанням державних науково-дослідних робіт на замовлення МОН України та участю у Міжнародних проектах та Грантах:
 
–     EU funded BIOSENSORS-AGRICULT project (Development of nanotechnology based biosensors for agriculture FP7-PEOPLE-НУ012-IRSES, contract nr. 318520), за участю наукових колективів з Швеції, Франції, Білорусії, 2013-2016 (науковий керівник – проф. Стародуб М.Ф.)
 
–     NATO SFPP 984481-multi-year Science for Peace Project (2014-2017)
 
–     "Nanostructured Materials for the Catalytic Decontamination of Chemical Warfare Agents” (науковий керівник – проф. Стародуб М.Ф.)
 
–     НАТО SPS 984637 multi-year Science for Peace Project (2015-2018) «Development of optical bio-sensors for detection of bio-toxins» (науковий керівник – проф. Стародуб М.Ф.)
 
–     «Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-контролю біохімічних параметрів розвитку онкологічного ураження та ефективності його лікування», Латвія - Україна, 2017-2018 рр. (науковий керівник – проф. Стародуб М.Ф.)
 
- На кафедрі діють чотири студентські наукові гуртки – «Біологія мікроорганізмів» (керівник, доцент Феделеш-Гладинець М.І.), «Вірусології» (керівник, доцент Антіпов І.О.), «Агробіотехнологія» (керівник, доцент Лобова О.В.), «Біосенсорні системи (керівник, старший викладач Таран О.П.)

  

 

   

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ-ЗВІТ КАФЕДРИ ЗА 2017 РІК

News

All news

April 9, 2019
Кафедра молекулярної біології, мікробіолоігії та біобезпеки

Весняний сезон у гуртку "Біологія мікроорганізмів" розпочато

February 28, 2019
Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України

ПЕРШИЙ ДОСВІД ГУРТКІВЦІВ У ПРЕДСТАВЛЕННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

November 23, 2018
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

Літературно-музичний реквієм “Пам'яті жертв Голодомору”

November 23, 2018
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

Практичне заняття з біосенсорики

October 18, 2018
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУБіП

Розпочала роботу StartUp School НУБіП

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook