Кафедра біржової діяльності і торгівлі

Адреса: 03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 507-509

Тел.: (044) 527-81-32

Електронна пошта: [email protected]

Завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі:
Резнік Надія Петрівна

доктор економічних наук, професор

 

 

Кафедра біржової діяльності і торгівлі була створена згідно Наказу ректора НАУ № 349 від 31 серпня 2001 року з метою організації підготовки та перепідготовки фахівців для біржового ринку.

Засновником кафедри біржової діяльності і торгівлі та її першим завідувачем був Солодкий Микола Олександрович – кандидат економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Національної асоціації бірж України, член наглядової ради Аграрної біржі, відомий спеціаліст у сфері біржової діяльності та зовнішньоекономічних відносин. Нині кафедру очолює доктор економічних наук, професор Резнік Надія Петрівна.
Головною метою діяльності кафедри є створення сучасної навчальної бази та проведення підготовки і перепідготовки фахівців для біржового ринку, а також здійснення наукових досліджень з питань розвитку біржової діяльності в Україні та поза її межами.
 Кафедра забезпечує викладання дисциплін: «Основи біржової діяльності», «Ціна і ціноутворення», «Біржовий фондовий ринок», «Біржовий ринок», «Фінансові деривативи», «Брокерська діяльність», «Аналіз і прогнозування біржового ринку», «Комерційна діяльність», «Фундаментальний аналіз», «Технічний аналіз», «Моделювання ситуації на ринку», «Біржова електронна торгівля», «Управління активами», «Організація торгівлі», «Біржовий товарний ринок», «Хеджування ф’ючерсами та опціонами», «Інфраструктура товарного ринку», «Фінансові деривативи», «Публічні закупівлі», «Методологія наукових досліджень», «Клірингово-розрахункова діяльність», «Торгівля біржовими інструментами», «Basics of commodity exchange trading», «Commodity exchange market».
У складі кафедри біржової діяльності і торгівлі працює 8 науково-педагогічних працівників з науковими ступенями (100%), серед них: 1 доктор економічних наук (10%), 7 кандидатів наук (90 %).
За 5 останніх років існування кафедри захищено 8 кандидатських, виконують дослідницьку роботу – 5 аспірантів.
Викладачі кафедри мають високу кваліфікацію, займаються науково-дослідною та навчально-методичною роботою, публікують наукові праці. Аналіз кадрового забезпечення навчального процесу показав, що підготовка фахівців здійснюється викладачами у відповідності з їх науково-педагогічною спеціальністю та кваліфікацією.
Згідно з планом підвищення кваліфікації кадрів кафедри, перепідготовка здійснюється, як у формі стажування на підприємствах, так i в інституті підвищення кваліфікації. Для підвищення професійного рівня всі науково-педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації.
Основні напрями наукових досліджень кафедри визначаються кафедральною науково-дослідною роботою. На кафедрі біржової діяльності і торгівлі виконується 3 ініціативні науково-дослідні роботи та подано за 2 роки – 2 наукових проекти на фінансування за рахунок державного бюджету та 2 наукові роботи на присудження премії Президента України.
Наукові напрями досліджень кафедри: проблеми моделювання ситуацій на біржовому товарному ринку; управління ціновими ризиками з використанням з використанням біржових інструментів на аграрному ринку України; аналітика товарних ринків, зокрема кон’юнктури цін та ціноутворюючих чинників, проблеми функціонування фондового ринку України, проблеми організації електронної торгівлі на біржовому товарному ринку тощо.
У 2016 році кафедра пройшла акредитацію зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для підготовки ОС «Магістр». А 2017 року кафедрою біржової діяльності і торгівлі було проліцензовано спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем освіти. Бакалаврська програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснює підготовку фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і вміють їх використовувати з метою ефективного управління підприємством, створення нового (власного) бізнесу.
Національний університет біоресурсів і природокористування України рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 2017 р., протокол №74/2, також отримав ліцензію про збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем освіти на економічному факультеті.
За період 2014-2018 рр. викладачами кафедри опубліковано понад 113 наукових статей включених до фахових видань, в т.ч. 7 – у виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection, 6 монографій, 1 підручник МОН, 14 навчальних посібників. Науково-педагогічними працівниками кафедри видано більше 41 науково-методичної розробки.
В 2018 році вже традицією стала безпосередня участь студентів у аукціоні Аграрної біржі задля кращої практичної підготовки магістрів-біржовиків проводять лабораторно-практичні заняття «Сучасні системи біржової електронної торгівлі на товарному та фондовому ринках».
Від освіти нинішніх студентів залежить економічне благополуччя країни у майбутньому. Тому кафедра постійно тісно співпрацює у межах різних проектів, зустрічей з фахівцями інвестиційних компаній , аналітиками компанії Agritel, співпрацює з Thomson Reuters & Ukrainian Exchange, що навчають молоде покоління сучасного фінансового аналізу, критичного мислення та вмінню приймати інвестиційні рішення.
У 2018 році на кафедрі біржової діяльності і торгівлі розпочали роботу курси з підготовки фахівців у сфері біржового ринку, організовані спільно з Аграрною біржею. Курси носять елементи виробничого стажування, адже учасники зможуть попрактикуватись у біржовій торгівлі в он-лайн режимі з практикуючими трейдерами та біржовими професіоналами Аграрної біржі.
Викладачами кафедри для абітурієнтів започаткована «Школа молодого біржовика» та Всеукраїнський учнівський конкурс на кращу пошуково-дослідницьку роботу «Юний Біржовик».
Поряд з активною профорієнтаційною та викладацькою діяльністю, НПП кафедри мають в здобутку за 2018 рік 5 статей в наукометричній базі Scopus та 3 статті в журналах, що індексуються Web of Science.

В 2016 році було здійснено перший випуск ОС Магістр спеціальності  "Біржова діяльність" (ВІДЕО)

 

 

Новини

Всі новини

6 липня 2018
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Професійна етика учасників ринку капіталу – фундамент інвестиційної професії

14 червня 2018
Національний комплекс "Експоцентр Україна"

ВИСТАВКА АГРО-2018 ЗА УЧАСТЮ КАФЕДРИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТОРГІВЛІ

16 вересня 2015
Кафедра біржової діяльності, НУБіП України, м.Київ

Ще студенти, а вже успішні біржові торгівці

Оголошення

Всі оголошення

13 вересня 2018
м. Київ, НУБіП України, аудиторія 509 корпусу 10

Курси з підготовки фахівців у сфері біржового ринку

9 травня 2018
Навчальний корпус № 1, аудиторія 69

Стартує VIІ «Фестиваль студентської науки – 2018»

Події

Всі події
Підрозділи

Інші підрозділи

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015